De tennisouder - Effort Tennis Academy

advertisement
Ouder als begeleider
Even voorstellen…
• Mirjam ter Riet-Binnekamp
– Psycholoog NIP
– Sportmasseur en Voedingsdeskundige
– Echtgenote en Moeder van 2 sportende zonen
Kenmerken van de sportprestatie
Toeval
Persoonsgebonden
prestatiebepalende
kwaliteiten:
Lichaamsbouw
Fysiologie
Techniek
Tactiek
Mentaal
Omgeving:
Ouders, leerkrachten,
trainers, coaches, vrienden,
talentontwikkelingsprogram
ma, trainingsfaciliteiten,
competentiestructuur
Mentaal
De weg naar de top
Wat zijn de ingrediënten voor een
(top)sporter
• Talent
• Doorzettingsvermogen
• Mentaal
–
–
–
–
Motivatie
Persoonlijkheid
Omgaan met druk
..
• (te) gekke Ouders/verzorgers
• ..
Kenmerken van de
sportprestatie
Persoonsgebonden
prestatiebepalende
kwaliteiten:
Lichaamsbouw
Fysiologie
Techniek
Tactiek
Mentaal
Omgeving:
Ouders, leerkrachten,
trainers, coaches,
managers,
talentontwikkelingsprogr
amma,
trainingsfaciliteiten,
competentiestructuur
Kenmerken van de
sportprestatie
Persoonsgebonden
prestatiebepalende
kwaliteiten:
Lichaamsbouw
Fysiologie
Techniek
Tactiek
Mentaal
Omgeving:
Ouders, leerkrachten,
trainers, coaches,
managers,
talentontwikkelingsprog
ramma,
trainingsfaciliteiten,
competentiestructuur
Waar invloed op als ouders
– Fysiologie
• Voeding
• Slaap
• ..
– Mentaal
•
•
•
•
Persoonlijkheid
Motivatie
Rolmodel
..
Waar invloed op als ouders
– Fysiologie
• Voeding
• Slaap
• ..
– Mentaal
• Persoonlijkheid
• Motivatie
• Rolmodel
• ..
MOTIVATIE
• Extrinsiek of intrinsiek
Extrinsieke motivatie Is motivatie die gevormd
word door externe factoren. Zoals:
Straf of beloning
Sociale druk
Autoriteit
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Intrinsieke motivatie is motivatie die van
binnenuit komt, gevormd door interne
factoren. Zoals:
Inspiratie
Zelfontplooiing
Behoeftebevrediging
Waarom begeleiding nodig
1. Plezier in de sport.
3. Tennis als identiteit.
4. Willen presteren.
2. Beheersen van de sport.
5. Gezelligheid
6. Kwaliteit van het aanbod.
Streven
Prestatie gericht
mbti
R
e
s
u
l
t
a
a
t
Het beter willen
doen dan de
meeste anderen
van mijn niveau
Leergericht
Het beter willen
doen dan waar ik
normaalgesproken
goed in ben
t
a
a
k
Het niet slechter
willen doen dan de
meesten van mijn
andere niveau
Vermijden
Het niet slechter
willen doen dan
waar ik normaal
toe in staat ben
Prestatiegericht
• “Prestatiedoelen zijn zeer motiverend. Studenten met
prestatiedoelen krijgen vaak de hoogste cijfers op hun vakken;
medewerkers met prestatiedoelen zijn vaak het meest
productief. Maar prestatiedoelen hebben een tweesnijdend
zwaard eigenschap – die relatie met zelfwaardering die ze zo
motiverend maakt is ook wat hen minder adaptief maakt
wanneer omstandigheden uitdagender worden.”
Heidi Grant Halvorson, The Psychology of Goals (Guilford, 2009)
Leergericht
“Onderzoek laten zien dat kinderen die hun doelen zien in termen van beter worden
de lesstof leuker en interessanter vinden en deze dieper verwerken. Ze zijn minder
vatbaar voor angst en depressie dan hun wees-goed leeftijdsgenootjes. Ze zijn
gemotiveerder, houden langer vol als het moeilijker wordt en de kans is veel groter
dat ze over de lange termijn beter worden.”
VB Christiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo – Tested To The Limit).
Rolmodel
• Veilig leerklimaat
– Wedstrijd bemoeienis
– Bemoeienis met opleiding
– Positief blijven
– Leer gericht
–…
De rol van ouders kan drie
verschillende vormen aannemen
•
•
•
Verzorger
– Halen/brengen
– Investeren
– voeding
‘Mental’ coach
– Motiveren
– persoonlijkheid
Rolmodel
– Gedrag tijdens de wedstrijd
– …
–
…
http://www.youtube.com/watch?v=CUmsUm0TwZo
Download