7 natuur

advertisement
samenvatting
7 natuur
les 1 De aarde beeft
seismogram. Hoe groter de pieken, des te
In China beeft de aarde regelmatig. Op het
heviger de beving. De kracht van een
dunbevolkte platteland zijn de gevolgen
aardbeving geef je aan op de schaal van
meestal niet zo ernstig. Maar als een stad
Richter. Deze schaal loopt van 1 tot en met 9.
wordt getroffen, zijn de gevolgen veel
Telkens als de aardbeving een stap op de
ernstiger. Veel Chinese steden zijn dichtbevolkt
schaal omhooggaat, betekent het dat de
en er staan veel hoge gebouwen.
beving tien keer zo sterk is als de vorige stap.
Ook in Nederland komen weleens aard-
Om de gevolgen van aardbevingen te
schokken voor. In 1992 veroorzaakte een
beperken, worden in gebieden waar veel
aardbeving langs de Peelrandbreuk vooral
aardbevingen voorkomen soms gebouwen
schade aan gebouwen in Roermond.
gebouwd die op schokbrekers staan of die
een beetje meebuigen tijdens een aardbeving.
les 2 Oost-Azië
Deze manier van bouwen is erg duur.
Je hebt geleerd waar de landen China, Japan,
Daardoor zijn de gevolgen van een
Taiwan en Zuid-Korea liggen en wat de
aardbeving in een arm land vaak erger dan
belangrijkste plaatsen, wateren en gebieden
in een rijk land.
zijn.
les 4 Overal aardbevingen
les 3 Steeds op dezelfde plaats
In Zuid-Nederland komen aardbevingen voor
De aardkorst bestaat uit platen. De plaats
langs kleine breuken in de platen. Meestal
waar twee platen van de aardkorst tegen
zijn dit zwakke bevingen. In het noorden van
elkaar liggen, heet een breuklijn. Langs deze
Nederland komen sinds 1986 ook lichte
breuklijnen komen aardbevingen voor.
aardbevingen voor, maar deze hebben niets
Aardbevingen kunnen ontstaan als twee
te maken met breuken in de aardkorst. Ze
platen langs elkaar schuiven, als ze over
worden veroorzaakt door gaswinning. De
elkaar heen schuiven of als ze uit elkaar
sterkste aardbeving door gaswinning vond
bewegen.
plaats in 2001 bij Alkmaar.
Het punt diep in de aarde waar de aardbeving
Ongeveer driekwart van de aardbevingen op
begint, heet de haard of het hypocentrum.
aarde doet zich voor langs de breuklijnen in
De plek aan het aardoppervlak die recht
de Grote Oceaan. Een tweede gordel loopt
boven het hypocentrum ligt, heet het
over Zuid-Europa en Azië naar Indonesië.
epicentrum. Hier zijn de trillingen het sterkst.
Aardbevingen kun je registreren met een
seismograaf. Dit is een gevoelig apparaat
dat de trillingen in de aarde waarneemt en
ze als een zigzaglijn op een rol papier tekent.
De grafiek van deze trillingen heet een
Hier en daar groep 8 samenvatting © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
184
samenvatting
7 natuur
Antwoorden
Vragen
1
Waarom zijn de gevolgen van een
1
Omdat veel Chinese steden dichtbevolkt
zijn en er veel hoge gebouwen staan.
aardbeving in een Chinese stad vaak
ernstig?
2
Wat is een breuklijn?
2
Een breuklijn is de plaats waar twee
platen van de aardkorst tegen elkaar
liggen.
3
Wat is de plaats in de aardkorst waar de
3
Het hypocentrum.
4
Het epicentrum.
5
Een gevoelig apparaat dat trillingen in de
aardbeving begint?
4
Hoe heet de plek aan het aardoppervlak
waar de trillingen van een aardbeving
het sterkst zijn?
5
Wat is een seismograaf?
aarde waarneemt en tekent.
6
Hoe heet de grafiek van een aardbeving?
6
Een seismogram.
7
Waarmee geef je de kracht van een
7
De schaal van Richter.
8
Je kunt gebouwen bouwen die op
aardbeving aan?
8
Wat kun je doen om de gevolgen van
schokbrekers staan of die een beetje
een aardbeving te beperken?
meebuigen tijdens een aardbeving.
9
Waardoor worden in het noorden van
9
Door gaswinning.
Nederland aardbevingen veroorzaakt?
Hier en daar groep 8 samenvatting © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
185
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards