Multi Systeem Therapie - Vincent van Gogh voor geestelijke

advertisement
Multi Systeem Therapie
‘MST: op weg naar een waardevolle toekomst’
Introductie
Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling van jongeren van
12 tot 17,7 jaar met antisociaal gedrag en/of forse gedragsproblemen op meerdere
levensgebieden waarbij een (gesloten) uithuisplaatsing dreigt. De therapeut bezoekt
het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie. Onze instelling is 24 uur per
dag bereikbaar.
De behandeling duurt maximaal 5 maanden. Uitgangspunt van MST is dat het antisociaal gedrag
en/of forse gedragsproblemen op meerdere levensgebieden, waarbij een (gesloten) uithuisplaatsing
van de jongere dreigt, meerdere oorzaken tegelijk heeft: kenmerken van de jongere zelf, maar ook het
gezin, de vriendengroep, de school en de buurt spelen een rol. Daarom betrekken we de omgeving
van de jongere actief bij de behandeling.
Doelgroep
De behandeling is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 17,7 jaar. Vanwege hun ernstig
grensoverschrijdend gedrag dreigt voor deze jongeren plaatsing in een jeugdinrichting.
Doel
MST richt zich op het voorkomen van een (her)plaatsing in een justitiële jeugdinrichting van een
jongere met antisociaal gedrag en/of forse gedragsproblemen op meerdere levensgebieden waarbij
een (gesloten) uithuisplaatsing dreigt. Tegelijkertijd ook op competentievergroting van het gezin.
Ouders stellen we in staat de jongere te leren constructief om te gaan met problemen in het gezin, met
leeftijdsgenoten, op school en in de buurt.
Effect
Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat MST de recidive van ernstige
delicten van de jongeren vermindert. Het verbetert het functioneren van de gezinnen van deze
jongeren en het laat een sterke afname zien van uithuisplaatsingen.
Team
Een speciaal opgeleide MST-therapeut voert de behandeling uit. Om de kwaliteit van de behandeling
te waarborgen, ontvangt deze wekelijks in teamverband supervisie over de praktijkvoorbeelden.
Werkwijze
We brengen eerst de beschermende en risicofactoren van de jongere en het gezin in kaart.
Vervolgens stellen we een behandelplan op. Op basis hiervan integreren we interventies binnen en
tussen de systemen van gezin, leeftijdsgenoten, school en omgeving. Op deze wijze proberen we een
totaalpakket aan zorg te bieden. Bijvoorbeeld individuele, gezins- en relatietherapie. Daarnaast
passen we interventies toe die gericht zijn op de groep waarin de jongere zich beweegt. Verder
pakken we alles aan dat het bereiken van de behandeldoelen in de weg staat. Bijvoorbeeld verslaving
van de ouders of de afwezigheid van onderwijs.
MST
MST is onder meer gebaseerd op het sociaal-ecologisch model. Uitgangspunt is dat leden van de
verschillende systemen het gedrag van elkaar voortdurend beïnvloeden. De veronderstelling is dat
gedrag alleen te begrijpen is als het wordt bestudeerd in de natuurlijke omgeving van de persoon.
Kinderen en hun familie leven in een sociale ecologie van systemen. Deze staan met elkaar in
verband en beïnvloeden daarmee het gedrag direct en indirect (Bronfenbrenner, 1979).
Concrete interventies die in MST worden gebruikt, komen voort uit de (cognitieve)
gedragstherapie en de gezinstherapie.
MST is erkend door het ministerie van Justitie en de Erkenningscommissie Interventies
Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
De negen principes van MST
1)
De therapie richt zich op het krijgen van inzicht in de samenhang tussen de problemen
die gezamenlijk in kaart gebracht zijn en hun systemische context en het formuleren
van toetsbare uitgangspunten voor deze samenhang.
2)
We leggen de nadruk op het positieve, waarbij we gebruik maken van de sterke punten in de
verschillende systemen, om veranderingen teweeg te brengen.
3)
De gezamenlijke aanpak dient verantwoordelijk gedrag van gezinsleden te bevorderen en
onverantwoordelijk gedrag te verminderen.
4)
De aanpak is gericht op het hier en nu en op actie en pakt specifieke en goed gedefinieerde
problemen aan.
5)
De aanpak is gericht op gedragsreeksen binnen of tussen de verschillende systemen die het
probleemgedrag in stand houden.
6)
De aanpak sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en zal aan de ontwikkelingsbehoefte van de
jongere tegemoet komen.
7)
De aanpak moet dagelijks of wekelijks een bepaalde inspanning van de gezinsleden vragen.
8)
We beoordelen constant de effectiviteit van de aanpak vanuit verschillende perspectieven,
waarbij de therapeuten voortdurend aangesproken kunnen worden op hun poging om tot
resultaat te komen.
9)
De aanpak moet generalisatie bevorderen en leiden tot effecten die langere tijd voortduren.
Contactgegevens MST Vincent van Gogh
Ivonne Geisen, supervisor team Midden-Limburg
M. [email protected]
T. 06 - 53 94 99 70
Ria Schroer, supervisor team Noord-Limburg
M. [email protected]
T. 06 - 14 54 65 66
Miny van Olffen, supervisor team Zuid-Limburg
M. [email protected]
T. 06 - 34 13 57 91
Els van Meldert, supervisor team Eindhoven
M. [email protected]
T. 06 - 22 60 01 44
Postadres MST Vincent van Gogh
Noordsingel 39
‘Op de Wrang 2b’
5801 GJ Venray
Meer informatie
Voor algemene informatie over geestelijke gezondheid kunt u terecht bij ons Informatiepunt.
T. 0478 - 527 066
E. [email protected]
www.vvgi.nl
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards