Voorlezen in de kinderopvang

advertisement
Voorlezen in de
kinderopvang
Training Voorleescoördinator
Bijeenkomst 1
Waarom is voorlezen belangrijk?
Kinderen die van jongs af aan zijn
voorgelezen:
– zijn gemotiveerder om te leren lezen;
– zijn taalvaardiger;
– hebben meer succes op school
dan kinderen die niet of
heel weinig zijn voorgelezen.
7-10-2011
www.hetabc.nl
2
Pedagogisch kader voor
kindercentra 0-4 jaar
• Gemaakt in opdracht van Stichting BKK,
Bureau Kwaliteit Kinderopvang
• In mei 2011 verspreid onder alle
kinderopvanginstellingen
= een basishandleiding
> Elke instelling kan zijn eigen pedagogisch
beleidsplan maken
20-7-2017
www.hetabc.nl
3
Basisdoelen kinderopvang
1.
2.
3.
4.
Het kind voelt zich emotioneel veilig
Het kind ontwikkelt persoonlijke competenties
Het kind ontwikkelt sociale competenties
Het kind maakt zich normen en waarden eigen
De vier ontwikkelingsgebieden van RiksenWalraven zijn uitgangspunt.
20-7-2017
www.hetabc.nl
4
1 Emotioneel veilig
20-7-2017
www.hetabc.nl
5
1 Emotioneel veilig
•
•
•
•
De leeshoek geef geborgenheid (inrichting)
Voorlezen geeft rustmomenten
Vaste momenten met vaste routines
Het kind wordt ondersteund bij het
gebruiken van de fantasie
• Het kind wordt ondersteund bij het
uitbreiden van de belevingswereld
• Het kind laten genieten van het voorlezen
20-7-2017
www.hetabc.nl
6
2 Persoonlijke competenties
20-7-2017
www.hetabc.nl
7
2 Persoonlijke competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
Boek past bij leeftijd
Kind betrekken bij het verhaal (vragen stellen)
Taalontwikkeling (luisteren)
Nieuwe woorden leren
Nieuwe begrippen (kleur, letters, tellen)
Het denken stimuleren (vragen stellen)
Kinderen leren zich te concentreren
Helpen trainen van het geheugen
20-7-2017
www.hetabc.nl
8
3 Sociale competenties
20-7-2017
www.hetabc.nl
9
3 Sociale competenties
• Help het kind zich te verplaatsen in het
verhaal of de hoofdpersoon
• Geniet samen van het verhaal: interactie,
elkaar helpen, samenwerken
• Deel uitmaken van een groep
• De probleemsituatie samen bespreken
• Sociale verantwoordelijkheid
20-7-2017
www.hetabc.nl
10
4 Normen en waarden
20-7-2017
www.hetabc.nl
11
4 Normen en waarden
•
•
•
•
•
•
Boekenaanbod op
thema’s zoals diversiteit,
erbij horen, pesten
Veel boeken verwoorden een moraal
Leren dat elk kind uniek is
Het kind leert de wereld om zich heen
kennen
• Het kind beleeft situaties in het boek
20-7-2017
www.hetabc.nl
12
Voorlezen met jonge kinderen
• De eerste maanden
• Van 1-2 jaar
• Van 2-4 jaar
20-7-2017
www.hetabc.nl
13
De eerste maanden
20-7-2017
www.hetabc.nl
14
De eerste maanden
Een baby
• voelt (en proeft) graag
knisperboekjes, badboekjes,
stoffenboekjes
• Houdt van felle kleuren
• Luistert naar de stem van de voorlezer
• Vanaf 3-4 maanden: samen plaatjes kijken;
eerste kleuren zijn zwart, wit, rood
• Vanaf 9 à10 maanden: simpele verhaaltjes,
vooral op rijm
20-7-2017
www.hetabc.nl
15
Voorlezen: 1-2 jaar
20-7-2017
www.hetabc.nl
16
Voorlezen: 1-2 jaar
• Kartonboekjes
• Felle kleuren, flapjes,
eenvoudige afbeeldingen
van dagelijkse voorwerpen
• Vertellen wat je ziet, geluiden nabootsen en
inspelen op reacties van het kind
• Het kind begrijpt veel meer dan hij/zij kan
vertellen!
20-7-2017
www.hetabc.nl
17
Voorlezen: 2-4 jaar
20-7-2017
www.hetabc.nl
18
Voorlezen: 2-4 jaar
• Eenvoudige,
herkenbare verhalen,
een tikkeltje grappig
of ondeugend
• Onderwerp dat het kind boeit
• Onderwerp dat aansluit bij de leefwereld
• Verhaaltje of aanwijsboek
20-7-2017
www.hetabc.nl
19
Liedjes en versjes
20-7-2017
www.hetabc.nl
20
Liedjes en versjes
• Samen rijmpjes opzeggen
en liedjes zingen
• Een baby herkent
de melodie; herkenning
doet hem lachen en proberen na te bootsen
• Stimuleer de baby om mee te bewegen, wiegen,
klappen
• Peuters zullen snel proberen mee te zingen
• Stem de liedjes en versjes af op de leeftijd en
leefwereld
20-7-2017
www.hetabc.nl
21
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards