Bram Goorhuis, internist

advertisement
Immuunsuppressie,
vaccinaties en reizen
Heijmanslezing 13 juni 2014
Bram Goorhuis, internist-infectioloog
Immuungecompromitteerd?
• Afweerstoornissen
• Ouderen
• Diabeten
Afweerstoornissen
• ↑ vatbaarheid infecties
• Ernstiger beloop infecties
• ↓ respons op vaccinaties
• ↑ risico levend verzwakte vaccins
Indeling
afweerstoornissen (LCR)
• Niet HIV-gerelateerd
• (Functionele) hypo-/asplenie
• HIV-gerelateerd
Het
Imuunsysteem
Eerst wat basics...
Wat is het
immuunsysteem?
1.Een systeem dat zorg draagt voor de
productie van antistoffen tegen bacteriën
en virussen 2.Een organisatie van cellen en moleculen
met gespecialiseerde functies t.a.v. de
verdediging tegen infecties
3.Het systeem dat zorg draagt voor de
productie van leukocyten bij infecties
Wat is het
immuunsysteem?
1.Een systeem dat zorg draagt voor de
productie van antistoffen tegen bacteriën
en virussen 2.Een organisatie van cellen en moleculen
met gespecialiseerde functies t.a.v. de
verdediging tegen infecties
3.Het systeem dat zorg draagt voor de
productie van leukocyten bij infecties
Wat zijn de twee manieren waarop
het immuunsysteem kan reageren
tegen invasieve micro-organismen?
1.Via aangeboren en verworven immuniteit
2.Via tolerantie versus hyperinfectie
3.Via antigeenrespons en complement
4.Via humorale en cellulaire immuniteit
Wat zijn de twee manieren waarop
het immuunsysteem kan reageren
tegen invasieve micro-organismen?
1.Via aangeboren en verworven immuniteit
2.Via tolerantie versus hyperinfectie
3.Via antigeenrespons en complement
4.Via humorale en cellulaire immuniteit
Twee fundamenteel
verschillende reacties
• Aangeboren immuniteit (innate immunity)
•
Elke keer dezelfde reactie, ook bij de 100e
infectie door hetzelfde organisme
• Verworven (acquired/adaptive) immuniteit
• Verbetering van de immuunrespons na elke
herhaalde blootstelling aan hetzelfde
organisme
Componenten van het
aangeboren immuunsysteem
• Fagocyterende cellen (bv neutrofielen,
macrofagen)
• Cellen die gifstoffen uitscheiden (bv eosinofielen,
mestcellen)
• Natural killer cellen
• Complement
• Acute fase eiwitten
• Cytokinen (bv interferonen)
Componenten van het
verworven immuunsysteem
• Humorale immuniteit
• Antigeen specifieke B-cellen (B-lymfocyten)
• Maken antilichamen die verantwoordelijk zijn voor
eliminatie van EXTRA-cellulaire pathogenen
• Cellulaire immuniteit
• Antigeen specifieke T-cellen (T-lymfocyt)
• Helpen B-cellen bij productie van antilichamen en
zorgen voor eliminatie van INTRA-cellulaire
pathogenen
Waar vindt de verworven
immuunrespons plaats?
1.Lever
2.Beenmerg
3.Lymfklieren
4.Milt
5.Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT)
6.Alle bovenstaande
7.3, 4 en 5
Waar vindt de verworven
immuunrespons plaats?
1.Lever
2.Beenmerg
3.Lymfklieren
4.Milt
5.Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT)
6.Alle bovenstaande
7.3, 4 en 5
Wat zijn de 3 verdedigingslinies
van het lichaam?
1.Oppervlaktebarrière (huid, mucus, enzymen),
aangeboren immuniteit, verworven immuniteit
2.Oppervlaktebarrière (huid, mucus, enzymen),
bloedbaan, lever
3.Aangeboren immuniteit, humorale immuniteit,
cellulaire immuniteit
4.Bloedbaan, verworven immuniteit, aangeboren
immuniteit
Wat zijn de 3 verdedigingslinies
van het lichaam?
1.Oppervlaktebarrière (huid, mucus, enzymen),
aangeboren immuniteit, verworven immuniteit
2.Oppervlaktebarrière (huid, mucus, enzymen),
bloedbaan, lever
3.Aangeboren immuniteit, humorale immuniteit,
cellulaire immuniteit
4.Bloedbaan, verworven immuniteit, aangeboren
immuniteit
Immuunsysteem
samenvattend
• Oppervlaktebarrière
• Aangeboren immuniteit (innate immunity)
• Verworven immuniteit (acquired immunity)
•
•
Humorale immuniteit
Cellulaire immuniteit
Gestoorde
oppervlaktebarriere
• Verstoring natuurlijke barrieres
• Gebruik van maagzuurremmers
• Inflammatoire darmziekten
• Huidaandoeningen die de integriteit aantasten
• Hierdoor matig gestoorde afweer
Advies
• Gestoorde maagbarrière
• Laagdrempelig vaccinatie buiktyfus
• Inflammatoire darmziekten
• Overweeg meegeven noodbehandeling reizigersdiarree
• Diabetische (poly)neuropathie
• Overweeg meegeven “on demand” behandeling
huidinfecties
Het aangeboren
immuunsysteem
• Alle verdedigingsmechanismen zonder geheugen
• Onveranderd ongeacht hoe vaak hetzelfde antigeen
wordt gebonden
• “Eigen” versus “vreemd”
• Vreemde koolhydraten
• receptoren voor complement en antilichamen
• Beschadigde cellen
• Aparte rol voor dendritische cel
Natural killer cell
Killer-!
activating!
receptor
Natural killer cell
Killer-!
inhibitory!
receptor
No attack
Ubiquitous!
molecule
Kill
MHC class I!
molecule
Perforin!
and!
granzymes
Normal cell
Abnormal cell lacking MHC class I molecules
e 2. A System Used by Natural Killer Cells to Recognize Normal Cells and Cells That Lack Major-Histocompat
! Rolling
L-selectin
Blood-!
vessel!
wall
Shedding of!
L-selectin
Adhesion
Neutrophil
Diapedesis
Integrin
E-selectin
Sialyl-Lewisx
Activating substances!
released by bacteria and!
damaged tissues
Lipopolysaccharides, !
interleukin-1, and!
tumor necrosis factor a!
!
!
Phagocytosis and destruction!
of C3b-coated bacteria
C3a C5a,!
chemokines,!
histamine,!
prostaglandins,!
and leukotrienes!
!
hanism of setibodies. The
on of B cells
specificity for
emory of the
es during the
mary immune
d B cells (cyecreting plasThe memory
tively superimounted after
antigen. Naxtent, be disdifferent verphosphatase
their surface;
nd CD45RO
use memory
to naive cells
e readily trigapid than the
a larger num-
Clonal proliferation
Clonal proliferation
B cell
Epitope
B-cell!
receptor
Pathogen
Clonal proliferation
Clonal proliferation
Het verworven
immuunsysteem
• Na eerste blootstelling aan antigeen treedt
proliferatie op van naïeve lymfocyten (primaire
immuunrespons)
• Effector T- en B-cellen
• Geheugen T- en B-cellen
• Geheugencellen geven een kwalitatief en
kwantitatief betere immuunrespons na een
volgende blootstelling
• Dit is het principe van vaccinatie
Immuunsuppressiva
• Remmen klonale proliferatie van B-cellen
en T-cellen
• Hierdoor ineffectieve immuunrespons
The
new england journal
of
medicine
Figure 2. Individual Immunosuppressive Drugs and Sites of Action in the Three-Signal Model.
Anti-CD154 antibody has been withdrawn from clinical trials but remains of interest. FTY720 engagement of sphingosine-1-phosphate (S-1-P)
receptors triggers and internalizes the receptors and alters lymphocyte recirculation, causing lymphopenia. Antagonists of chemokine receptors (not shown) are also being developed in preclinical models. MPA denotes mycophenolic acid.
Gestoorde humorale
afweer
• Verhoogd risico op infecties met
gekapselde bacteriën en bepaalde
darmpathogenen
• Indeling ernstig vs. matig ernstig gestoord
Ernstig gestoorde
humorale afweer
• Hypo-/agammaglobulinemie
• Die substitutie behoeft
• Leidend tot recidiverende infecties
• Rituximab (anti-CD20) < 12 maanden
• Aangeboren/verworven deficiëntie
• Gestoorde complementfunctie (pexelizumab)
• Ernstig nefrotisch syndroom
Consequenties
• CAVE immuunglobulines (anti-IgA)
• Geen levend verzwakte vaccins
• Actieve vaccinatie niet zinvol (booster?)
• Hepatitis A immuunglobuline (anti IgA??)
• Antibiotica “on demand” (diarree, LWI)
• Overweeg vaccinatie gekapselde bacteriën
en influenza (??)
Matig gestoorde
humorale afweer
• Geen contra-indicatie levend verzwakte
vaccins
• Titercontrole hepatitis A, B, TBE, rabiës (??)
• Infectierisico niet ↑
• CAVE meningococceninfecties bij complementstoornis
Gestoorde cellulaire
afweer
• ↑ risico op intracellulaire infecties
(Salmonella, mycobacteriën, virussen) en
parasitaire infecties
• Indeling ernstig vs. matig ernstig gestoord
Ernstig gestoorde
cellulaire afweer
• Prednison
• ≥ 10 kg/dag ≥ 2 weken
• ≥ 700 mg aaneengesloten cumulatief
• Immuunsuppressiva ≤ 3 maanden geleden
• Totale lichaamsbestraling (?)
• Chemotherapie ≤ 1-3 maanden geleden
Vaccinaties en
Chemotherapie?
• Bij voorkeur niet vaccineren tijdens chemo
• Nieuwere chemotherapeutica: minder
ernstige cellulaire afweerstoornis
• Voorbeeld: bevacizumab en trastuzumab
• Na hersel lymo-/leukopenie theoretisch geen bezwaar
tegen (levende) vaccins
Immuunonderdrukkend
middel
Duur immuunstoornis na
staken
Infliximab
≥ 6 maanden
Rituximab
≥ 12 maanden
Luflenomide
≥ 24 maanden
Overige middelen
≥ 3 maanden
Visser LG, Infect Dis Clin North Am. 2012 Sep;26(3):609-24
Consequenties
• Geen levend verzwakte vaccins
• Titercontroles
• Antibiotica “on demand” voor diarree
• TBC?
• Overweeg vaccinatie gekapselde bacteriën
en influenza
Matig gestoorde
cellulaire afweer
• Geen consequenties voor advies
Bijzonderheden
• PEG-interferon
• Diabetes
• Middelen bij multipele sclerose IFN,
natalizumb, glatiramer)
Download