Persbericht XX januari 2013

advertisement
Persbericht 14 februari 2013
Xella brandwerende wanden en dakplaten voldoen aan hoogste brandveiligheidseisen van innovatieve groene
groothandel in industriële chemicaliën
Hebel cellenbeton beste veilige toepassing voor nieuw verleidelijk, transparant en duurzaam
distributiecentrum Breustedt Chemie in Apeldoorn
Het nieuwe distributiecentrum van Breustedt Chemie in Apeldoorn straalt vernieuwing uit. Het bedrijfspand is verleidelijk
transparant, groen en duurzaam. Thema’s die niet onmiddellijk linken met een chemisch bedrijf. Architect Lars Courage
koos samen met het bouwteam Aan de Stegge uit Twello voor de Hebel brandwerende wanden en dakplaten van Xella.
Brandtesten hebben namelijk bewezen dat bij brand de constructies intact blijven. Door toepassing van Hebel cellenbeton
veroorzaakt het vuur geen gaten of scheuren in de betonnen wandplaten. Het gebouw bevat verder veel glas om
voorbijgangers zo duidelijk mogelijk te laten zien wat er binnen gebeurt. Els Strijker, directeur-eigenaar van Breustedt:
“Wij willen met dit bedrijfspand laten zien dat een chemisch bedrijf niet vies en verdacht is, dat veiligheid en
duurzaamheid topprioriteit heeft”.
Breustedt Chemie is een groothandel in industriële chemicaliën waarvoor veiligheid topprioriteit is. Een veilig gebouw,
waarin risico’s zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, staat met een goed overdacht ontwerp. Architect Lars Courage
geeft aan dat om veiligheidsredenen de centraal gelegen opslag- en expeditieruimte geen ramen bevatten, zoals het kantoor
en de afvulhal. “De opslag- en expeditieruimte functioneert eigenlijk als een ‘veilige doos’. De hierin opgeslagen gevaarlijke
stoffen worden zo afgeschermd tegen risico’s van buitenaf en als er in deze ruimte een ongeluk gebeurt, blijft de schade
beperkt.” Om specifiek dit compartiment aan de hoogste brandveiligheidseisen te laten voldoen, is gekozen voor
functiescheidende brandwanden en dakplaten van Hebel cellenbeton. Brandtesten hebben bewezen dat dit Xella-product de
beste toepassing is voor chemische bedrijven zoals Breustedt. Bij brand blijven namelijk met Hebel cellenbeton de
constructies intact. Het vuur veroorzaakt ook geen gaten of scheuren in de betonnen wandplaten. “De brandwerende Hebelplaten die de opslag- en expeditieruimte als het ware hebben ingepakt, zorgen ervoor dat ook het kantoor en de afvulhal
minimaal 60 minuten brandwerend zijn”.
De Hebel dakplaten van de opslag- en expeditieruimte liggen op een houten hoofddraagconstructie in plaats van een stalen
constructie. “Meestal wordt dit soort gebouwen op een stalen constructie gezet. Maar hout is beter bestand tegen corrosie
als gevolg van schadelijke gassen die eventueel kunnen vrijkomen”, legt Courage uit. De afvulhal heeft wel een betonnen
constructie, omdat deze sterk genoeg moet zijn om de tankauto’s te kunnen dragen die op het dak rijden.
Breustedt wil met zijn nieuwe distributiecentrum een punt maken. Els Strijker vertelt dat dit ontwerp het resultaat is van hun
revolutionaire visie. Het gebouw bevat drie gebouwdelen, een kantoor, afvulhal en opslagruimte. De centraal gelegen
afvulhal valt direct op. “Het zeven meter hoge gebouw heeft een hellingbaan die uitkomt op het dak”, legt ze uit. “De
afvulhal krijgt zo alle ruimte om de 36 afvultanks met chemicaliën te kunnen vullen.” Strijker vertelt dat Breustedt geen
pomp meer gebruikt om de chemicaliën vanuit de tankauto’s omhoog te pompen. De tankauto’s rijden via de hellingbaan op
het dak. Daar worden hun tanks aangesloten op de afvultanks die onder in de afvulhal staan. “Op deze manier zetten we
zwaartekracht in als energiebron om de chemicaliën in de tanks over te hevelen. Dit vrijevalprincipe is veel groener en
energiezuiniger dan een pomp”.
Xella is wereldwijd marktleider op het gebied van cellenbeton- en kalkzandsteenproductie. Het bedrijf bepaalt de norm voor energiebesparende
bouwconstructies en levert oplossingen die makkelijk en betrouwbaar zijn en daarmee zorgen voor succes voor haar klanten. Lees alles over de duurzame
missie van Xella in het Sustainability Report 2012: www.xella.nl/duurzaamheidsverslag.
Einde persbericht
Noot voor redactie / niet voor publicatie
Dit persbericht en beeld is u in opdracht van Xella Nederland BV te Gorinchem toegezonden door Procomm BV. Voor vragen, interviews, beeld en meer persinfo: Procomm,
Noortje Knulst, PR-adviseur, telefoon (010) 270 75 10, M: 06 2098 1457, e-mail [email protected]
Download