ANWB Hoofdkantoor - Kantoor vol energie

advertisement
Kantoren vol Energie
28-11-2014
Erik de Jonge
2
Agenda
•
•
•
•
Introductie organisatie ANWB
Stappen tot nu toe
Status van en kaders voor de vraag
Visie op samenwerking, co-produktie, win-win voor vervolg
Erik de Jonge
ANWB-groep
Hulpverlening
Erik de Jonge
Retail
Media
ANWB-Dochters
•
Erik de Jonge
ANWB-Reizen
Overige dochters
5
ANWB-groep
• Hoofdkantoor
51.800 m2 vvo
• Meldkamer Assen
• Ypenburg WW
• Utrecht Opleidingen
• 80 Winkels (groei naar 100)
• 20 WW-stations
• 13 Logicx-vestigingen
• 6 Reizendochters
• Unigarant
• Test- en Trainingscentrum Lelystad
Erik de Jonge
Leuke weetjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ANWB is opgericht in 1883, bestaat dus 131 jaar
Aantal leden: 3.940.000
Aantal medewerkers ANWB Groep: 4.830
Aantal hulpverleningen WW: 1.130.000
Aantal bezoekers ANWB.nl: 117.000.000
Aantal pagina’s informatie ANWB.nl: 144.000
ANWB.nl is 29 van alle NL sites
Aantal winkelbezoeken: 10.600.000
Aantal transacties winkels: 2.300.000
Aantal contacten Contact Center-in/outbound: 1.900.000
Omzet: € 974 miljoen
Resultaat 2013: € 20,9 miljoen, ROS: 2,1%
Erik de Jonge
7
Missie ANWB
De ANWB maakt het voor iedereen mogelijk
in vrijheid en met plezier onderweg te zijn
4 behoeften
• Ik ben
(dagelijks)
onderweg
• Ik wil eropuit
• Ik wil op
vakantie
• Ik wil/heb een
vervoermiddel
Erik de Jonge
4 thema’s
• Mobiliteit
• Hulpverlening
voor jou
• Verkeersveiligheid
• Vrije tijd
8
Ambitie 20I20+
Integrale ledenstrategie
• 1ANWB
• Samen denken en doen
• Leden Centraal
Maatschappelijk relevant
• Win voor de maatschappij
• Win voor de leden
• Win voor de ANWB
Erik de Jonge
9
Agenda
•
•
•
•
Introductie organisatie ANWB
Stappen tot nu toe
Status van en kaders voor de vraag
Visie op samenwerking, co-produktie, win-win voor vervolg
Erik de Jonge
10
ANWB Hoofdkantoor
Erik de Jonge
11
ANWB Hoofdkantoor - leegstand
Erik de Jonge
12
ANWB Hoofdkantoor - leegstand
April 2012
Via reguliere
makelaar
zoekopdracht voor
10.000 m2
Januari 2013
Stratgisch
marktonderzoek JLL
Prioriteitsstelling:
1. Verhuur als
kantoorruimte
2. Herbestemming
3. Sale & Leaseback
•
Februari 2014
Vaststelling directie
• Business development obv
samenwerking start-ups
• Ontwikkeling ‘Dynamisch hart’
• Uitbreiding naar Campus ANWB
Erik de Jonge
•
•
Van 1 gebouw met 1 gebruiker naar 1
gebouw met meerdere gebruikers
Bedrijven rond strategische thema is
USP
Flexibiliteit in faciliteiten
2013-2014
Upgrade naar ambitie
20I20+
Verandering topstructuur
Reorganisaties ANWB
13
ANWB Hoofdkantoor - leegstand
Haagse Bodem:
functie gebouw in
omgeving
KvE: Ambitie gebouw
3 Potentiële
huurders:
Identiteit gebouw
Actieve marktbenadering mbv een
Marketingplan voor
gebouw.
•
•
•
Concrete acties nu
• Samenwerking start-ups
• Verhuur aan bedrijven die
samenwerken met ANWB
• Begin realisatie ‘Dynamisch
Hart’
•
•
•
Erik de Jonge
Start vaststelling strategie
toekomst vastgoed. Stip op de
horizon
Welke tussenstappen passen
daarin
Vaststellen ambitie
Wat wil ANWB uitstralen
Brainstorm directie
gebruik hoofdkantoor
Interview stakeholders
14
Agenda
•
•
•
•
Introductie organisatie ANWB
Stappen tot nu toe
Status van en kaders voor de vraag
Visie op samenwerking, co-produktie, win-win voor vervolg
Erik de Jonge
15
Ontwikkelingen ANWB
• ANWB is een vereniging, het lid staat centraal. Dat wordt benadrukt in
een integrale ledenstrategie
• Eropuit gaan en onderweg zijn menselijk basisbehoeften. ANWB maakt
het voor iedereen mogelijk in vrijheid en met plezier onderweg te zijn
(missie)
• Om ook in de toekomst een relevante speler te zijn moeten we
transformeren naar de beste en grootste dienstverlener op het gebied van
mobiliteit
Erik de Jonge
16
Kernwaarden huisvesting
• MVO
• Imago: Mobiliteit, Deskundigheid,
Informatie, Eerlijk
• Transparant/Aantrekkelijk/Uitnodigend
voor medewers/leden/relaties
• Flexibiliteit
• Samenwerking
• Gastvrijheid
Erik de Jonge
17
Randvoorwaarden
• De business units moeten meer integreren en samenwerken om de
gezamenlijke doelen te bereiken
• De kernwaarden van ANWB blijven behouden en worden zelfs verstrekt.
– Helpen+
– Maatschappelijk relevant (Maatschappelijk jaarverslag 2013: veilig, sociaal, duurzaam);
– Betrouwbaar en deskundig (bijv Wegenwacht);
– Klantvriendelijk (Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2014)
• ANWB is en blijft een A-merk
• Reeds gestarte initiatieven omtrent Huisvesting gaan door en worden
onderdeel van eindresultaat
– Gebouw en gebied Hoofdkantoor worden deel van de oplossing
– Hospitality en gastvrijheid gaan helpen bij verankeren bedrijfscultuur
– Bestaande huisvesting wordt getransformeerd tot het dynamisch hart van alle
potentiele functies in het pand
Erik de Jonge
18
Mensen gaan praten
met elkaar en over
de ANWB. Dat is de
wat er moet
gebeuren
Erik de Jonge
19
Ambities
Vanuit de ANWB missie ontwerpen, realiseren en onderhouden van een
passende huisvesting op het hoofdkantoor voor 1.900 medewerkers op basis
van de volgende ambities:
1.
2.
3.
4.
5.
Een energieneutrale ‘ANWB campus’ voor medewerkers, leden en
partners.
Toegankelijk & betekenisvol voor leden
Toegankelijk voor strategische nieuwe business partners
Versterken van business
Versterken identiteit
Erik de Jonge
20
Een rijke en veelkleurig
omgeving, waar de
afdelingen van onze
organisatie zich in kunnen
herkennen. Daar werk je
elke dag met plezier
Erik de Jonge
21
De ANWB staat voor
samenwerken en
netwerken
Erik de Jonge
22
Huisvesting krijgt toegevoegde waarde
Huisvesting moet op flexibele manier de business ondersteunen
• Stimuleren en ontmoeten. De op de locatie aanwezige business units
krijgen een omgeving waar ze elkaar ontmoeten en samenwerken
• ANWB werkt samen op de strategische thema’s met strategische partners
• Locatie als kenniscentrum
• Binnen dit kenniscentrum een speciaal onderdeel ter beschikking stellen
aan opkomende bedrijven, als incubator gerelateerd aan de ANWB
• Huisvesting aanbieden voor partners in de procesketen.
• Openstellen voor leden en derden van de campus van bijvoorbeeld
vergaderfaciliteiten en een continue interactie met de (potentiele) leden.
• Gebouw en medewerkers zijn zelf het voorbeeld van de mobiliteitsmissie
van de ANWB: “practice what you preach”
Erik de Jonge
23
De ANWB is toegankelijk voor
onze mensen, leden, partners
en bezoekers. Iedereen is
onderweg, maar doordat ze bij
de ANWB goed ontvangen
worden en eventueel ook
kunnen werken bieden we ze
een plek waar ze graag willen
zijn.
Erik de Jonge
24
Agenda
•
•
•
•
Introductie organisatie ANWB
Stappen tot nu toe
Status van en kaders voor de vraag
Visie op samenwerking, co-produktie, win-win voor vervolg
Erik de Jonge
25
Vervolg
• Weet niet waar het uiteindelijk naar toe gaat.
• Weet wel dat omgaan met gebouwen anders moet en wil vanuit de
ambities in gezamenlijkheid als partners de mogelijkheden onderzoeken.
• Ontwikkeling strategische visie vastgoed ANWB staat op de agenda van de
directie. Vervolg naar verwachting begin Q2-2015.
• Deze visie moet gekoppeld worden aan (de ontwikkeling van) de business
van de ANWB. De timing voor de stip op de horizon is nog niet duidelijk,
maar maakt onderdeel uit van de agenda.
• Alle korte termijn stappen, moeten passen in de lange termijn visie.
Erik de Jonge
Download