klinisch redeneren uitwerking patronen

advertisement
Functionele gezondheidspatronen van Gordon
Patroon van gezondheidsbeleving en -instandhouding
- Man, 59 jaar
- Sinds ’86 ziekte van parkinson
- Pt. heeft wisselend ziekte inzicht, is zich bewust van diagnose , niet altijd van de gevolgen
- Vermogen tot zelfmanagement van ziekte is afwezig, pt. Kan ten aanzien van autonomie nog
wel aangeven wat hij wel/niet wil
- Ondernemingen om de gezondheid te bevorderen: beweging, gebruikte voor opname een
hometrainer in het verpleeghuis, loopt nog met rollator
- Therapie trouw op momenten dat patiënt ‘stabiel ‘ is , moeizaam bij toename
psychose/delier
- Medicatie: citalopram, lormetazepam, fraxiparine, madopar, clozapine, lorazepam,
clonazepam, movicolon, fosfaat klysma zn., entacapon, sinemet, levodopa/carbidopa.
Voeding/stofwisselingspatroon
- Voor en tijdens opname gewichtsverlies
- Intake word bijgehouden
- 2x per week wegen
- Recent een neusmaag sonde gehad wegens niet eten/medicatie innemen door
onrust/psychose
- Intake is wisselend, gebruik verrijkte voeding 2-4x daags
- Kunstgebit
- BMI: 22.2
- SNAQ: 4
- Lengte 1.75m
- Gewicht: 68.6 kg
- Slikklachten ten gevolge van parkinson. Hierdoor aspiratie pneumonie in geschiedenis
- Conditie huid: decubitus in geschiedenis bij slechte intake
Uitscheidingspatroon
- Obstipatie , pt. geeft aan niet anders gewend te zijn
- Zn. Fosfaat klysma
- 2x daags movicolon
- Gebruik uritip
- Incontinent?
Activiteiten patroon
- ADL afhankelijk, kan zelfstandig bovenlichaam verzorgen
- Maandgeleden ADL nog onder toezicht
- Dagelijkse activiteiten huishoudelijk niet meer zelfstandig
- Eten deelszelfstandig
- Drinken zelfstandig
- Lichaamsbeweging: fysiotherapie, loopt onder begeleiding over de afdeling , gebruikte tot
opname hometrainer
- Vergeet soms rollator met valincidenten tot gevolg, moeite met zelfstandigheid loslaten
- Ruimtelijk inzicht is verstoord hierdoor valrisico bij activiteit
- Zit grotendeels van de dag in de rolstoel
- Dhr. houdt van voetbal kijkt veel naar sport op de tv.
Slaap/rust patroon
- Gebruik benzodiazapine (lorazepam, rivotril, lormetazepam,alprazolam) bij emotionele
onrust, angst
- Slaapt goed door
- Soms moeite met inslapen
- In de middag meestal nog een uur op bed bij lang opzitten, veel inspanning
Cognitie patroon
- Waarneming en denk patroon verstoord
- Wisselend beeld, mogelijk delier (wisselend bewustzijn), mogelijk dementie gelijk aan LB
type. Delier en psychose moeilijk te onderscheiden. ECT gestart na IDIS op basis van
literatuur onderzoek, kan namelijk effect op somberheid, motoriek en psychotische klachten
hebben
- ECT na evaluatie gecontinueerd, hierbij delirant beeld
- Cognitief disfunctioneren, gedesoriënteerd in tijd en plaats, geheugen verstoord
- Ziekte van Parkinson sinds 1986 hiervoor medicatie stalevo en madopar
- Medicamenteus valt er geen winst meer bij dhr. te behalen, hierdoor start ECT
(experimenteel)
- Bekent met psychose bij de ziekte van parkinson, hierbij met name visuele hallucinaties
Zelfbelevingspatroon
- Zelfbeleving
- Pt. is zich soms goed bewust van de beperkingen behorende bij m.parkinson, geeft dan aan
hier veel moeite mee te hebben en zo niet verder te willen. Ook tijdens het mobiliseren
toont dhr. veel frustratie waarom dit niet anders kan gaan
- Dhr. oogt neerslachtig, geeft zelf ook aan zich depressief te voelen
- Gebruik citalopram
- Voor opname vertoonde dhr. veel emotie in verpleeghuis, vpk en partner vastgepakt, na
escalatie is 112 gebeld en vond gesloten opname plaats
Rol en relatie patroon
- Woonde tot voor opname met partner in een verpleeghuis met hun 3 katten en hond
- Heeft een zoon en dochter en twee kleinkinderen
- Familie is betrokken bij de patiënt, partner komt dagelijks op bezoek
- Pt. hecht veel waarde aan partner, geeft aan veel moeite met haar afwezigheid gedurende
de dag te hebben. Spreekt angsten uit dat hij haar teleurstelt, en dat zij een ander heeft
omdat zij niet bij hem is op dat moment.
- Rol is het gezin is verstoord, dhr. heeft soms gedachten nog te moeten gaan werken om het
gezin te onderhouden. Lijkt veel verantwoording voor gezin te voelen
- Partner is mantelzorg van dhr., is met dhr. mee in een verpleeghuis gaan wonen, werkt nog
door de weeks en komt hierbij de avonden naar dhr. in het ziekenhuis.
- Familie lijkt inzicht in de ziekte te hebben en het beloop hiervan, tijdens vorige opname heeft
de familie gezamenlijk met artsen het beloop besproken en aan de hand hier van de keuze
gemaakt dat dhr. naar een verpleeghuis moest.
Seksualiteit en voortplantingspatroon
- 2 kinderen
Stress verwerkingspatroon
- Coping ziekte en verandering is inadequaat
- Pt. heeft door psychose en cognitieve achteruitgang niet de mogelijkheid de situatie te
overzien of te reguleren
-
Mogelijkheid tot ontspannen is er op de momenten dat delier/psychose niet op de
voorgrond is door het kijken van voetbal
Waarden en levensovertuigingen patroon
- Hecht veel waarden aan partner, en zorg voor het gezin. Dit komt naar voren in de angsten
die dhr. uitspreekt en gedachten dat hij nog moet werken om voor de familie te zorgen.
- Geen religie bekent
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards