Kerkgroet 7 mei 2017

advertisement
Kerkgroet Protestantse Gemeente Hoogersmilde
www. Pkn-hoogersmilde.nl
Redactieadres: Martine Pomper Vaartweg 84, 9422 CT Hoogersmilde
E-mailadres: [email protected]
Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdag 12:00 uur
9e jaargang.nr. 18
Zondag 7 mei
Wilhelmus zingen
09:30 uur
Ouderling v.
Dienst
Organist
Collecten
Deurcollecte
Beamerdienst
Kinderkerk
Bloemendienst
Zondag 14 mei
Ds. F. de Jong
Leek
Mw. G. Theunissen
Mw. M. Doornbos
1e Diaconie
2e Pkn Collecte Missionair
werk
Jeugdwerk eigen gemeente
Dineke Daling
Margretha
fam. J. Hoeks
09:30 uur
Ouderling v.
Dienst
Organist
Collecten
Deurcollecte
Beamerdienst
Kinderkerk
Bloemendienst
Ds. H. Jumelet
Erica
Dhr. J. Sikken
Mw. J. Vos
1e Diaconie
2e Kerk
Kerkgroet
Auke Gorter
Dhr. H. Boerma
Speldenprikje:
Wilt u zo vriendelijk zijn eerst de splinter uit uw oog te halen
voordat u aan mijn balk begint?
Bloemengroet
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar : M. Vos-Mekkes Pr. Beatrixstraat 9 kamer
32 Smilde
Jarigen:
Namens de gemeente alle jarige van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.
Ons grote gezin:
Op 10 mei is het 55 jaar geleden dat Dhr JF Tillema en Mw J. Tillema-Vos elkaar het ja-woord gaven.
We wensen ze met familie en vrienden een fijne dag toe. Een kaartje kan gestuurd worden naar
Rijksweg 167 9423 PC Hoogersmilde.
Agenda:
Donderdag 11 mei: wijkteams vergadering aanvang 20.00 uur
Jaarlijkse barbecue
Op vrijdagavond 26 mei vanaf half 7, is onze jaarlijkse barbecue,
waarmee we ons kerkelijk seizoen afsluiten weer een feit. Deze avond
staat altijd voor gezelligheid en leuke omtmoetingen. Daar kunt u toch
niet ontbreken? Tijdens deze barbecue zal er ook een verkoop zijn ( per
opbod) van witgoed ( denk bijv. aan een wasmachine e.d.) uit het
nalatenschap van dhr. C. Boers.
Nog een reden om gezellig te komen. Opgavelijst ligt in de hal en per
mail of telefoon kunt u zich ook opgeven bij Anja of Jan Donker.
Allemaal tot 26 mei!!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards