Op internet vond ik nog een mooie foto

advertisement
Op internet vond ik nog een mooie foto: de Eichhornia azurea.
Ja daar heb ik veel plezier van gehad. In mijn aquarium stond deze plant als een
ware decoratie te pronken. Niet dat hij zo bijzonder is, want het is een veel
voorkomende plant in het tropische en
subtropische gedeelte van Amerika.
Toch wordt hij in het aquarium nog altijd als een
beetje bijzonder beschouwd. Het is jammer dat er
zo vaak mislukkingen zijn in het aquarium, waarbij
deze mooie wenteltrap dan verloren gaat. Om deze
plant tot een maximale schoonheid te verkrijgen,
moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen.
De bodem voor deze fraaie plant moet luchtig zijn
en mag in het begin bestaan uit uitsluiten vuil grof
zand. We noemen dat ook wel grof rivierzand of
metselzand. Zodra de plant wat door gaat groeien
en een lengte van ± 15 cm. heeft bereikt dan is het
noodzakelijk dat er wat bijgevoerd moet worden in de bodem bij de plant. Dan is het
voor deze plant noodzakelijk dat hij RUIM in het licht wordt gezet en dat er aan het
water toch een eis wordt gesteld dat het niet boven de pH van 7,5 komt en niet onder
de 5.5.pH. De GH en KH moeten ongeveer tussen de
5 en 8 zijn. Ook moeten we er rekening mee houden
dat de plant lekker smaakt (althans voor sommige
vissen) Dus daar moeten we ook rekening mee
houden b.v. Odessa barbelen vreten de plant
werkelijk vaak aan. U kunt ook een probleem
ondervinden wanneer u algeneters in het aquarium
hebt zwemmen, Zoals de Gyrinocheilus aymonieri
(zie afbeelding rechts)
Deze vissen schrapen de alg van de planten in het
aquarium, maar in de natuur doen ze dat van de
stenen. Dat doen ze d.m.v. het Radula
(schraaptanden).
(zie afb.links) die heeft de Gyrinocheilus zowel in de
bovenkaak als in de onderkaak. Het gevolg van dat
schrapen is dat ze de tere bladeren van de Azurea
dubbel vouwen en daardoor ontstaat er een kneepje in het blad. Op de plaats van
dat kneepje gaat de plant dan tot bederf over en vindt het transport van de
sapstroom (de osmotische druk) die de voedingszouten tot aan de top van het blad
moeten drukken niet meer plaats. Ja en dan gaan de toppen van het blad natuurlijk
ook rotten. De algeneters in het algemeen zijn daar toe in staat.
Je kan het de dieren niet kwalijk nemen, want ze worden in een onnatuurlijke
omstandigheid gehouden. Wanneer u deze vis in het aquarium hebt zwemmen, dan
moet er maar rekening mee houden dat hij niet meer te vangen is, tenzij u het hele
aquarium van planten en schuilplaatsen
ontdoet. Ja we moeten er rekening mee
houden dat plantencellen zeer teer zijn en dan
nog zeker het blad van de Eichornia.
Zo.n kneep over het blad gaat dan over en
door de plantencellen die dan vernietigd
worden. Ik heb indertijd een microscoop
opname gemaakt van de plantencellen in een
Eichornia blad en die zien er dan zo uit. (foto
rechts) Dat groen - gele streepje erdoor is
schematisch aangegeven hoe dan dat blad
gebroken wordt.
Ook het vermeerderen van de Eichornia is niet zo'n groot probleem. Je moet de plant
niet al te ver door laten groeien want dan gaat hij een andere bladvorm aannemen en
is het erg moeilijk de mooie lintvormige bladeren weer terug te kweken na het toppen
van de plant. Wanneer we de plant aftoppen is het NOODZAKELIJK dat dat met een
scherp mesje gebeurt. Natuurlijk ook voordat hij de bladvervorming heeft
aangenomen. De top van de plant planten we dan voorzichtig in een luchtige boden
en wachten dan af tot er weer nieuwe wortels zijn ontwikkeld en dat plant begint te
groeien. De moerstam (het onderste stuk van de afgetopte plant) laten we gewoon
staan. Als alles gewoon is dan zal daar ongetwijfeld weer een jonge scheut aan
groeien (soms zelfs 2) en die kan, als die scheut of stek ± 10 tot 15 cm. lang is weer
van de moerstam af gebroken worden en opnieuw weer in een luchtige bodem
aangeplant worden.
Zo is het mogelijk om een mooi groepje van deze toch wel zeer decoratieve plan bij
elkaar te kweken. Maar geduld is een schone zaak.
Groetjes van Albert Sanderse
www.sanderseaquarium.nl
Download