Stoftransport in een plant

advertisement
Stoftransport in een plant
Experiment 1
Onderzoeksvraag
Welke rol speelt verdamping bij het transport van water in een plant.
Materiaal :
 takken van een plant met grote bladeren (b.v. liguster)
 plastic zakjes
 maatcilinders
 slaolie
Uitvoering
Bedenk zelf manieren om de invloed van verdamping op de wateropname aan te tonen.
Tips:
 Je kunt de verdamping via het boven- of opperoppervlak van een blad
verminderen door dat deel met vaseline in te smeren. Je kunt natuurlijk ook een
aantal bladeren verwijderen.
 Sluit het water in de maatcilinder af met een dun laagje olie.
 Beredeneer wat de functie is van dit laagje slaolie.
Experiment 2.
Onderzoeksvraag
Hoe reageren huidmondjes op verandering in osmotische waarde van de oplossing buiten
de cellen?
Materiaal
 Bladeren van een grasachtige (b.v. mais), van een leliesoort of van Rhoeo spatica
(Mozes in het biezenmandje)
 Microscoop en prepareerbenodigdheden
 10 % KNO3 oplossing.
Uitvoering
 Snijd een zo dun mogelijk stukje uit de opperhuid van het blad. Je kunt het blad
daarvoor even knikken.
 Maak een preparaat in water
 Bekijk het huidmondje goed. Zuig daarna met filtreerpapier de KNO3 oplossing
onder het dekglaasje door. Blijf ondertussen in de microscoop kijken.
Biologie | Leven van de zon HAVO | Werkblad Stoftransport in een plant
Biologie | Leven van de zon HAVO | Werkblad Stoftransport in een plant
Download