PowerPoint-presentatie - Afdeling Duin en Bollenstreek

advertisement
Fiscale aspecten van
ontwikkeling van de
Duin- en Bollenstreek
Marcus Berg, belastingadviseur
Flynth Adviseurs en Accountants
26 september 2011
Informatieavond voor leden van
LTO Noord, KAVB en Kring vaste
planten en bomen
De GOM zal haar doelstellingen
realiseren door:
• Actieve gebieds(her)ontwikkeling
• Ontwikkelen van Greenportwoningen (600)
• Uitvoeren van
bollengrondcompensatieprojecten
• Opruimen van verrommeling
2
Fiscale gevolgen van:
• Actieve gebieds(her)ontwikkeling (met name BTW)
• Ontwikkelen van Greenport woningen (met name
BTW)
• Uitvoeren van bollengrondcompensatieprojecten
• Opruimen van verrommeling
Voor laatste twee activiteiten is van belang:
wie ontvangt compensatie voor welke handeling?; en
wie betaalt compensatie voor welke handeling?
3
Algemeen fiscaal:
• Ondernemers:
- natuurlijke personen (ez / vof / mts / cv)
- rechtspersonen (BV / etc.)
• Particulieren:
- ex-ondernemers;
- resultaatgenieters; en
- “echte” particulieren
4
Uitvoeren van
bollengrondcompensatieprojecten:
• Ondernemer wil schuren of kassen uitbreiden
en is compensatie verschuldigd:
- compensatie toerekenen aan grond
of opstallen?
• Particulier wil schuren of kassen uitbreiden en
is compensatie verschuldigd:
- fiscale gevolgen?
5
Uitvoeren van
bollengrondcompensatieprojecten:
• Ondernemer werkt mee aan opruimen verrommeling:
sloop opstallen (zie hierna)
• Ondernemer zet 2e klas bollengrond om in 1e klas
bollengrond:
- compensatie o.b.v. kosten minus waardestijging
- geen landbouwvrijstelling (interne waardestijging)
• Ondernemer zet grasland om in bollengrond:
- compensatie o.b.v. kosten minus waardestijging
- geen landbouwvrijstelling (interne waardestijging)
• Particulier?
6
Opruimen verrommeling:
Deelname aan sloopregeling:
- vergoeding sloopkosten
- vergoeding waardedaling
- vergoeding kosten omzetten in bollengrond
Fiscale gevolgen van de sloopregeling zijn gelijk
aan de fiscale gevolgen van de ruimte voor
ruimteregeling (zie hierna)
7
Opruimen verrommeling:
Deelname aan ruimte voor ruimteregeling door:
1. ondernemer
2. particulier / ex-ondernemer
3. particulier / resultaatgenieter
4. particulier / belegger
8
Opruimen verrommeling:
Ondernemer neemt deel aan ruimte voor ruimteregeling (1)
- ondernemer sloopt opstallen, realiseert en verkoopt
bouwperceel / bouwrechten en staakt z’n onderneming:
- landbouwvrijstelling
- stakingsfaciliteiten
- ondernemer sloopt opstallen, realiseert en verkoopt
bouwperceel en zet onderneming (elders) voort:
- landbouwvrijstelling
- verruimde herinvesteringsreserve
9
Opruimen verrommeling:
Ondernemer neemt deel aan ruimte voor ruimteregeling (2)
- ondernemer sloopt opstallen, realiseert en verkoopt
bouwrechten en zet onderneming (elders) voort:
- landbouwvrijstelling
- geen (verruimde) herinvesteringsreserve
10
Opruimen verrommeling:
Voorbeeld:
Vóór rvr:
Perceel
: 12.000 m2
Kas en schuur : 10.000 m2
BW: 100.000
BW: 100.000
Ná rvr:
Perceel
: 10.000 m2
Kavels (2.000 m2) : 2 woningen x € 200.000
WEVAB: € 360.000
WEVAB: € 180.000
Waarde: € 400.000
= waarde kavels – waardedaling perceel –
boekwaarde opstallen – sloopkosten (stel € 0)
Landbouwvrijst = waardedaling perceel + boekwaarde opstallen
Belast
= € 120.000
Winst
11
Opruimen verrommeling:
Particulier / ex-ondernemer neemt deel aan ruimte voor
ruimteregeling (1):
- Ondernemer heeft onderneming gestaakt, heeft het
voornemen om de opstallen te slopen en realiseert (na
enkele jaren) bouwperceel / bouwrechten
- nagekomen bedrijfstaken
- landbouwvrijstelling beperkt van toepassing
- geen (verruimde) HIR
- geen stakingsfaciliteiten
12
Opruimen verrommeling:
Particulier / ex-ondernemer neemt deel aan ruimte voor
ruimteregeling (2):
- Ondernemer heeft onderneming gestaakt, had geen
voornemen om de opstallen te slopen, maar neemt
later alsnog deel aan ruimte voor ruimteregeling en
realiseert bouwperceel / bouwrechten:
- zie particulier / resultaatgenieter en particulier /
belegger hierna
13
Opruimen verrommeling:
Particulier / resultaatgenieter neemt deel aan
ruimte voor ruimte regeling (actief)
- opbrengst minus waarde bij aanvang belast
- geen landbouwvrijstelling
- geen HIR
- geen stakingsfaciliteiten
14
Opruimen verrommeling:
Particulier / belegger neemt deel aan ruimte voor
ruimte regeling (passief)
- opbrengst onbelast (box 3)
15
BTW:
Verkoop bouwkavel / bouwrecht:
- ondernemer?
- kavel of bouwrecht?
- overdrachtsbelasting?
16
Conclusies:
- de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van de
fiscale positie van de eigenaar;
- de fiscale positie is echter niet altijd duidelijk;
- voorafgaand aan deelname aan
bollengrondcompensatieproject, sloopregeling
of ruimte voor ruimteregeling dient zekerheid
te bestaan
Convenant?
17
Vragen?
Dank voor uw aandacht!
Marcus Berg
telefoon: 0252 430 200
e-mail: [email protected]
18
Download