De onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie

advertisement
De onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie (vakgroep Biologie;
UGent) is op zoek naar een doctoraatsbursaal voor het onderzoeksthema:
Diversiteit en biogeografie van Antarctische microorganismen
Taakomschrijving:
Deze doctoraatsbeurs kadert binnen lopende nationale en internationale onderzoeksprojecten
waarin de processen worden bestudeerd die de microbiële diversiteit en biogeografie in
Antarctica bepalen. In het bijzonder wordt het belang nagegaan van lokale versus regionale
factoren en verschillen in de levencyclus en evolutionaire geschiedenis van verschillende
taxonomische groepen voor het structureren van microbiële metagemeenschappen. Het werk
omvat (i) de isolatie, cultivatie en karakterisatie van eukaryote microorganismen en (ii)
metagenoomanalyse van microbiële gemeenschappen.
Profiel:
Licentiaat, master of equivalent diploma in de biologie, biochemie, biotechnologie of bioingenieurswetenschappen. Studenten uit de tweede Master kunnen eveneens kandideren. De
kandidaat moet bereid zijn een IWT specialisatiebeurs te verdedigen en deel te nemen aan
bemonsteringscampagnes.
De kandidaat dient goed te kunnen samenwerken in teamverband en te beschikken over goede
mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels.
Ervaring met moleculaire technieken (o.a. DGGE, Clone Libraries ... ), cultivatie van
microorganismen en/of bio-informatica is een plusplunt.
Wij bieden:
Een 4-jarig contract, gefinancierd door een lopend onderzoeksproject of door een IWT
specialistatiebeurs.
Indiensttreding: voorzien vanaf c. 15 augustus 2009.
Geïnteresseerd?
U stuurt uw CV en begeleidende brief ten laatste op 01 juli 2009 naar Elie Verleyen
([email protected]).
Voor inhoudelijke informatie kan u contact opnemen met Prof. Dr. Wim Vyverman (09/264 85
01, [email protected] )
URL: http://www.PAE.UGent.be
Download