aanpassingen vwo 2003 tijdvak 1

advertisement
AANPASSINGEN EXAMENS 2011 TIJDVAK 1
VWO GESCHIEDENIS (pilot)
EXAMENOPGAVEN
titelblad: geen aanpassingen
bladzijde 2 t/m 6: geen aanpassingen
bladzijde 7

tekst bij "Bronvermelding" vervalt
BIJLAGE
titelblad: geen aanpassingen
bladzijde 2

bron 1: omschrijving afbeelding (toelichting vervalt)
Foto van een in de jaren 1980 opgegraven veenweg in Drenthe.
Omschrijving afbeelding:
De foto laat een opgegraven veenweg bij Nieuw-Dordrecht in Drenthe zien. De weg dateert uit
2150 v. Chr. en is minstens 800 meter lang geweest. Deze weg door het veen vormde een
onderdeel van een langere weg die verschillende dorpen verbond. Het drie meter brede
wegdek is gemaakt van boomstammen.
bladzijde 3

bron 2: omschrijving afbeelding (toelichting vervalt)
De Egyptenaar Nakht is rond 1350 v. Chr. schrijver in de tempel van Karnak. In zijn graf vinden
archeologen zijn "dodenboek". De Egyptenaren geven overledenen dodenboeken mee die vol
magische teksten en afbeeldingen staan die de overledene moeten beschermen en in het
hiernamaals tot leven moeten wekken.
In dit uit 4 afbeeldingen met bijbehorende teksten bestaande dodenboek zien en lezen we van
boven naar beneden:
1e afbeelding: Nakht vaart met een boot naar de hemel en spreekt met de god Thot, god van
de schrijvers.
2e afbeelding: Nakht eet en inspecteert het graan.
3e afbeelding: Nakht oogst graan.
4e afbeelding: Nakht bewerkt zijn land.
1/3
bladzijde 4: geen aanpassingen
bladzijde 5

bron 4: omschrijving afbeelding (toelichting vervalt)
Een veertiende-eeuws Frans miniatuur over de eerste kruistocht.
Op een uit 6 afbeeldingen bestaand veertiende-eeuws Frans miniatuur over de eerste
kruistocht zien we:
afbeelding 1: Boodschappers melden in Europa dat de Turken de Heilige stad Jeruzalem
hebben veroverd.
afbeelding 2: Christenen in het Heilige Land worden door hun vijanden gemarteld.
afbeelding 3: De kruisvaarders rijden Jeruzalem binnen.
afbeelding 4: De kerk van het Heilige Graf wordt gebouwd in Jeruzalem.
afbeelding 5: De ridders verdedigen Jeruzalem.
afbeelding 6: Pelgrims trekken ongehinderd naar Jeruzalem.
bladzijde 6: geen aanpassingen
bladzijde 7

bron 6: omschrijving afbeelding
Deze tekening van het slavenschip "Brooks" wordt in 1788 uitgegeven door abolitionisten naar
aanleiding van de discussie over de slavenhandel, die op dat moment in het Britse parlement
wordt gevoerd:
Tekst in afbeelding:
DESCRIPTION OF A SLAVE SHIP.
Vertaling
Beschrijving van een slavenschip.
Toelichting
De afbeelding toont het laadplan van het slavenschip "Brooks", waarbij 600 slaven worden
ingetekend, terwijl het schip eigenlijk gebouwd is om 450 slaven te vervoeren. Dit schip maakt
de tocht van Afrika naar Amerika drie keer; met hoeveel slaven aan boord is onbekend.
bladzijde 8 en 9: geen aanpassingen
bladzijde 10

bron 11: omschrijving afbeelding
In de jaren 1930 laat de Amerikaanse president Roosevelt fotoreportages maken over de
sociaaleconomische toestand op het Amerikaanse platteland. Fotografe Dorothea Lange maakt
in 1936 deze foto die bekend staat als "Migrant Mother", van een moeder met haar kinderen in
een tentje.
Omschrijving afbeelding:
Op de foto zie je een vermagerde, somber voor zich uitstarende moeder met twee kinderen om
haar heen. Zowel de moeder als de kinderen zijn vervuild en dragen versleten kleding.
2/3
bladzijde 11

bron 13: omschrijving afbeelding (tekst en toelichting vervallen)
Deze poster van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) verschijnt in de jaren dertig in
Nederland.
Omschrijving afbeelding:
Linksboven een foto van Albarda, fractievoorzitter van de sociaaldemocratische SDAP in de
Tweede Kamer, met de tekst 'Albarda zeilt'.
Daaronder een foto van een lange rij werklozen met de tekst 'de leden stempelen'.
Rechtsboven staat met grote letters 'Democratie is bonzenwelvaart'. Om drie afgebeelde
bonzen (dit zijn invloedrijke gewichtige personen) heen staan de volgende teksten: bonzen
bouwen gerieflijke kantoren, bonzen dineeren, wij zijn binnen; per auto naar de Rivièra.
In het midden van de poster staat met grote letters 'Democratie is werkersarmoede'.
Onderaan de poster staan nog de volgende teksten: de middenstand gaat ten onder, fabrieken
staan leeg en de werkloosheid neemt toe.
bladzijde 12: geen aanpassingen
bladzijde 13

bron 16: afbeelding vervalt
3/3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards