Lesvoorbereiding

advertisement
Campus Onderwijs en Psychologie
Bachelor in het onderwijs, lager onderwijs
St.-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Tel.: 050 33 32 68 Fax: 050 34 62 54
Opleidingscoördinator: [email protected]
Stagecoördinator: [email protected]
www.mentoren.lerarenopleiding-howest.be
Nagelezen door
Datum
Handtekening + eventuele opmerkingen
Mentor
Lector
Lesvoorbereiding
Stageschool: BSGO Arnoldus
Brouwerijstraat 8
8460 Oudenburg
Mentor: Mevr. Pieters
Stageklas: 6e leerjaar
Datum: 24/10/2011
Uur: 14.05 – 14.55
Leergebied/domein:
Muzische vorming - muziek
Naam en e-mailadres student:
Maes Shiara
[email protected]
Academiejaar: 2011 - 2012
Semester: 3
Stageweek: 24/10/2011 – 28/10/2011
Pedagoog: Mevr. Vanrobaeys
Lector:
Mevr. Claeys
Lesonderwerp
Muzische vorming – muziek – Halloween
Beginsituatie
Er zijn 18 lln waarvan 9 jongens en 9 meisjes. De lln die extra begeleiding nodig hebben, worden op
bepaalde momenten uit de klas gehaald door zorgcoördinator, GON-leerkracht of GOK-leerkracht.
Waar de klas het gezamenlijk moeilijk heeft, worden er klassikale instructies gegeven. De lln werken in het
algemeen zeer zelfstandig, als voorbereiding op het middelbaar.
Het is een rustige, zelfstandige klas. Ze zijn heel leergierig. Zo stellen ze altijd vragen bij.
Heel wat componisten uit de klassieke en de hedendaagse muziek zochten hun inspiratie in oeroude
verhalen over geesten, tovenaars en spoken. In deze opdracht laten we de lln kennismaken met enkele
pareltjes uit de muziekliteratuur.
Klasorganisatie
Bank leerkracht
Bank leerling
Lesdoelstellingen






Gevoelens verwoorden die ze ervaren bij het luisteren van muziek
Gedachten verwoorden die ze ervaren bij het luisteren van muziek
Gevoelens verwoorden die ze ervaren bij het zien van beelden
Gedachten verwoorden die ze ervaren bij het zien van beelden
Hun fantasie verwoorden
Verhalen verzinnen aan de hand van beelden en muziek
Lesstructuur
1. Inleiding
Muziekfragmenten beluisteren
2. Kern
Beelden bekijken
Titels linken aan de beelden
Verhaal verzinnen bij de beelden
Muziekfragmenten linken aan de beelden + titels
3. Slot
Het echte verhaal + griezellied
Situering leerplan
4. Doelstellingen
4.2 muziek
4.2.3 openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere
landen en culturen.
4.2.4 genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor
nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
Literatuur
Van Haute, H., Geets, E. & Goedemé, J. (s.d.). Halloween Expressie. Sint-Niklaas: Abimo.
Claeys, L. (2009-2011). Cursus muzische vorming: muziek. Studenten Howest Bachelor Lager Onderwijs.
Brugge: Howest.
Fundamentele leerinhoud, onderwijsleeractiviteiten en media
Fundamentele leerinhoud
Onderwijsleeractiviteiten
Media
1. Inleiding
Geconcentreerd luisteren door
andere zintuigen af te sluiten
Instructie opvolgen
Gevoelens verwoorden
Gevoelens linken aan
luisterfragment/muziek
Kenmerken linken aan muziek
Argumenteren
Lk: jullie mogen al jullie materiaal wegstoppen. Daarna sluit je je ogen en zet je
je oren goed open.
We gaan luisteren naar enkele muziekfragmenten.
1e fragment beluisteren
- Hoe voel je je hierbij? Waar denk je aan?
2e fragment beluisteren
- Idem voor de 4 fragmenten
We luisteren nu naar alle 4 de fragmenten, aansluitend op elkaar.
- Welk fragment vind je het griezeligst? Waarom?
CD-speler/usb-poort
Muziekfragmenten
 ‘Songe d’un nuit de
sabbat’ uit ‘Symphonie
Fantastique’, Hector
Berlioz
 ‘In het hol van de trol’ uit
‘Peer Gynt’, Edvard Grieg
 ‘Een nacht op de kale
berg’, Modest
Moessorgski
 ‘Dance macabre’,
Camille Saint-Saëns.
2. Kern
Mening uiten
Gevoelens linken aan beeld
Verwoorden gedachten
Ik heb mijn mooiste kunstwerken meegebracht voor jullie.
Wat vinden jullie ervan?
Wat zie je?
Hoe voel je je daarbij?
Aan wat doet het je denken?
De 4 tekeningen vergroot aan
het bord
Woorden linken aan beeld
Samen werken
Ik heb 4 titels. Wie probeert eens de juiste tekening bij de juiste titel te
plaatsen?
De 4 titels
Corrigeren
De eerste heeft als titel ‘Een nacht op de kale berg’
De tweede heet ‘In de grot van de bergkoning’
De derde heet ‘ Macabere dans’
De vierde heet ‘Visioen van een heksensabbat’
Fantaseren
Verwoorden
Verhalen verzinnen
Muziek linken aan beeld +
zelfgemaakt verhaal
Corrigeren
Vergelijken
Open staan voor andere ideeën/visies
Nu jullie de titels weten, gaan we samen een verhaal verzinnen bij elke
tekening. Wie kan mij vertellen wat er bij mijn 1e kunstwerk gebeurt? (Een
nacht op de kale berg)
Bij het 2e? (In de grot van de bergkoning)
Bij de 3e? (Macabere dans)
Bij de 4e? (Visioen van een heksensabbat)
Lk schrijft kort onder de tekening het verhaal.
Krijt
Lk: we gaan nu nog eens naar de muziekfragmenten luisteren. Nu mogen jullie
kijken naar de tekeningen.
Jullie krijgen zelf een werkblaadje met mijn kunstwerken op.
Als je denkt dat muziekfragment 1 bij ‘Macabere dans’ hoort, dan schrijf je bij
de tekening ‘1’ in het hokje. Nadien verbeteren we.
Werkblaadjes kunstwerken
3. Slot
Lk overloopt de antwoorden van de fragmenten.
Lk geeft het correcte antw op en vertelt beknopt het verhaal bij de muziek.
Visioen van een heksensabbat:
Het verhaal vertelt het leven van een musicus die waanzinnig wordt omdat zijn
geliefde onbereikbaar is voor hem. In het laatste deel denkt hij een
heksensabbat bij te wonen te midden van spoken, tovenaars en allerlei
monsters die zich ter gelegenheid van zijn begrafenis verzameld hebben. Dan
verschijnt zijn geliefde op de sabbat.
‘Songe d’un nuit de sabbat’ uit ‘Symphonie Fantastique’, Hector Berlioz
In de grot van de bergkoning;
De boerenjongen, Peer Gynt heeft teveel fantasie en wordt daardoor een
leugenaar. Omdat het meisje Solvegj niets van hem wil weten, trekt hij de
wijde wereld in. Hij beleeft fantastische avonturen. Als hij In de grot van de
bergkoning belandt, kan hij ternauwernood ontsnappen aan de trollen.
Ondertussen blijft Solvegj toch op hem wachten. Peer Gynt keert na lange
jaren uiteindelijk terug om te sterven in de armen van Solvegj.
Ppt voor het antwoord
‘In het hol van de trol’ uit ‘Peer Gynt’, Edvard Grieg.
Een nacht op de kale berg;
Volgens de Russische folklore komen op sint-jansavond (23 juni) Tchernobog
(satan) en zijn heksen, tovenaars en kwade geesten bij elkaar op de Kale Berg,
de Triglav bij Kiew, om een avondje pret te maken.
‘Een nacht op de kale berg’, Modest Moessorgski
Macabere dans;
Het spookuur begint. Pietje de Dood maakt de doden wakker. Hij stemt zijn
viool en nodigt de doden uit tot de dans. Het gaat stormen. Het dansen wordt
wilder en wilder. Als de haan de dageraad aankondigt, duiken de dansers hals
over kop weer in hun graf.
‘Dance macabre’, Camille Saint-Saëns.
Afsluiter
Lk: Ik zal nu wat muziek opleggen. Daarbij kun je nu kiezen of je een tekening
maakt of een verhaal schrijft. Het moet terug te vinden zijn in de muziek die je
hoort.
Jullie krijgen nu allemaal een blad. Ik leg de muziek op.
Lk: Wie wil, mag het voorstellen aan de groep.
19 witte blaadjes
Download