De Woningmarkt: Wie faalt?

advertisement
Halfslachtigheid als grootste
bedreiging
Arnoud W.A. Boot
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam, 6 november 2009
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
1
Op lange termijn komt alles goed?
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
2
Understatement
“Higher education is an important driver
for the region’s prosperity and wellbeing, but the fruits of higher
education are not used in an optimal
way”
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
3
Realiteit
Universiteiten/HBO zorgen voor lokale
verankering van globalisatie (OECD, 2007)
Ja? Dat doen ze volstrekt onvoldoende
Lokale verankering key – die verankering
zorgt voor spill-overs en lokale dynamiek
(Boot, A.W.A., ACLE Policy Papers, 2008, zie www.acle.nl)
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
4
Samenwerken versus concurreren
Beide zijn nodig….
Let op: concurreren betekent vaak geen
verwatering!!
– Agglomeratie-effecten
– Concurrentie werkt verheffend…
Maar soms zijn schaaleffecten een must…
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
5
Halfslachtigheid grootste
bedreiging
Samenwerken vereist parallelle belangen, en
hiervan is meestal geen sprake
Concreet: (financiële) incentives juist en sterk
leiderschap
– vergelijk, noodzaak topbusiness school in
Amsterdam
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
6
Halfslachtigheid – 2
Nobelprijs 2007
The Sveriges Riksbank Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007:
"for having laid the foundations of
mechanism design theory“
– Noodzaak: ‘sanity check’ op maakbaarheidsideaal van de maatschappelijke elite
– Kijk voor win-win situaties…
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
7
Halfslachtigheid – 3
• Belangrijke les: beter geen samenwerking
dan halfslachtige samenwerking
• En pas op voor lobby-gedrag … vergelijk
nadruk op pensioenen met werkelijke
asset van optie-huizen voor Amsterdam
 En let op: het gaat om dynamiek niet
abstract concept van innovatie
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
8
Wat te doen
Faciliteren… faciliteren … faciliteren en
faciliteren…
Amsterdam, 6 november 2009
Arnoud W.A. Boot
9
Download