De newtonmeter - verdieping

advertisement
Verdiepingsboekje Nask (natuurkunde, scheikunde) - Citotrainer Nederland
De newtonmeter - verdieping
Op de internetpagina http://leestrainer.nl/nask/krachten/denewtonmeter/overzicht.htm
heb je geleerd dat de werking van een newtonmeter berust op de kracht van een veer. In
deze verdieping leer je dat verschillende newtonmeters veren hebben met een
verschillende "veerconstante".
Meetbereik
Newtonmeters verschillen van elkaar: zie figuur 39. Meter A heeft een meetbereik van
0-0,1 N.
Figuur 39: verschillende newtonmeters
Opdracht 1
Wat is het meetbereik van meter B?
En van meter C?
Welke meter zou je kiezen, als je de zwaartekracht wilt meten, die aan het blokje van
15 g trekt? Licht je antwoord toe.
De meters A, B en C hebben een verschillende veer in zich.
Pagina 40
Verdiepingsboekje Nask (natuurkunde, scheikunde) - Citotrainer Nederland
Opdracht 2
Welke meter heeft de slapste veer? En welke heeft de meest stugge veer?
Veerconstante
Voor de uitrekking van een veer gebruiken we de letter u. De eenheid is meter.
Bij een 2x zo grote kracht, rekt een veer 2x zo ver uit. Bij een 5x zo grote kracht, rekt
een veer 5x zo ver uit.
De verhouding tussen de kracht die aan de veer trekt en uitrekking van de veer, wordt
de veerconstante genoemd. In formuletaal:
C=F:u
De eenheid van de veerconstante zie je in figuur 40.
Grootheid
Letter
Eenheid
Opmerking
Uitrekking
u
m (meter)
Veerconstante
C
N/m
Hoe stugger de veer, hoe
groter de veerconstante.
Figuur 40: grootheden en eenheden
Opdracht 3
Bekijk de animatie nog eens op
http://leestrainer.nl/nask/krachten/denewtonmeter/opdracht.htm .
Bereken de veerconstante van de gebruikte veer. De gebruikte moeren hebben elk een
massa van 10 g.
Pagina 41
Verdiepingsboekje Nask (natuurkunde, scheikunde) - Citotrainer Nederland
Opdracht 4
Bekijk onderstaande grafieken.
Grafiek 2
Grafiek 1
Figuur 41: grafieken
Welke grafiek hoor bij een veer?
Bereken de veerconstante van de veer.
Opdracht 5
Aan een veer met een veerconstante van 8 N/m hangt een voorwerp met een massa van
14 g. Hoeveel cm zal de veer uitrekken?
Pagina 42
Download