Krachten - betavakken.nl

advertisement
H 7 Krachten
• Deel 3 krachten meten
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
1:30
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
1:20
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
1:10
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
1:00
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
1:00
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:50
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:40
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:30
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:20
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:10
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:05
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:04
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:03
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:02
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:01
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.3 over
0:00
Kracht
• Grootheid
Kracht
F
• Eenheid
Newton
N
• Door een kracht rekt de veer uit.
• Er is een verband tussen
de uitrekking en de kracht.
Veerconstante
• De veerconstante:
C in N / cm
Aantal Newton dat nodig is om
een veer 1 cm uit te rekken.
De veer
• Een veer heeft een veerconstante (C in N/cm)
• De veerkracht is recht evenredig
met de lengte.
•
• Als de veer door het midden wordt geknipt
wordt de veerconstante gehalveerd.
Soorten veren
• Stugge veer is dik en er is een grote kracht
nodig om hem uit te rekken.
• Slappe veer is dun en is een kleine kracht
nodig om hem uit te rekken.
Veerconstante
Aan een veer met een veerconstante van 10 N / cm
wordt een gewicht gehangen van 10 N
5 N / cm
10 N
Veerconstante = kracht / uitrekking C = F / l
F = 10 N
C = 5 N / cm
l=F/C
l = 10 N / 5 N / cm = 2 cm
Nu wordt er een extra veer tussen gezet met dezelfde veerconstante
De kracht trekt aan beide veren even hart
Veer 1 en veer 2 rekken dus elk 1 cm uit.
De totale uitrekking = dus 2 cm.
De veerconstante is dus 5 N / cm ( 10 N / 2 cm)
10 N / cm
10 N / cm
10 N
Veren knippen
• Nu hebben we een veer van 10 N / cm
• Deze trekt bij een kracht van 10 N 1 cm uit.
• Als we de veer door het midden knippen rekt elk deel
0,5 cm uit bij een gelijke kracht
• Gevolg kracht blijft gelijk =>
Veerconstante 1 * uitrekking 1 = Veerconstante 2 * uitrekking 2
• 10 N / cm * 1 cm = Veerconstante 2 * 0,5 cm
Veerconstante 2 = 20 N / cm
Download