Reglement Wieringer Volleybalnacht

advertisement
8.Elk team levert de scheidsrechters en tellers.
De scheidsrechters vinden het wedstrijdbriefje,fluit en pen aan de paal
bij het veld, en leveren na afloop het ingevulde briefje bij de
wedstrijdleiding in.
De teams die de scheidsrechters leveren zorgen ook voor de teller.
Spreek van tevoren af wie er fluit.
De tijden staan in het wedstrijdprogramma.
9.Het team dat de rally wint, krijgt een punt. Het team dat de rally gewonnen heeft,krijgt
niet alleen een punt erbij, maar ook het recht om op te slaan. Tevens draaien de spelers
van dit team kloksgewijs eén plaats door. Zodra er een team opgeslagen heeft, kan er
een punt gemaakt worden. Er is een punt gemaakt als de bal op de grond van de
tegenstander komt of als de bal via de tegenstander buiten het veld komt en op de grond
beland
10. Een service in het net levert direct een punt voor de tegenstander op.
Een service via het net is toegestaan;het betekent direct doorspelen ,
of als de bal de grond raakt een punt voor de tegenstander.
Voetvolleys zijn verboden. Direct een punt voor de tegenpartij.
Het is alleen toegestaan onderhands op te slaan.
11. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op.
Een gelijk spel 1 punt en een verlies 0 punten.
Het team met de meeste punten wordt poulewinnaar.
Bij een gelijk aantal punten geeft het aantal gescoorde punten de doorslag.
Is dat gelijk dan beslist de onderlinge wedstrijd die gespeeld is.
Is dit ook gelijk dan beslist het lot.
12.Time-outs zijn niet toegestaan.
13.Indraaien mag bij de serveerplaatsen.
Wisselen tijdens de set is niet toegestaan.
14.Tijdens de wedstrijd moeten verplicht 2 dames meedoen (indraaien mag).
Per team mogen maximaal 2 competitiespelers meedoen.
15.Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo- regels
16.In geval waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Download