Romeinse leger Hoofdstuk 1 Waarom dit onderwerp

advertisement
De betekenis van een
paar rangen:
Hoofdstuk 7
referenties
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik het
interessant vind en er meer over te weten
wou komen.
Ik vind het ook leuk ernaar te kijken hoe het
leger er vroeger uitzag.
Ik ben al op veel plaatsen geweest in
Nederland en in Frankrijk waar de
Romeinen vroeger leefden. Voorburg is ook
zo'n plaats!
1.Tribunus was de naam voor een aantal
militaire of belangrijke functies in het
Romeinse leger. Deze rang kon alleen
bereikt worden door soldaten van speciale
afkomst.
1. Wikipedia (website)
2. Medieval Weapons (website)
3. Webkwestie (website)
4. De Bosatlas van de Geschiedenis van
Nederland
5. 2000 jaar Geschiedenis van de Lage
Landen; J. Ter Haar
Romeinse leger
Hoofdstuk 3 Formaties
4.Een legatus legionis was een rang waarbij
je andere soldaten moest aanvoeren op
veldslagen of andere gevechten
Romeinse leger www.picozone.nl
12.Een cornicen is een hoornblazer. Zijn
instrument, het cornu is een grote gebogen
hoorn
7.Een centurio was de hoogste rang die
door soldaten van gewone afkomst bereikt
konden worden.
Hoofdstuk 1 Waarom
dit onderwerp
Hoofdstuk 5 Rangen
De formaties dienden vroeger vooral voor
verdediging en aanval. Als ze geen
formaties hadden werden de Romeinse
soldaten een makkelijker doelwit voor de
tegenstanders.
Hier noem ik twee formaties op:
1.Repellere equites: De soldaten gingen in
een vierkant staan en aan alle kanten werd
het vierkant afgesloten door hun schilden.
Door de smalle openingen tussen de
schilden staken zij hun speren uit zodat de
aanvallers aan hun tientallen speren
werden gestoken. Deze tactiek werd vooral
gebruikt om cavalerie (soldaten op paarden)
dood te steken.
2.Orbem formate: De soldaten gaan in een
cirkel staan met hun gezichten naar buiten.
Binnenin de cirkel staan boogschutters.
Deze formatie werd gebruikt wanneer er
slechts een kleine groep soldaten was, die
stand moesten houden.
Net als het leger van vandaag had het
Romeinse leger verschillende rangen. Deze
waren:
1.Tribunus
2.Legatus Augusti pro praetore
3.Legatus pro praetore
4.Legatus legionis
5.Praefectus
6.Primus pilus
7.Centurio
8.Optio
9.Decurio
10.Aquilifer
11.Tesserarius
12.Cornicen
13.Signifer
15.Imaginifer
16.Romeins legionair
4.Blijde: Een blijde is het wapen waarvan de
mortier afstamd. De blijde werd vooral net
als de katapult gebruikt om van verre
afstanden steden of forten te bombarderen.
3.Katapult: Een katapult is een machine
waarmee ze vroeger stenen afvuurden. de
katapult werd vooral gebruikt om forten te
bombaderen.
2.Ballista: (hier rechts) is een sterk wapen
dat lijkt op een grote kruisboog, bedoeld om
zware pijlen af te schieten op een soldaat of
groepen soldaten.
Hoofdstuk 7 Referenties
Hoofdstuk 6 Grote oorlogswapens
1.Stormram: Een stormram is een lange
houten paal met soms een van hout
gemaakte bokkenkop aan de voorkant.
De stormram werd vooral gebruikt om
kasteeldeuren in te beuken.
Hoofdstuk 5 Rangen
Hoofdstuk 4 Wapens en pantser
Hoofdstuk 3 Formaties
De Romeinse soldaten hadden veel wapens
ter beschikking. De zwaarste wapens
waren:
Hoofdstuk 2 Hoe ontstond het leger
Hoofdstuk 6 Grote
oorlogwapens
Pantser
Lorica
musculata.
een
soort
borstbescherming. dit stuk pantster is een
van de oudste pantser onderdelen ooit.
Lorica squamata. schubbenpantser
Lorica hamata. maliënkolder
Lorica segmentata. borstbescherming van
stroken metaal.
Lorica plumata. maliënkolder met een soort
veren.
Cassis. een romeinse helm.
Scutum. een groot romeins schild.
Hoofdstukken
Het leger van de Romeinse Republiek
ontstond in 509 v.Chr. en bleef bestaan tot
het einde van het Romeinse Rijk.
De Romeinen hadden een heel groot leger
nodig om gebieden te veroveren en
vijanden te verslaan. De romeinse mannen
werden opgeroepen in het leger, maar zo'n
oproep was niet voor iedereen. Het was
alleen voor mannen tussen 17 en 46 jaar
die de legerspullen konden betalen. Dit
waren meestal boeren. Later werden de
mannen niet meer opgeroepen, maar
konden zelf vrijwillig in het leger gaan.
De romeinen kregen steeds meer ervaring,
betere technieken en nieuwe tactieken om
te vechten. Het leger was georganiseerd in
legioenen. Een legioen bestond uit
ongeveer 5000 man te voet,
De Romeinen hadden ook veel pantser
nodig om hun lichaam te beschermen.
De gehele uitrusting woog ongeveer 16 kilo
en was dus zeer zware.
Hoofdstuk 1 Waarom dit onderwerp
Hoofdstuk 2 Hoe is het
leger ontstaan
Hoofdstuk 4 Wapens
en pantser
De Romeinen hadden veel sterke wapens
en ook veel handwapens.
Hier noem ik alle handwapens die de
Romeinen hadden:
Gladius: Een soort kort steekzwaard.
Pugio: Een soort dolk.
Spatha: Het langste zwaard dat ze hadden.
Semi-spatha: Een soort klein zwaard.
Hasta: Een lans
Pilum: Een speer waarmee ze op de
vijanden mee werpte.
Slinger: Een soort katapultje waarmee ze
stenen mee afvuurde.
120 ruiters en 60 catapulten. De soldaten
gebruikten de catapulten om zware stenen
of brandende pijlen af te schieten.
In Nederland bewaakte het romeinse leger
een lange grens vanaf de zee bij Lugdunum
(nu Katwijk) tot Batavorum (nu Nijmegen).
Het leger in Nederland bestond uit
professionele soldaten (legionairs) en
hulptroepen van de lokale bevolking.
Download