Poster IFOMT 2004 - Bekkentherapie.nl

advertisement
Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap
een cross-sectionele analyse + een prospectieve cohort studie
Cecile Röst, Drs. Jacqueline Kaiser, Dr. Arianne Verhagen, Prof. Dr. Bart Koes. Instituut Huisartsengeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
Introductie
Grote toestroom van zwangere vrouwen met bekkenpijn naar
fysiotherapiepraktijken wekt interesse in achtergronden van
de aandoening en geeft mogelijkheden voor epidemiologisch
onderzoek.
Bekkenpijn
Pijn in de bekkenregio als gevolg van een zwangerschap of
bevalling die het dagelijks functioneren belemmert.
Doelen
1. Beschrijven van symptomen tijdens de zwangerschap.
2. Evalueren van verschillen tussen a-symptomatische en
symptomatische vrouwen gemiddeld 18 maanden na de
bevalling.
Methodes
1. cross-sectionele analyse
•870 vrouwen deden mee
•Uitgebreide gestandaardiseerde vragenlijst en klinische
testen volgens protocol
2. Prospectieve cohortstudie
•430 vrouwen deden mee (respons 72%)
•Vrouwen zijn behandeld tijdens de zwangerschap
volgens de oefenmethode beschreven in het boek
‘Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap’
•Uitgebreide follow-up vragenlijst
Figure 1. Localisation of pelvic pain.
Variables
Symptomatic (n=43)
A-symptomatic (n=387)
Duration of pregnancy in weeks
Median: 40
Median: 40
Months postpartum at follow-up
Mean: 20,2 (range 3-37)
Mean: 18,3 (range 1-41)
Oral contraceptives > 1 year
65,1%
66,1%
Chemically induced pregnancy
4,7%
3,6%
Duration of delivery
Mean: 1,9
Mean: 1,6
1) <6 hours
41,9%
55,3%
2) 6-18 hours
20,9%
28,7%
3) >18 hours
34,9%
14,0%
Delivery*, no assistance
76,7%
70,5%
Ventouse or forceps
6,9%
9,8%
Caesarion section
7,0%
8,3%
Induced partus
11,6%
13,7%
Extremely painful partus
37,2%
13,2%
Hipdysplasia baby
0
N=5 (1,3%)
Multiple gestation
0
N= 8 (2,1%)
Birth weight baby
Mean 3200 gr.
Mean 3400 gr.
<2500gr.
7,0%
2,6%
>4000gr.
23,3%
24,3%
29,3% (mean 10 months)
9,8% (mean 6,5 months)
Resultaten
•Zwangere bekkenpatiënten hebben behoorlijk veel klachten
•Meest positieve testen: Patrick’s Sign: 76,6%; ASLR: 66,4%;
Adductie tegen weerstand: 54,4% ; Passieve heupabductie
36,9%
•Ernst van de klachten kan voor 15,9% verklaard worden:
meer klachten bij:
•lagere leeftijd zwangere vrouw
•meer weken zwangerschap
•positieve passieve heupflexie
•positieve passieve heupendorotatie
•zwemmen als eerdere sportbeoefening
•90% van de vrouwen is 18 maanden postpartum asymptomatisch
•Symptomen kunnen voor 9,7% verklaard worden uit de
factoren:
•rugpijn vóór de zwangerschap
•ernst van de klachten in de zwangerschap
•aantal loopproblemen
•langere duur bevalling
Conclusies
Ernst van de klachten tijdens de zwangerschap is het beste te
bepalen door het stellen van gerichte vragen.
• Lichamelijk onderzoek voegt weinig toe aan de diagnose.
• De meeste vrouwen hebben gemiddeld 18 maanden
postpartum weinig of geen klachten meer
35
30
25
20
B
B
B
C
B
15
10
5
0
A
B
C
A+C
B+C
A +B
A +B +C
Sick leave postpartum
* In the period 1999-2001 40% of the Dutch women delivered their baby at home, In hospitals
was the mean number of ventouse/forceps extraction 17,7%, of Caesarian sections 21% (13)
Department of General Practice, Erasmus University Rotterdam, Room Ff 318, P.O.Box 1738, 3000DR Rotterdam, The Netherlands, Tel: + 31 10 408 8109 Fax: + 31 10 408 9491 e-mail: [email protected]
Download