sjabloon voor redactioneel artikel 1 – waarom

advertisement
SJABLOON VOOR REDACTIONEEL ARTIKEL 1 – WAAROM DEELNEMEN
BLAUWE TEKST = FACULTATIEF
GEEL GEMARKEERD = IN TE VULLEN
(NAAM ENTITEIT) doet mee aan de Personeelspeiling 2006
Maak werk van je mening!
Alle organisaties binnen de Vlaamse overheid krijgen de kans om deel te nemen
aan één van de drie rondes van de Personeelspeiling 2006. (NAAM
ORGANISATIE) schreef zich in voor de derde ronde, van 27 november tot
22december. De peiling geeft u als medewerker de kans om in alle anonimiteit
uw mening te laten horen over de verschillende facetten van uw werk en de BBBhervorming. De resultaten tonen de leidinggevenden wat leeft in hun organisatie,
en wat er beter kan. Zodat ze op een gerichte manier samen met hun
medewerkers aan de slag kunnen voor concrete verbeteracties.
Geef je mening tussen 27 november en 22 december
Alle medewerkers ontvangen op 27 november een mail met een rechtstreekse link
naar de vragenlijst. Collega’s zonder e-mailadres krijgen een gedrukte vragenlijst. De
vragen peilen naar de tevredenheid over het werk, de leidinggevende, de werkplek,
het loon, de BBB-hervorming, enz.
Het invullen van de lijst duurt niet langer dan een kwartier.
Een anonieme verwerking van de antwoorden is gegarandeerd: een externe firma
verwerkt computergewijs alle antwoorden tot een globaal rapport per organisatie met
cijfers en grafieken en een (uiteraard anoniem) overzicht van alle open commentaren.
Ieders mening telt
De vorige editie van de personeelsbevraging (PRO 2004) was opgezet als steekproef
bij een aantal afdelingen en medewerkers.
De huidige personeelspeiling is een algemene bevraging: alle organisaties krijgen de
kans om zich in te schrijven en alle medewerkers worden bevraagd.
Eenentwintig organisaties schreven zich in voor de tweede ronde van de bevraging. In
totaal namen al 32 organisaties deel aan de eerste en de tweede ronde en voor deze
derde bevragingsronde worden nog eens 23 organisaties bevraagd.
Snelle rapportage
Per organisatie wordt een apart rapport opgesteld (een minimum 6 a 10 deelnemers is
noodzakelijk). Dit rapport is beschikbaar twee weken na het afsluiten van de peiling,
vanaf 22 januari.
In de daaropvolgende weken wordt een algemeen overzicht opgesteld dat een
vergelijking tussen verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid mogelijk
maakt.
Afdelingen die reeds deelnamen aan de vorige editie van de personeelspeiling (PRO
2004) kunnen de resultaten van 2006 vergelijken met deze van 2004, en zo mogelijke
tendensen of evoluties op het spoor komen.
Op www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/personeelspeiling2006 vindt u meer
informatie over het verloop van de peiling, vaak gestelde vragen, ... De algemene
resultaten, voor de hele Vlaamse overheid, worden zo snel mogelijk gepubliceerd op
deze pagina’s.
Maatwerk
Nieuw is dat organisaties de mogelijkheid hebben om aan de algemene vragenlijst een
aantal “maatwerkthema’s” toe te voegen. Dat wil zeggen, een aantal vragen met
betrekking tot specifieke thema’s die van belang zijn voor hun organisatie. Zo werden
specifiek voor (NAAM ORGANISATIE) vragen toegevoegd rond (THEMA
AANGEVEN).
Werk maken van de resultaten
Weten wat er leeft en wat er beter kan, is één ding. Maar wat echt telt, is het vertalen
van de resultaten in concrete verbeteracties. Het is de bedoeling dat leidinggevenden
met hun medewerkers de resultaten bespreken en samen met hen aan de slag gaan om
waar nodig de werking van de organisatie bij te sturen.
Ook de vorige bevragingen (PRO 2001 en PRO 2004) leidden effectief tot concrete
verbeteringen aan de organisatie. Uit PRO 2001 en 2004 bleek bijvoorbeeld dat de
medewerkers van de Vlaamse overheid over het algemeen tevreden waren over hun
werk, maar de promotiemogelijkheden en de mogelijkheden tot interne mobiliteit
eerder beperkt vonden.
(HIER AANGEVEN WAT WERD GEREALISEERD VOOR DE EIGEN
AFDELING OF ORGANISATIE)
Uiteraard is Rome niet op één dag gebouwd. Het komt erop aan dat leidinggevenden
en medewerkers zich samen inzetten om op termijn tot zichtbare verbeteringen op de
werkvloer te komen.
ALS ILLUSTRATIE: CAMPAGNEBEELD OP TE NEMEN
Download