Protocol “Veilig buiten spelen”

advertisement
Protocol “Veilig buiten spelen”
De pedagogisch medewerkers van Oki houden zich aan de
volgende regels en afspraken:
o Er is/zijn altijd een (of meer) medewerker(s) aanwezig op het plein tijdens het
buitenspelen.
o We zorgen voor een veilige situatie op het plein, extra alert bij
speeltoestellen op het veld.
o We letten goed op dat er geen (spring)touw wordt meegenomen.
o We zien erop toe dat er op een juiste manier met de omringende natuur wordt
. omgegaan.
o We zien erop toe dat de hekjes zijn afgesloten, voordat de kinderen gaan
spelen.
o Zwerfvuil verwijderen we, afvalbak wordt op tijd geleegd.
o We zien erop toe, dat kinderen geen vuil uit de afvalbak halen.
o Tijdens warme dagen in de zomer zorgen we ervoor dat de kinderen uit de
zon blijven tussen 11.00 en 15.00 uur, en dat ze goed ingesmeerd zijn
(factor 50). We zorgen voor voldoende vocht en schaduw.
o Tijdens warme dagen mogen er badjes buiten gezet worden.
Kinderen die nog niet zindelijk zijn, dragen een zwemluier.
o De kinderen komen niet in de berging/zolder/voorraadruimte/toiletten
. volwassenen.
o We zien erop toe dat de kinderen niet op straat spelen.
o We zien er op toe dat de kinderen niet in en bij de sloot spelen.
o Wanneer we een uitstapje maken met de kinderen zorgen we voor een
veilige situatie en volgen we het protocol “Uitstapjes”.
Download