Presentatie Raoul Leering

advertisement
Zaken doen over de grens
Welke informatiebronnen leiden naar het juiste land?
Raoul Leering, Hoofd Internationaal Handelsonderzoek ING
Exportevent, 4 november 2015
Zaken doen over de grens: kansen en risico’s voor ondernemers
Potentieel rendement
1. Groeiverwachting
2015-2020,
2. inkomen per
capita 2014
3. Populatie vs NL
4. afstand tot
Amsterdam.
Risico’s
1.volatiliteit BBPgroei 1980-2014
2 mate van
vrijhandel
3. betrouwbaarheid
score
2
Hoe beoordeel je of land geschikt is als exportbestemming?
• Is er voldoende vraag naar mijn soort product?
• Nationaal inkomen per hoofd van de bevolking
• Bestedingspatronen van verschillende inkomens
• Groei bevolking
• Komt mijn product makkelijk en zonder veel kosten over de grens?
• Hoogte importheffingen (wb 8; gci 6, eu, wto)
• Hoogte overige importbelemmeringen (bijv. gezondheidseisen) wto, eu
3
1/2
Hoe beoordeel je of land geschikt is als exportbestemming?
• Zijn lokale partners betrouwbaar? Ambassadetoets
• Gelijke behandeling overheid buiten- en binnenlandse aanbieders (gci 1)
• Zuiver handelen door lokale agenten/ distributeurs (gci 1)
• Hoe hoog zijn de transportkosten?
• Afstand tot de exportmarkt
• Kwaliteit en infrastructuur
(havens, wegen en luchthavens) (gci 2)
• Soepele afhandeling bij douane (eu)
4
2/2
Marktomvang: waar vind je de informatie?
1. Market size (10th pillar)

• Verwachting economische groei en
bevolkingsgroei ( IMF/ WEO Database)
2. Bestedingspatroon per inkomensgroep

World Development
indicators
5
1. Competitiveness Indicators China: Market size
6
2. World Development Indicators (Wereldbank):
bestedingspatroon in China per inkomensgroep
7
… bestedingspatroon in vergelijking met India
8
Handelsbarrières: waar vind je de informatie?
1. Ease of Doing Business
•

Subscore: Trading across borders
2. Global Competitiveness Indicators 
•
•
•
Trade tariffs
Prevalence non tariff barriers
Openess of economy
Goods market efficiency subscore
www.reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
9
1. Ease of Doing Business score (Wereldbank) - Trading China
10
2. Competitiveness score (World Economic Forum) - China
11
Detailinformatie over handelsbarrières 1/3
Importtarieven per product
EC:
Market Access Database
WTO: Trade Topics
12


Detailinformatie over handelsbarrières 2/3
Importtarieven
EU Market Access database via http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
13
Detailinformatie over handelsbarrières 3/3
Importtarieven
WTO Database via: Http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx
14
Detailinformatie overige handelsbarrières
Andere belemmeringen behalve de importtarieven
1) Importregels en procedures per land
2) Gezondheids- en veiligheidseisen
3) Overige belemmeringen
Site Europese Commissie (DG Handel): Market Access Database
15
Overige relevante informatie voor exporteurs en hulp:
Kwaliteit transport (infrastructuur)
Via WEF Global Competitiveness Indicators en via Wereldbank
Betrouwbaarheid
Via Wereldbank Via WEF Global Competitiveness Indicators
Corruption Perception Index
Hulp(desk) voor MKB-ers bij exporteren naar verschillende landen
- RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
-
EC: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
-
ING: via uw accountmanager en/of www.ing.nl/zakelijk/themas/internationaal-ondernemen
http://www.ingcb.com/insights/research#category=&dateRange=null,null
-
Netwerk Internationaal ondernemen:
http://www.internationaalondernemen.nl/nl/rapporten
16
Land geschikt als vestigingslocatie?
• Stabiliteit politiek en economisch model : http://www.riskmap.aon.co.uk
• Kosten/ rompslomp starten vestiging
• Arbeidskosten
Wereldbank:
Ease of doing business
• Omvang van de markt
WEF: Global Comp. Indicators
• Bescherming minderheidsaandeelhouders
• Bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomst (MinBuza)
• Betalingstermijnen: www.atradius.nl/ credit-managementkennis/publicaties
17
Dank voor uw aandacht
18
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards