(capaciteit).

advertisement
2_02_002 3 4 Capaciteit.
C=Coulomb (capaciteit).
wordt in Farad (F) uitgedrukt.
Iis een tijdelijke opslagplaats voor de opslag
van een lading.
Bestaat uit 2 geleiders plaat met een
dielektricum (isolator), een toevoer en afvoer.
De afstand tussen de platen is mede bepalend
voor de capaciteit.
001
Een luchtcondensator bestaat uit 2
koperplaten.De oppervlakte van deze platen
wordt 2 keer zo groot gemaakt.
De capaciteit zal:
a
b
c
d
De farad :
Wordt uitgedrukt als volgt:
Een capaciteit van 1 farad is een lading die
met max 1 Volt gedurende 1 seconde een
constante stroom van 1 Ampere wordt
opgeladen.
Opgemerkt mag worden dat de meesten
waarden enkele duizendste tot miljoensten
zijn.
verdubbelen
gelijk blijven
4x zo groot worden
halveren
002
In een ideale condensator , aangesloten op
een wisselspanningsbron, is het faseverschil
tussen stroom en spanning:
a
b
c
d
afhankelijk van de spanning
afhankelijk van de frequentie
afhankelijk van de stroom
altijd 90 graden
003
Een Condensator wordt gevormd door twee
geleiders met daartussen een dielectricum.
De capaciteit wordt groter naarmate de:
C= capaciteit pF.
Isolator getal Isolator=dielektricum.
A opp in CM2
d afstand tussen de platen in cm.
20160212
a afstand tussen de geleiders vergroot wordt.
b dielectrische constante verlaagd wordt.
c afstand tussen de geleiders verkleind
wordt.
d oppervlakte van de geleiders verkleind
wordt.
Download