persbericht - 3M Nederland

advertisement
- PERSBERICHT 3M Fonds Grote Gift 2011 in teken van innovatie
Goede Doelen maken kans op € 50.000
13-05-2011
Algemeen
De 3M Fonds Grote Gift daagt Goede Doelen dit jaar uit om met innovatieve plannen te
komen om in aanmerking te komen voor de prijs van € 50.000. Vanaf 15 mei kunnen
Goede Doelen Organisaties zich weer aanmelden voor de 3M Fonds Grote Gift 2011.
Nederland mag tot 31 oktober op het favoriete Goede Doel stemmen en – dat is nieuw –
‘aanbevelingsfilmpjes’ insturen. Achterban en sociale media zullen voor maximale
aandacht zorgen. Op 1 november worden de stemmen geteld. De jury beoordeelt de
laatste 15 kandidaten. Vijf ervan strijden tijdens de 3M Fonds Finale in november om de
Grote Gift 2011. www.3Mfonds.nl/. Met het 3M Fonds steunt 3M Goede Doelen. Eén
van de activiteiten is de ‘Grote Gift’.
Goede Doelen melden zich aan
In 2010 ging Stichting Hulphond er met de Grote Gift vandoor. Om kans te maken op de
Grote Gift 2011 schrijven Goede Doelen zich in met een project. Dat kan tussen 15 mei
en 1 september op www.3Mfonds.nl/. Er zijn drie categorieën: mens, milieu en
maatschappij. Voldoet de aanmelding aan de criteria dan wordt het project genomineerd.
Nu kan de strijd op weg naar de 3M Fonds Finale beginnen.
Hoe word je winnaar?
Als een Goed Doel genomineerd is, begint het echte werk. Eerst telt de stem van het volk.
Op 1 november gaan – per categorie – de vijf Goede Doelen met de meeste stemmen
door. Deze top 15 wordt beoordeeld door een kritische en deskundige jury. Uiteindelijk
gaan er maximaal vijf GDO’s naar de 3M Fonds Finale in november 2011. Daar
presenteren ze hun plannen om de 3M-medewerkers en de jury te overtuigen dat zij de
Grote Gift 2011 verdienen.
Daarbij is een belangrijk aspect dit jaar: innovatie, een van de belangrijkste pijlers van
3M. Hoe vernieuwend is het project, de stemmenwerving of de presentatie? Maar zover
is het nog niet. Eerst moet het Nederlands publiek overtuigd worden.
Nederland stemt en steunt
Vanaf 15 mei tot 31 oktober kan iedereen op www.3Mfonds.nl/ op zijn of haar favoriete
Goede Doel stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans op een finaleplaats. Zaak
dus voor de genomineerde organisaties om flink van zich te laten horen. Niet alleen met
eigen uitingen. Maar ook door de achterban in te zetten. Via de sociale media kan de
boodschap zich als een inktvlek over Nederland verspreiden.
Extra middel dit jaar: aanbevelingsfilmpjes. Goede Doelen en fans kunnen een filmpje
insturen en hun project promoten. Waarom is hun Goede Doel zo bijzonder? Waarom is
hulp zo hard nodig? Waarom verdient dit project de Grote Gift? ‘Two minutes of fame’
om mensen enthousiast te maken en hun stem te werven.
Volg de Grote Gift
Wilt u op de hoogte blijven van de Grote Gift en de andere activiteiten van het 3M
Fonds? Dat kan via de website, maar ook op www.facebook.com/3Mfonds en
www.twitter.com/3Mfonds. Daar leest u bijvoorbeeld alles over 3M Fonds To The Top!
Acht 3M-medewerkers op expeditie naar de top van de Mont Blanc. Ze klimmen geld
bijeen voor de nummers 2 t/m 5 van de Grote Gift 2010.
Het 3M Fonds: kennis, geld en vrijwilligers
Wereldwijd werkt 3M met het Community Giving Program. Daarbinnen heeft elke
dochtermaatschappij een eigen programma dat aansluit op de lokale cultuur,
gemeenschap en omgeving. In het feestelijke jaar 2008 – 3M 50 jaar actief in Nederland
– richt 3M Nederland het 3M Fonds op. Doel: Goede Doelen en niet-commerciële
organisaties ondersteunen. Het 3M Fonds kent drie pijlers. De Grote Gift, een jaarlijkse
donatie van € 50.000. De Helpende Hand, 3M-ers aan het vrijwilligerswerk (heeft u een
idee?). En de Kennis Kamer, ondersteuning met kennis en vaardigheden voor de
genomineerden van de grote Gift. www.3MFonds.nl
Over 3M
3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en zet deze om naar duizenden ingenieuze
producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een
oneindige stroom krachtige technologieën die het leven beter maken. 3M is het
innovatieve bedrijf dat nooit stopt met uitvinden. Met een omzet van $27 miljard heeft
3M wereldwijd 80.000 mensen in dienst en productielocaties in meer dan 65 landen.
Voor meer informatie, kijk op www.3M.nl, www.3Mfonds.nl of kijk naar @3MNews op
Twitter.
3M, Scotch, Post-it, Scotchgard, Vikuiti, Nexcare, Scotchprint, Filtrete, Command en
Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.
NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie over 3M Company en 3M in Nederland kunt u contact opnemen
met Liesbeth Clemens (tel. 071 5 450 227 of e-mail [email protected]).
3M Nederland B.V.
Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude
Postbus 193, 2300 AD Leiden
Telefoon 071 5 450 450
Internet: www.3M.nl
Download