Leraar Biologie Tilburg

advertisement
Leraar Biologie Tilburg
Startmoment(en)
September
Opleidingstype
Hbo-bachelor
In het kort
Wat kun je van ons verwachten
Biologie is een vak dat constant in ontwikkeling is.
Overal ter wereld wordt onderzoek gedaan binnen
allerlei disciplines van de biologie. Ecologische
onderzoeken, vraagstukken over duurzame
samenleving, de gehele medische problematiek en
het bestrijden van ziektes als aids en kanker zijn
voorbeelden hiervan. In de media krijgt de biologie
dan ook veel aandacht. Tot je takenpakket behoren
o.a.: lesvoorbereiding, lesgeven, toetsen
ontwikkelen en afnemen, klassenmanagement, het
begeleiden en coachen van leerlingen, het voeren
van (soms moeilijke) gesprekken met leerlingen en
hun ouders.
Tijdens de opleiding word je geleidelijk
klaargestoomd om alle facetten van goed
leraarschap te beheersen. Theorie en praktijk
wisselen elkaar voortdurend af. Naast het leren van
je vak en het doceren ervan, leer je ook
vaardigheden op het gebied van pedagogiek,
communicatie, onderzoek en organiseren.
Reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk
onderdeel van je ontwikkeling als professionele
docent. Je ontwikkelt hiermee de juiste
beroepshouding en leert jezelf continu verbeteren.
Inhoud
Tijdens de lerarenopleiding leer je algemene
pedagogische en didactische vaardigheden. Hierbij
kun je denken aan communicatieve vaardigheden,
methodes om kennis over te dragen en het
omgaan met verschillende leerlingen. Maar je leert
ook vormen van samenwerking en het functioneren
binnen een schoolorganisatie. De kennis, die je
tijdens de lessen opdoet, breng je vervolgens in de
praktijk tijdens je stages. Alle vakken worden
aangeboden in het Nederlands. De lesstof van
sommige vakken is in het Engels.
Studievorm
Deeltijd
Lesplaats(en)
Tilburg

Contact
Telefoon: 08850 74288
E-mail: [email protected]
Wat verwachten wij van jou
Website: fontys.nl/leraar-biologie-deeltijd
Als leraar ben je, naast een expert op je vakgebied,
ook pedagoog, communicatiedeskundige en
organisatietalent in één. Het is een veelzijdig
beroep en vereist veel kwaliteiten.

Om het leraarschap aan te kunnen beschik je over
een analytisch vermogen en kun je onderzoekend
te werk gaan. Je hebt goede sociale vaardigheden
en vindt het leuk om anderen iets te leren.
Daarnaast is het belangrijk dat je ondernemend
bent en kunt overtuigen.
/flot07
Het eerste jaar
In de propedeutische fase krijg je een goed beeld van
de totale opleiding. Je leert de basisprincipes van het
vak en het beroep leraar. In de theorie leer je
pedagogische, didactische en communicatieve
vaardigheden. De praktijk leer je op een school voor
voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs
(mbo).
Hoe is de verdeling zelfstudie, theorie en
praktijk?

Instroomprofiel
Havo
VWO
CM
bi of nlt
bi of nlt
EM
bi of nlt
bi of nlt
NG
NT
Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien
weken. Aan het eind van iedere periode heb je
tentamens. Omdat de verdeling theorie, praktijk en
zelfstudie gedurende het jaar wisselt, is het niet
mogelijk een vast aantal uur per week weer te geven.
Voor de theoretische vakken staan het eerste jaar 50
EC’s, wat overeenkomt met 1400 studiebelastinguren
(colleges en zelfstudie). Voor de stage staan 10EC’s,
wat overeenkomt met 280 studiebelastinguren. Het
aantal contacturen ligt bij een deeltijdstudie lager dan
bij een voltijdstudie. De deeltijdopleiding vereist
daarom veel discipline, zelfstudie en
doorzettingsvermogen. Je studieloopbaanbegeleider
helpt je daarbij.

Studiekosten
Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.
Contactdagen
Open dagen en zo...
Maandag: 18.00-21.40 uur (onderwijskunde)
Dinsdag: 13:15-21.40 uur (vak en vakdidactiek)
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
De roostertijden kunnen binnen de genoemde tijden
per periode variëren.
T: 08850 80000
Typerend voor deze opleiding
Typerend voor de Lerarenopleiding Biologie is dat
het kennisniveau hoog ligt en de opleiding
praktijkgericht is. Al in het eerste jaar ga je op stage
en is er een koppeling tussen college (theorie) en
praktijk. Ook is er veel persoonlijke aandacht voor
de student en zijn of haar ontwikkeling.
18-07-2017 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de website
van Studielink.
fontys.nl/studielink-dt
Studiekeuze

Om zeker te weten of de
opleiding goed bij je past, behoort
een persoonlijk gesprek altijd tot
de mogelijkheden.

Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards