de powerpoint

advertisement
Plato (428-347 v.C.)
De ontdekking
van de immateriële wereld
Prof. Gerd Van Riel
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Raffaelle Sanzio, De School van Athene
(1509-11)
De positie van Plato
De “pre-Socratische” filosofen
Materialisme
Op zoek naar de ἀρχή (archè):
1ste beginsel = oermaterie
Parmenides
(ca. 515-ca. 440 v.C.)
“Zijn of niet zijn?”
* permanentie
* eenheid
* onveranderlijkheid
* volmaaktheid
* bolvormigheid
Pythagoras (ca. 580 – ca. 500 v.C.)
Wiskunde
Muziektheorie
De ziel
De Sofisten (Protagoras) en Socrates
Relativisme
vs. Waarheid
Retoriek
vs. Wijsheid
Het probleem van morele opvoeding
politieke
utopie
Politiek:
De staat als organisch geheel
De filosoof-koning
Kritiek: Karl Popper (1944)
De rol van de Wet
Het probleem van morele opvoeding
Wat is “ware kennis”?
Kennis
Mening
Kennis – Ideeën
Mening – Zintuiglijke dingen
Kennis – Ideeën – Zijn
Mening – Zintuiglijke dingen – Worden
Participatie
Idee
Zijn
Worden
"Je zult erkennen, geloof ik, dat de zon aan de
geziene dingen niet alleen het vermogen
verleent om te worden gezien, maar dat zij
hun ook ontstaan, wasdom en voeding
bezorgt, ofschoon zij zelf geen ontstaan is. Hoe zou dat ook kunnen? - Zo moet je ook
zeggen dat het Goede aan de kenobjecten niet
alleen het gekend worden verleent, maar dat
het er bovendien het bestaan en het zijn aan
verstrekt, al is het Goede zelf geen zijn, maar
iets wat, aan gene zijde van het zijn gelegen,
dit nog overtreft in waardigheid en kracht."
De ziel:
draagster van individualiteit
draagster van het morele leven
mythen over het hiernamaals
wederherinnering (anamnesis)
Filosofie als “leren sterven”
Download