File - Schoolontwikkeling op De Kolkstede

advertisement
Toetsvragen groep 7/8 Water aarde lucht en vuur
9 sub thema’s
18 vragen
4 vragen van kinderen
Vulkaan
Twee woorden die bij vulkanen horen zijn magma en lava. Wat is het verschil? Begrip
A: Magma is vloeibaar, lava niet.
B: Magma is het hete gesteente dat naar buiten komt bij een uitbarsting. De gassen
heten lava.
C: Magma zit in de berg. Als magma boven de aardkorst komt heet het lava.
Hoe ontstaat een vulkaan? Toepassen
-platen botsen
-uitbarsting
-lava stolt keer op keer waardoor een berg ontstaat
De Rijn
Door welke landen loopt de Rijn? Kennis
A: De Rijn stroomt door Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland.
B: De Rijn stroomt door Nederland, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein en Zwitserland.
C: De Rijn stroomt door Nederland, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein en Oostenrijk.
Wat zijn de drie belangrijkste oorzaken van de vervuiling van de Rijn? Begrip
Afvalwater van huizen, lozen van industriële stoffen, meststoffen en bestrijdingsmiddelen van de
landbouw boten
Watersnoodramp
De watersnoodramp vond plaats op 1februari 1953. Teken op de kaart hieronder welk gebieden er
getroffen werden tijdens de watersnoodramp. Toepassen/analyseren?
Tijdens de watersnoodramp in 1953 zijn er veel mensen omgekomen. Wat heeft men gedaan om te
voorkomen dat dit nog een keer zou kunnen gebeuren? Begrip
A: Alle huizen zijn beveiligd tegen water en er zijn dijken gebouwd.
B: Er zijn sluizen gebouwd om overtollig water weg te halen.
C: Er zijn dijken gebouwd, dit noemen we ook wel de Deltawerken.
Kringloop van het water
Beschrijf stap voor stap in het plaatje hieronder de waterkringloop. Toepassen
Verdampen door de zon, opstijgen, condenseren, wolken, afkoelen, neerslag
Beschrijf in 7 stappen de kringloop van het kraanwater. Nummer 1 is al voorgedaan.Toepassen
Grondwater, zoet oppervlaktewater (rivier of meer) of duinwater wordt opgepompt
Het drinkwaterbedrijf zuivert dit water
Het water gaat via leidingen naar jouw huis
Daar gebruik je het om te drinken, te douchen, af te wassen of de wc door te trekken
Het gebruikte water verdwijnt na gebruik in het riool
Het rioolwater komt in de rioolwaterzuivering terecht om schoongemaakt te worden
Het schoongemaakte afvalwater komt via rivieren weer in zee terecht
Het water verdampt
Vliegtuigen
Hoe kan het dat dit vliegtuig vliegt? Toepassing
Vorm van de vleugels, luchtdruk lager, warme lucht vleugelkleppen.
Hoe kan een zweefvliegtuig in de lucht blijven? Begrip
A: Een zweefvliegtuig heeft een motor en werkt hetzelfde als een vliegtuig.
B: Een zweefvliegtuig zweeft op de koude lucht.
C: Een zweefvliegtuig zweeft op de warme lucht.
Aardbevingen
Wat is waar? Begrip
A: Een aardbeving ontstaat door verschuivingen van platen die samen de aardkorst vormen.
B: Een aardbeving ontstaat doordat er een breuklijn in de aardkorst komt en die veroorzaakt
trillingen.
Hoe kunnen we aardbevingen voorspellen? Noem vier zaken die je enige tijd voor een aardbeving
waar kunt nemen. Kennis
Wel kunnen voorspellen dat er een aardbeving komt maar niet op welke datum.
Voorschokken
Gedrag van dieren
veranderingen in de chemische samenstelling van het grondwater
langzame beweging langs breuklijnen
statistische gegevens over de frequentie van aardbevingen
spanning in het gesteente, te meten met spanningsmeters op een paar honderd meter diepte
De plaatsen waar breuklijnen liggen en waar al eerder aardbevingen zijn geweest, hebben een
hogere kans op een nieuwe aardbeving.
Klimaten in Europa
Wat is een klimaat? Kennis
A: Het gemiddelde aantal centimeters regen in een plaats of land.
B: Het gemiddelde weer van een plaats of land
C: Hoe warm het in een plaats of land is.
Sara woont ergens in Europa in een mooi dorp. Ze vertelt over haar klimaat. ‘Wij hebben ‘s zomers
ontzettend mooi weer. Ook in de winter is het bij ons niet zo koud’. Analyseren
In welk klimaat leeft Sara?
A: Landklimaat
B: Middellandse zeeklimaat
C: Zeeklimaat
Luchtvervuiling
Wat is smog? Kennis
A: Een nieuwe manier om de lucht te zuiveren.
B: Heel erg vervuilde lucht, vooral in grote steden.
C: Hele schone en gezuiverde lucht, vooral op het boerenland.
Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect? Noem 4 gevolgen. Toepassen
Het wordt warmer op aarde
Door de warmte kunnen gewassen minder goed of niet groeien
Zeespiegel stijgt
Dieren in de zee sterven uit omdat ze geen plek hebben om te leven
Noordpool en zuidpool
Streep door wat niet van toepassing is.
1. Op de Noordpool komen ijsberen voor. Waar
2. Op de Zuidpool komen poolvossen voor. Niet waar
3. De pinguïn komt zowel op de Noordpool als op de Zuidpool voor. Niet waar
4. De blauwe vinvis (walvis) komt zowel op de Noordpool als op de Zuidpool. Waar
5.Op de Noordpool wonen minder diersoorten dan op de Zuidpool. Niet waar
Noem 2 verschillen tussen de Noordpool en Zuidpool, denk hierbij aan het landschap.
Noem 1 verschil tussen de Noordpool en Zuidpool, denk hierbij aan het klimaat.
Kennis
1.Landschap
De noordpool bestaat alleen maar uit bevroren water; ijs. Om de bevroren zee heen ligt land. Bij de
zuidpool is het precies andersom. De zuidpool bestaat uit bevroren land en wordt omringd door zee.
2.De zuidpool bestaat uit twee delen. Het westelijke deel bestaat uit zee waar dikke ijslagen op
liggen. Het oostelijke deel is land. Toch zie je weinig van dit land. Dit komt omdat het grootste deel
bedekt is met een ijskap. Af en toe zie je een bergtop of een vulkaan door de ijskap heen.
3.Temperatuur
Het is in de winter ongeveer min 34 graden op de noordpool. In de zomer is dat ongeveer tien
graden. Op de zuidpool ligt de temperatuur in de winter een stuk lager. Hier is het ’s winters
ongeveer min zestig graden en in de zomer tien graden.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards