INSTITUUT MARIAGAARD OOSTERZELESTEENWEG 80 9230

advertisement
NAAM:
INSTITUUT MARIAGAARD
OOSTERZELESTEENWEG 80
9230 KWATRECHT - WETTEREN
NR:
Donderdag 6 december 2007
EXAMEN FYSICA – 5C - Hydrodynamica
H. Bingé
Gelieve elke vraag op een nieuwe bladzijde te beginnen.
Dus:
vraag 1: blad 1 voorkant, vraag 2: blad 1 achterkant
vraag 3: blad 2 voorkant, vraag 4: blad 2 achterkant
vraag 5: blad 3 voorkant, vraag 6: blad 3 achterkant
vraag 7: blad 4 voorkant, vraag 8: blad 4 achterkant
GZRM toegelaten. Let op je nauwkeurigheid!
Veel succes!
/ 55
VRAAG 1: (10p)
a. Vertel in het kort wat hydrodynamica inhoudt
b. Leg volgende begrippen uit: statica, dynamica, hydro, fluida, aëro.
c. Geef 2 toepassingen.
VRAAG 2: (5p)
Een bidon benzine heeft een volume van 20 l . Bereken de kracht die de bidon op de aarde
uitoefent als zijn grondvlak 40cm op 15cm als afmetingen heeft. (ρbenzine= 0,66g/cm³)
VRAAG 3: (8p)
a. Bereken de hoogte van een zeewaterkolom die een druk uitoefent van 170 kPa. (ρzeewater =
1030kg/m³) (4p)
b. Bij een hydraulische pers verplaatst de grote zuiger met 2,00cm als de kleine 30,0cm
aflegt. Hoeveel is de kracht aan de grote zuiger als op de kleine een kracht van 600N wordt
uitgeoefend. (4p)
VRAAG 4: (15p)
a. Geef de 3 eigenschappen van een ideaal fluidum. Geef bij elk een kort woordje uitleg.
(6p)
b. Leid de formule voor het berekenen van viscositeit af? (3p)
c. Hoe zou je onderzoeken of een stroming laminair of turbulent is. Geef daarover meer
uitleg. (2p)
d. Als volgende stromingseigenschappen zijn gegeven:
I. olie = 0,986 Pa.s
II. volie = 0,500 m/s
III. rbuis = 7,00cm
Hebben we dan te maken met een laminaire of met een turbulente stroming? (4p)
VRAAG 5: (5p)
Water stroomt door een leiding met een straal van 50mm. De leiding splitst zich in twee
leidingen met een straal van 25mm.
a. Als de debieten in elke 25mm leiding 400 l/min zijn, wat is het debiet in de 50mm
leiding?
b. Wat is de snelheid van het water in zo’n 25mm leiding?
VRAAG 6: (2p)
Wat is het debiet en de stromingsrichting in de ongekende leiding?
VRAAG 7: (5p)
a. Geef de wet van Bernouilli
b. Wat gebeurt er als we een horizontale stroming hebben?
c. Wat gebeurt er als de vloeistof in rust is?
VRAAG 8: (10p)
Bij bluswerken plaatst de brandweer een pomp op het wateroppervlak. Dat ligt 5,5m lager
dan een laadkaai. Via een leiding met een diameter van 110mm wordt het omhooggestuwd.
Eenmaal boven versmalt de leiding naar een diameter 70mm. Als het debiet en de druk aan
het uiteinde respectievelijk 800l/min en 5,0 bar zijn, hoeveel is dan de druk die de pomp
levert?
Geef duidelijk aan welke stappen je volgt!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards