presentatie Pluscontract Zilveren Kruis.

advertisement
Keuze “plus”
Aanleiding
• 2017 ziet zilveren kruis als een overgangsjaar met drie contracten
• Zilveren Kruis gaat twee jarige contracten aanbieden vanaf 2018
waarin er slechts twee overeenkomsten zijn.
• Een Basisovereenkomst voor BIG en CKR/SKF geregistreerde
fysiotherapeuten,
• Een Plusovereenkomst met een extra beloning voor
fysiotherapeuten die werken met intervisie, dataverzameling,
visitatie en klanttevredenheidsonderzoek.
• Zie inkoopvoorwaarden Zilveren Kruis
Instapvoorwaarden
• Motivatie voor deelname
• Behandelindexen voorafgaande jaren
• Kwaliteitsverslag
• Beleidsplan/management review
• Controle op dossiervoering
• Aansluiting LDF
Praktijkvoorwaarden
• Als totale praktijk incl. medewerkers
• Aangemeld bij LDF
• Intervisie 3x per jaar
• Intercollegiale visitatie voorbereiden
Elementen
MKIB-onderdelen
heden
PLUS
Terminologie Plus
X
X
Klantervaringsonderzoek
x/-
X
Dataverzameling
Intervisie
X
Intervisie
Visitatie
X
Visitatie
X
Doelmatigheid
PREMS/ CQ index
PROMS
Portfolio
Huidige CKR-eisen
X: verplicht
V: vrijwillig
x
X
Landelijke Database Fysiotherapie
EPD’s
fysiotherapeuten
Feedbacktool
Datawarehouse:
Landelijke Database
Fysiotherapie
Data-analyse
&
Onderzoek
(IQ Healthcare)
• Intervisie gebaseerd op formats:
1.
2.
3.
4.
1. Communicatie
Dossiervoering
Gebruik van feedback
Klinisch redeneren
• Feedback jaarlijkse cyclus
• Visitatie:
• Tevens gebaseerd op een format ontsloten via Compusense
• Intervisie-coaches en Visiteurs:
• Opgeleid met scholing ontwikkeld door IQ Healthcare iom de HAN
Intervisie
Tarieven
Tarief ZKA 2016
Plus: € 32,50 / zitting
Basis: € 28,25 /zitting
Standaard: € 25,-/zitting
Tarief 2017 ?
Ondersteuning FGH
• Gezamenlijk scholing dossiervoering
• Schrijven jaarverslag
• Aanmaken Beleidsplan/management review
• Intercollegiale audits
Keuze aan U
Bedankt
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards