Thailand geschiedenis van Thailand De Thaise samenleving

advertisement
tussen de Thai en de Chinezen soms aan
het licht.
De Thai trokken sinds de 10e eeuw
groepsgewijs vanuit Zuid-China het huidige
Thailand binnen. In Thailand vermengden
de Thai zich met de Khmers, de Mons en
andere volkeren, in de 13e eeuw werden ze
er de dominante bevolkingsgroep en
ontstonden er Thai-rijken.
Een typische Thai heeft zwart sluik haar en
een lichtbruine huid. Het is een
ongeschreven wet onder de Thai dat men
zich innemend gedraagt en hoffelijk
overkomt. Zowel economisch als cultureel
blijkt het Thaise volk een groot
aanpassingsvermogen te hebben, snel te
kunnen
overschakelen
naar
nieuwe
situaties, en gemakkelijk elementen uit
andere culturen te kunnen overnemen
boeddhistische monnik toen hij de troon
besteeg en hij hervormde tijdens zijn
regering het boeddhisme in het land naar
de vorm zoals deze begin 21e eeuw ook
nog wordt beoefend. Hij deed dit door de
Dhammayut-school te stimuleren die een
groot belang hecht aan de regels uit de
Vinaya. Hij werd opgevolgd door Rama V
die eveneens een actief pleitbezorger van
het boeddhisme was. Zo liet hij een Pali
Canon uitbrengen die begin 21e eeuw als
een van de belangrijkste en meest volledige
in zijn soort wordt beschouwd. Een latere
hervorming zorgde ervoor dat de koning de
leiding kreeg over de gehele sangha in
Thailand.
De Thaise
samenleving
De koning en koningin vereren ze in
Thailand om de vijf meter heb je wel een
foto met de koning of de koning en de
koningin er op, maar er zijn ook mensen die
de koning minder vinden.
vervolg op Koning en
Koningin
Kijkend naar de kaart van Thailand is het
geografisch gezien logisch dat zoveel
verkeer via de hoofdstad Bangkok verloopt,
de stad ligt redelijk centraal in het land met
de aparte vorm. Alle vier de treinlijnen
vertrekken vanuit Bangkok, vele snelwegen
leiden naar Bangkok, de grote rivier door
Bangkok, de Menamrivier, is een logische
doorvoerroute voor schepen vanuit het
noorden naar de haven en ook veel van het
vliegverkeer verloopt met een overstap via
Bangkok. In Thailand is er een wegennet
dat een groot gedeelte van het land bereikt.
Een belangrijke impuls aan de ontwikkeling
van het wegennet is gegeven in de jaren '60
en '70 van de 20e eeuw door de aanleg van
militaire bases in het noordoosten van het
land voor troepen van de Verenigde Staten
die op dat moment in de Vietnamoorlog in
Vietnam, Cambodja en Laos verwikkeld
waren. Tevens hebben de Japanners
Volgens een niet-officiële schatting door
het Amerikaanse Bureau of the Census had
Thailand in 2009 een inwoneraantal van
bijna 66 miljoen mensen. De bevolking is
ongelijkmatig over het land verdeeld. De
noordelijke hooglanden hebben de laagste
bevolkingsdichtheid terwijl de centrale
laaglanden en het zuidelijke deel van het
schiereiland dicht tot zeer dichtbevolkt zijn.
De Thaise bevolking bestaat voor ongeveer
90% uit Thai. De grootste minderheidsgroep
wordt gevormd door de Chinezen, die zich
echter vrij sterk met de Thai hebben
vermengd. De Chinezen vormen een
belangrijk deel van de 'toplaag' in de Thaise
samenleving. Zoals elders in Zuidoost-Azië
hebben velen zich gespecialiseerd tot
handelaren. Ondanks de aanzienlijke
assimilatie
treden
karakterverschillen
jaar lang vrijwel voortdurend bestuurd door
een
militaire
dictatuur
totdat
een
parlementaire democratie werd gevestigd
De geschiedenis van Thailand begint met
de migratie van de Thai vanuit Zuid-China
naar het huidige Thailand gedurende het
eerste millennium. In dit gebied bestonden
eerder beschavingen in de bronstijd en
ijzertijd, later gevolgd door Mon, Maleise en
Khmer koninkrijken. De Thais vestigden hun
eigen koninkrijken, met een heftige eerste
bloei in Sukhothai en daarna langduriger
het Koninkrijk Ayutthaya.
Deze
koninkrijken
werden
constant
bedreigd door Birma en Vietnam, maar ook
door rivaliserende Thai en Lao staten.
Europese koloniale mogendheden vormden
een bedreiging in de 19e eeuw en het begin
van de 20e eeuw, maar Thailand wist als
enige land in Zuidoost-Azië kolonisatie te
voorkomen. Na het einde van de absolute
monarchie in 1932 werd Thailand zestig
Het Thaise verkeer
Thailand www.picozone.nl
geschiedenis van
Thailand
Thailand
het leukste vakantie land!
Thais geloof
Bangkok is de hoofdstad van thailand. Maar
dat was niet altijd zo. Er valt veel te zien in
Bangkok. In Bangkok staat ook het grootste
gebouw van Thailand. De koning zelf woont
ook in Bangkok er zijn meerdere paleizen
maar die kun je niet bezoeken en zelfs niet
van buiten bekijken. De Thaise bevolking
heeft ook nog het kasten sesteem ondanks
dan mensen denken van niet het blijft
eigelijk altijd zo de koning vindt het ook
allemaal wel goed.
Bangkok
De Thaise tempels
een van de meest bezochten toeriste
bestemingen er zijn veel hotels en veel
leuke acctiviteiten te doen. je kan er varen
en olifanten rijden er zijn meerdere avond
markten waardoor je je niet gaat vervelen.
Hua Hin ligt bijna in het midde van Thailand
dus het is een leuke stop om even rust te
pakken. Je hebt meerdere sorten hotellen je
hebt grote maar ook wat kleineren. Je kan
ook huizen huren in Hua Hin er zijn ook veel
Nerderlanders die daar een eigen huis
hebben. De Thaize bevolking daar kan niet
echt Engels maar met een beetje gebaren
taal kom je snel veder. In hui Hin heb je
geen vliegveld je kan dus het beste via
Bangkok naar Hua Hin het is wel even
rijden 4 uur. Je kan je taxi van te voren
regelen maar je kan ook bij het vliegveld
een taxi zoeken er staan er vaak genoeg.
Er staan bij het vleigveld ook busjes die
busjes halen je dan een week lang iederen
Thailand is een van de weinige landen in
Zuidoost-Azië
die
nooit
werden
gekoloniseerd.
Als
staatsvorm
heeft
Thailand een parlementaire constitutionele
monarchie met een koning van de
Chakri-dynastie aan het hoofd van het land
en een minister-president aan het hoofd van
de regering.
[bewerken]Politieke partijen en verkiezingen
Thailand kent algemeen stemrecht sinds
1932. De kiesleeftijd is in 1995 verlaagd van
20 naar 18 jaar. De voorlaatste
democratische verkiezingen vonden plaats
op 2 april 2006, maar de resultaten werden
ongeldig
verklaard
door
het
hooggerechtshof.
[bewerken]Internationale lidmaatschappen
APEC
ASEAN
Verenigde Naties
Wereldhandelsorganisatie
Er zijn veel verschillde tempels in Bangkok
is de grootste en de meest bezochte.De
meeste bezoekers komen om het te
bekijken ondanks dat het de meest
bezochte tempel is hoef je al toerist niet te
betalen om binnen te komen. Je kan er
rondjes lopen om een beeld van Boeda ze
zeggen dat als je 5 rondjes loopt je wens
echt uitkomt om dat je er iets voor doet.
Maar als je progelijk de verkeerde kant op
loopt gebeurt het tegenovergestelde van je
wens. Er brand ook hheel veel wierrook.
mensen geven ook eten aan het beeld
boeda. In Bangkok is er ook een kindje met
meerdere handen en voeten dat kindje
vereren ze net zo veel als boedha.
Inhoudsopgaven
tijdens de Tweede Wereldoorlog het
noorden ontsloten. Sindsdien is het
wegennet sterk verder ontwikkeld.De
wegen in Thailand behoren tot de
onveiligste ter wereld, volgens een
onderzoek van het Asian Institute of
Technology vallen er dagelijks ongeveer 36
doden op de weg. Vooral tijdens het
jaarlijkse Songkran festival is het aantal
verkeersslachtoffers zeer hoog. Dit komt
onder andere door het rijgedrag en dronken
bestuurders. In Thailand heerst onder het
grootste deel van de bevolking het geloof
dat Boeddha te allen tijde voor iemand
zorgt. Als iemand een ongeluk heeft, is dat
dus omdat Boeddha het zo wil. In de
meeste vervoermiddelen kan men daarom
Boeddhabeelden of afbeeldingen van
monniken en gebedsteksten aan de
voorkant terugvinden. Ook brengen veel
mensen hun nieuwe auto, bromfiets,
vrachtwagen enz. naar een wat voor een
inzegening van het voertuig.
De koning en koningin
1. Bangkok
2. geschiedenis Thailand
3. hua hin
4. Thaise samenleving
5. Thaise tempels
6. de koning en koningin
7. Het Thaise verkeer
8. Het Thaise geloof
Uit archeologische vondsten komt naar
voren dat het boeddhisme in Myanmar in
ca. de 6e eeuw n.Chr. naar Thailand kan
zijn overgeleverd. Mogelijk was het
boeddhisme ook al eerder in Thailand
aanwezig, waarvan dit op zijn vroegst in het
jaar 228 v.Chr. geweest is door Uttar
Sthavira, een van de zonen van de Indiase
koning Asoka, een Indiaas heerser uit de 3e
eeuw v.Chr. en groot promotor en
beschermer van het boeddhisme. De
stroming die tussen de 8e en 13e eeuw het
meest voorkwam in Thailand, was het
hinayanaboeddhisme. Daarna verspreidde
zich
het
theravadaboeddhisme
door
toedoen van de toenmalige koningen van
Thailand. Deze invloed kwam vooral door
de contacten die er in die tijd waren met
Ceyloneseboeddhisten.
In 1851 volgde Rama IV zijn overleden
broer Rama III op. Rama IV was een
Hua Hin
en dan ga je iederen dag ander dingen
doen dat is heel leuk als je nog nooit in
Thailand bent geweest.
Download