Hub Thailand! - Internationaal Ondernemen

advertisement
GLOBE MAGAZINE
MARIJKE GROENEVELD
Thailand heeft de ambitie om het
grootste handels- en distributie­
centrum van Azië te worden. En
daarmee de hub tussen Europa en
het Verre-Oosten. Welke kansen
biedt dat voor Nederland?
Hub
Thailand!
Zonovergoten, parelwitte stranden doen ieder jaar
veel Nederlandse toeristen naar Thailand trekken.
Maar een bruisende toeristische sector is slechts
een van de krachten waar de Thaise economie, na
Indonesië de grootste in Zuidoost-Azië, op drijft. Met
een sterk gediversifieerde economie, een stabiele
energievoorziening en een aantrekkelijk investeringsklimaat is Thailand decennia op rij een van de
grootste ontvangers van buitenlandse investeringen
binnen de regio. Nederland is zelfs de grootste investeerder uit de Europese Unie. De strategische ligging
van Thailand als logistieke hub naar Zuidoost-Azië,
samen met nieuwe investeringsplannen van de
Thaise overheid, biedt het Nederlandse bedrijfsleven
interessante mogelijkheden.
Nederland is één van de grootste handelspartners van
Thailand. Het exportafhankelijke Thailand heeft een grote
auto-industrie, is een belangrijke leverancier van computers en heeft met een enorme export aan visproducten,
kip en rijst een sterke agrarische sector. Thailand heeft een
uitstekende infrastructuur, moderne bedrijfs- en industrieparken, jarenlange ervaring met westerse bedrijven,
een geschoolde bevolking en relatief goedkope arbeid.
Voor Thailand is Nederland een van de belangrijkste
afzetmarkten in Europa. Rotterdam speelt een belangrijke
rol als doorvoerhaven voor Thaise producten. Omgekeerd
neemt de Nederlandse export naar Thailand steeds meer
26
Maart 2015 / Nr. 396
Vrouwelijke arbeiders planten rijst aan.
GLOBE MAGAZINE
toe, zo meldde het CBS recentelijk.
Thailand importeerde in 2013 voor
ruim 1 miljard dollar uit Nederland.
Dit bestond voor bijna de helft uit
machines. Ook de Nederlandse
dienstverlenende sector, waaronder
adviesbureaus, banken en verzekeringsmaatschappijen, spelen een
belangrijke rol in de Nederlandse
handel met Thailand.
Thailand kenmerkt zich door een
ideale combinatie van een grote groei
in vraag naar buitenlandse producten
en een relatief goede omgeving om
zaken te doen. Zo nam de importvraag in 2014 fors toe (14%) en prijkt
Thailand hoog in de ‘Ease of Doing
Business’ ranglijst van de Wereldbank. Met de komst van de ASEAN
Economic Community (AEC) in
2015, ontstaat een nieuwe geïntegreerde markt van meer dan 600 miljoen mensen. Dit biedt veel voordelen
voor Nederlandse bedrijven met een
vestiging in Thailand.
De politieke crisis van het afgelopen
jaar heeft voor een dip gezorgd in het
Thaise imago als investeringsland.
Hoewel het nieuwe regime in eerste
instantie leek aan te sturen op economisch nationalisme zijn protectionistische maatregelen uitgebleven.
Zo blijft Thailand een aantrekkelijke
bestemming voor investeringen. De
Thaise economie is nog altijd vijf keer
groter dan de economieën van haar
buurlanden samen. Bovendien heeft
de nieuwe regering, die sinds een
staatsgreep in mei 2014 aan de macht
is, een omvangrijk plan tot economisch herstel gelanceerd.
Logistiek
De logistieke sector in Zuidoost-Azië is de snelst groeiende ter wereld. Voor het exportafhankelijke Thailand is de logistieke
sector cruciaal voor economische
groei. Het is dan ook de ambitie van
de overheid om Thailand te transformeren tot het grootste handelsen distributiecentrum van Azië.
Het tempelcomplex Wat Arun in Bangkok.
Daarmee moet Thailand de belangrijkste hub worden tussen Europa,
de Verenigde Staten en opkomende
markten in Azië. De afgelopen jaren
is de handel tussen buurlanden van
Thailand sterk toegenomen en hier
kan het land van profiteren.
Om een snellere,
goedkopere en
efficiëntere goederenstroom te
garanderen, investeren de Thai in
het opwaarderen
van hun logistieke en technologische
infrastructuur. Hier, en in het leveren
van logistieke dienstverlening aan de
industrie, liggen bij uitstek kansen
voor Nederlandse bedrijven.
het bevorderen van de productie van
hoogwaardige landbouwproducten.
Hier is specialistische kennis voor
nodig. Nederlandse bedrijven en
kennis­instellingen kunnen hier van
profiteren. Zo is meermaals geprobeerd Thaise rijsttelers enthousiast te
maken om meer
uit rijst te halen,
bijvoorbeeld door
over te gaan op
biologische rijst.
Dit is tot noch toe
onvoldoende van
de grond gekomen. Nederlandse zaadveredelingsbedrijven zouden hier een
rol kunnen spelen. Het Thaise ministerie van Landbouw zoekt naar samen­
werking met buitenlandse organisaties
in onderzoek naar en ontwikkeling van
nieuwe initiatieven en technologieën.
“Have a water
crisis? Call
the Dutch!”
Landbouw
Thailand wil de ‘Kitchen of the
World’ worden. Bijna 40% van
de Thaise bevolking is werkzaam in de
agrarische sector en de productie van
grondstoffen en voedings­middelen
is enorm. De Thaise export van
voedings­middelen bedroeg dit jaar 25
miljard euro. Thailand is niet alleen
een van de grootste rijstexporteurs ter
wereld, ook pluimveevlees, tapioca,
garnalen, tonijn, kruiden, specerijen en
ready-to-eat-voedsel zijn belangrijke
exportproducten.
Thailand heeft behoefte aan meer
productinnovatie. De Thaise overheid investeert in de verbetering van
de duurzaamheid van voedsel en
Watermanagement
Dat Nederland leeft met water
ontgaat ook Thailand niet.
‘Have a water crisis? Time to call
the Dutch!’, kopte de Bangkok Post
nadat Thailand in 2011 door grote
overstromingen werd getroffen. Het
Thaise water­management is sterk verouderd. Dammen en kanalen zijn niet
meer berekend op de hoeveelheid
regen die valt. Natuurlijke overloop­
gebieden zijn volgebouwd. Veel kanalen zijn gedempt en hebben plaats­
gemaakt voor wegen. Daarnaast heeft
Thailand te kampen met perioden
van droogte en is afvalwater een groot
Maart 2015 / Nr. 396
27
GLOBE MAGAZINE
(milieuvervuilend) probleem. Dit is een
regionaal probleem; de grootste groei van
de drinkwater- en afvalwatermarkt wordt
dan ook in Zuidoost-Azië verwacht.
De Thaise regering heeft in oktober
nieuwe plannen bekendgemaakt. Waterkwaliteit, watertekort en bescherming
tegen overstroming krijgen de hoogste
prioriteit. Voor bijna alle technologische
expertise op het gebied van watermanagement kijkt de Thaise overheid
naar het buitenland. Hier liggen dus
uitgelezen kansen voor het Nederlandse
bedrijfsleven. Nederlandse kennis kan
innovatieve oplossingen in waterbeheer,
afvalwater, waterzuivering/ontzilting
en waterbesparing brengen. Wel bestaat
hier concurrentie van landen als Japan,
Korea en China, die hun aanbod met
aantrekkelijke leningen interessanter
proberen te maken.
Chemische sector
De vraag naar chemische producten is groot in Thailand. Hoewel
het land een grote chemische industrie
heeft, zijn Thaise producenten voor
grondstoffen sterk afhankelijk van
import uit het buitenland. De komende
jaren zal deze afhankelijkheid alleen
maar verder groeien.
Bedrijven met unieke technologische
kennis kunnen zich onderscheiden in
de toelevering aan de Thaise petrochemische markt. Ook bedrijven gespecialiseerd in de optimalisatie van
processen, planning en managen van
complexe ‘turnkey’ projecten kunnen
zich in deze markt onderscheiden.
Door de strenge eisen in Nederland
is de wetgeving op het gebied van
kwaliteit, gezondheid, veiligheid
en milieu (QHSE) sterk ontwikkeld. Hierdoor hebben Nederlandse
adviesbureaus veel kennis verkregen
op het gebied van het inpassen van
de diverse aspecten van QHSE in de
procesindustrie. Ook naar deze specifieke vorm van beleidsvoering is vraag
in Thailand. De handel in chemische
producten – en kennis - zal in de
toekomst bovendien verder oplopen
met het oog op de totstandkoming
van de Free Trade Agreement tussen
Thailand en de Europese Unie.
Politieke onzekerheid & risico’s
Op 22 mei 2014 vond na een
periode van protesten een
staatsgreep plaats. Dit heeft de Thaise
economie niet ongemoeid gelaten. In
afwachting van economisch herstel en
een stabiel overheidsbeleid zijn consumentenbestedingen, investeringen en
het aantal toeristen teruggelopen.
Buitenlandse investeringen liepen
tussen januari en juli terug met 17,7%.
Daar lijkt nu weer een kentering in te
komen. De meningen over de economische vooruitzichten zijn positief.
Voor 2015 wordt een groei van tussen
de 3 en 4% verwacht.
De gepolariseerde Thaise samenleving en daaruit voortvloeiende
politieke strubbelingen hebben zelden
een blijvende impact op de Thaise
economie gehad. Vooralsnog lijkt ook
de meest recente crisis wat dat betreft
niet anders. Voor de nieuwe regering is
economische groei een topprioriteit.
Tot slot
Nederland is met een ambassade
in Bangkok, een Honorair
Consulaat in Phuket en Laos en een
Economische Missie in Myanmar,
goed vertegen­woordigd in de regio.
Grote Nederlandse bedrijven als
Shell, Heineken, Philips, Unilever en
Friesland Campina zijn in Thailand
actief. Zij breiden hun activiteiten in
Thailand uit. Zo kondigde Unilever in
oktober een investering van 8 miljard
Thaise Baht aan, de grootste investering
van Unilever in Thailand in twintig
jaar. Het MKB heeft in Nederland een
groot aandeel in de totale export, maar
ook hierin is nog veel groei mogelijk,
aldus recentelijk onderzoek van MKB
Nederland en ING. Het innovatieve
karakter van het Nederlandse bedrijfs­
leven sluit nauw aan bij de Thaise
vraag naar kennis en efficiëntie. De
Nederlandse ambassade in Bangkok
helpt ondernemers graag op weg.
ď‚„Marijke Groeneveld
is trainee bij de Politieke
en Economische Afdeling
van de Nederlandse
Ambassade in Bangkok.
Een drijvende markt in een historisch park in Bangkok.
Contact: http://thailand.nlambassade.org of tel. +66 2 3095200
Maart 2015 / Nr. 396
29
Download