ACTIE: Laag BTW voor de CD

advertisement
ACTIE: Laag BTW voor de CD!
Hilversum, 16 mei 2003 Muziek Platform Nederland vraagt om het lage BTW-tarief
op geluidsdragers als CD’s en DVD’s nu in Europa de betreffende richtlijn wordt
herzien. Culturele goederen zijn belast met het lage BTW-tarief behalve
geluidsdragers. Muziek Platform Nederland wil dat deze discriminatie opgeheven
wordt. In de komende weken wordt daarom actie gevoerd. Deze week kreeg
Staatssecretaris van Financiën (de heer Van Eijck) uit handen van Jerney
Kaagman een petitie over BTW, ondertekend door zo’n 50 Nederlandse artiesten
waaronder Acda &De Munnik, René Froger, Di-rect, Sita, Rosemary’s Sons,
Krezip en Bløf. Ook consumenten hebben de gelegenheid om deze actie te
ondersteunen. Tot slot geeft de muziekbranche de consument een voorproefje
van de cd met laag BTW-tarief: op 27 mei zijn in muziekwinkels de CD’s te koop
met 6 ipv 19% BTW!
De muziekbranche bevindt zich in zwaar weer. Aan de ene kant kopen consumenten
steeds minder muziek en aan de andere kant stijgen de kosten door o.a. het
veranderde medialandschap en de investeringen in online en andere nieuwe vormen
om muziek aan de consument aan te bieden. Dit heeft grote gevolgen. Minder
inkomsten betekent minder mogelijkheden om te investeren. In 5 jaar tijd is het aantal
Nederlandse artiesten met een platencontract gehalveerd. Dit is van invloed op de
diversiteit van de muziek. Daarnaast is het aantal arbeidsplaatsen bij
platenmaatschappijen en winkels met een kwart verminderd.
De muziekbranche doet van alles om het tij te keren en biedt bijv. zelf muziek aan op
Internet. Betaalde initiatieven in de VS (o.a. Apple, Pressplay en MusicNet) slaan aan
en komen binnenkort naar Europa, waar overigens al allerlei aanbieders zijn, o.a. via
OD2. Muziek Platform Nederland vindt dat de overheid in deze tijd de muziekbranche
tegemoet moet komen. Zij is in feite de enige die haar “marge” behoudt, door het hoge
BTW tarief te hanteren.
Het hoge BTW-tarief betekent een hogere prijs voor de consumenten. Uit
publieksonderzoek blijkt dat door verlaging van de BTW (en dus de prijs) de verkoop
van cd’s stijgt. Dit is goed voor de artiesten, voor de muziekindustrie, voor de winkels
en voor componisten en tekstdichters. Bovendien ontvangt de overheid dan ook
meteen een deel van haar inkomstenderving weer terug. Laat de overheid door BTW
verlaging mee investeren in cultureel product en het behoud van de Nederlandse
muziekcultuur!
Muziek Platform Nederland wil consumenten gedurende één dag het verschil laten
merken in prijs. Op dinsdag 27 mei biedt de muziekbranche consumenten CD’s en
muziekDVD’s aan tegen 6% BTW. Op die dag geldt hetzelfde BTW-tarief voor de
boeken en de CD’s van Herman van Veen, voor de theaterkaartjes en de CD’s van
Acda&De Munnik en voor de bladmuziek van Mozart en diezelfde werken uitgevoerd
op CD. Op 27 mei zijn geluidsdragers belast met hetzelfde BTW-tarief als alle andere
culturele goederen.
Laag BTW voor de CD. Een eerlijke stimulans voor de Nederlandse muziekcultuur!
Voor meer informatie over achtergronden van de BTW-ontwikkelingen (ook binnen Europa) of over
de artiestenpetitie kijkt u op www.muziekplatform.nl. Voor meer informatie over de geplande acties
en voor foto’s van de overhandiging van de petitie belt u met Jonne Boesjes, T 035 6254411.
Muziek Platform Nederland is een samenwerkingsverband van partijen die nauw betrokken zijn bij
Nederlandse muziek, zoals (managers van) artiesten, Conamus, Buma, muziekwinkels,
platenmaatschappijen en podia. Het platform stelt zich ten doel gezamenlijk de ontwikkeling en het belang
van Nederlandse muziek te promoten bij beleidsmakers en politiek zodat er een gunstig beleidsklimaat
ontstaat waardoor de culturele en economische bijdrage van Nederlandse muziek aan de Nederlandse
samenleving geoptimaliseerd wordt.
Download