Plaquenil bij huidaandoeningen - Streekziekenhuis Koningin Beatrix

advertisement
Dermatologie
Plaquenil bij huidaandoeningen
Inleiding
Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel Plaquenil
(hydroxychloroquine) te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over
dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij
uw behandelend arts of de dermatologieverpleegkundige terecht.
Hoe werkt hydroxychloroquine?
Hydroxychloroquine is oorspronkelijk een anti-malaria middel, maar heeft ook een
goede werking tegen verschillende huidaandoeningen en een anti-reumatische
werking.
Het verbetert de huid bij onder andere Lupus Erythematodes (LE), Lichen Planus,
de ziekte van Sjögren, dermatomyostis en huidziekten veroorzaakt door licht.
Hydroxychloroquine werkt langzaam. Het kan tot zes weken duren, voordat het
effect merkbaar wordt op de huid.
Hoe wordt hydroxychloroquine gebruikt?
Hydroxychloroquine is verkrijgbaar in tabletten van 200 mg en wordt in één of twee
doseringen per dag ingenomen. U neemt de tabletten na de maaltijd of voor de
nacht in met water, en slikt ze in hun geheel door. U mag er dus niet op kauwen of
ze fijn maken.
Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met
hydroxychloroquine?
Soms voorkomend (minder dan 1%):
• Misselijkheid, verminderde eetlust, diarree.
• Huiduitslag, pigmentveranderingen van de huid, jeuk.
• Hoofdpijn, duizeligheid.
• Vermindering van de spierkracht.
Zelden voorkomend (minder dan 0,1%):
• Beschadiging van het netvlies. Hydroxychloroquine wordt in allerlei organen
opgeslagen, waaronder de ogen. Bij langdurig gebruik en bij hoge dosering
bestaat het gevaar van beschadiging van het netvlies. Deze bijwerking komt
echter zelden voor bij de aan u voorgeschreven dosering. Uw reumatoloog
verwijst u voor controle naar de oogarts.
• Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg
(bloedarmoede, afname van het aantal witte bloedcellen of het aantal bloedplaatjes). Dit kan zich uiten in verhoogde kans op infecties, vermoeidheid of het
spontaan optreden van blauwe plekken en bloedneuzen.
• Hartritmestoornissen.
• Allergische reactie (overgevoeligheidsreactie). Dit merkt u aan huiduitslag en
roodheid van de huid. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan
kortademigheid, zwelling van de lippen of een opgezwollen gezicht. Ga dan
onmiddellijk naar een arts.
1/2
Wat u verder nog moet weten
Hydroxychloroquine mag niet gebruikt worden door mensen die lijden aan
myasthenia gravis (een bepaalde vorm van spierzwakte), retinitis pigmentosa of
maculadegeneratie (bepaalde oogafwijkingen).
Andere geneesmiddelen
Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van
hydroxychloroquine en/of sommige bijwerkingen van het middel beïnvloeden.
Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u met hydroxychloroquine behandeld wordt.
Zwangerschap en borstvoeding
• Overleg altijd met uw arts indien u een zwangerschap overweegt of onverwacht
zwanger bent geworden. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast of
vervangen.
• Hydroxychloroquine mag niet gebruikt worden tijdens borstvoeding.
De inhoud van deze folder is ontleend aan de website van UMC St Radboud
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie?
Belt u dan gerust naar de polikliniek Dermatologie.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer 0543 54 42 75
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u schriftelijk toestemming geeft,
mogen zij gegevens aan derden verstrekken. Het recht op privacy houdt nog meer
in. Alle (para)medische, verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten
worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek
met een zorgverlener dient in een aparte ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons
best om deze afspraken na te komen.
Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’,
verkrijgbaar op de afdeling.
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website www.skbwinterswijk.nl
_____________________________________
foldernummer: der 598 versie: november 2013
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards