Laserbehandeling van na-staar - Streekziekenhuis Koningin Beatrix

advertisement
Oogheelkunde
Laserbehandeling van na-staar
Inleiding
Bij u is na-staar vastgesteld. In deze folder staat wat dat is, hoe vaak het voorkomt
en wat een laserbehandeling voor u kan betekenen.
Wat is na-staar
Uw eigen lens bevindt zich in een flinterdun zakje, het lenskapsel. Bij een
staaroperatie, een cataract extractie, wordt die lens verwijderd uit zijn kapsel en
wordt een kunstlens teruggeplaatst in het oorspronkelijke kapsel. Na een
staaroperatie kan het achterste deel van het kapsel wat troebel worden, waardoor
de gezichtsscherpte opnieuw geleidelijk vermindert. Dit heet na-staar.
Hoe vaak komt na-staar voor?
Hoe vaak na-staar voorkomt is afhankelijk van de operatietechniek en de soort
kunstlens die bij de staaroperatie is gebruikt. Het materiaal van de kunstlens is
afgelopen vijf jaar verbeterd. De moderne type lenzen geven veel minder kans op
na-staar. Meer informatie vindt u op internet. Onderaan deze folder staat het adres.
Wat is Laser
Het woord laser is de Engelse afkorting van ‘Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation’. Een laser zendt een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal
uit. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een
brandplekje te geven of weefsel te snijden. Er bestaan verschillende soorten
lasers. Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. De verschillende lasers
kennen diverse toepassingen. Voor na-staar behandeling wordt de Yag-laser
gebruikt. Laser-stralen hebben niets te maken met rontgenstralen of radioactiviteit.
Door de uiterst dunne lichtstraal is het mogelijk te werken met grote
nauwkeurigheid die bij een operatie niet is te bereiken. Laserbehandeling is
daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.
De Laserbehandeling
Een laser-behandeling is een poliklinische behandeling. Op de polikliniek wordt de
pupil met oogdruppels wijd gemaakt.
Het oog wordt verdoofd met een druppel. Bij de behandeling wordt een glazen
lensje op het hoornvlies geplaatst en vastgehouden door de oogarts. De
laserstralen worden door deze lens heen gericht op de afwijking die moet worden
behandeld. Bij patiënten met na-staar wordt met de Yag-laser in enkele minuten
een gaatje in de na-staar, het kapsel, gesneden.
Voorbereiding
U moet een half uur voor de behandeling aanwezig zijn omdat u eerst oogdruppels
krijgt. Deze moeten een half uur inwerken. Wilt u zelf uw vervoer naar huis regelen.
Zelf autorijden wordt afgeraden omdat na uw behandeling het gezichtsvermogen
moet herstellen.
1/2
Tijdens de behandeling
De behandeling is pijnloos en duurt ongeveer tien minuten.
Na de behandeling
Direct na de behandeling ziet u wellicht wat minder scherp door de oogdruppels en
het onderzoek met het lensje. U krijgt geen oogverband. Meestal is na enkele uren
herstel van het gezichtsvermogen merkbaar. Er zijn geen leefregels of maatregelen
nodig als u weer thuis bent.
Nacontrole
Een nacontrole op de polikliniek is meestal niet nodig.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u
dan gerust naar de polikliniek Oogheelkunde in Winterswijk. Wij zijn van maandag
tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer
0543 54 45 50
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij
gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn,
mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw
behandeling nodig is. Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische,
verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder
dat anderen dat kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient
in een aparte ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na
te komen. Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’
verkrijgbaar op de afdeling.
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website www.skbwinterswijk.nl
Voor deze folder is gebruik gemaakt van de tekst uit het Oogcentrum Deventer.
___________________________________
Foldernummer: oog 245 versie: maart 2011
2/2
Download