Nastaarbehandeling

advertisement
Uitgave patiëntencommunicatie
Oogheelkunde
Nastaarbehandeling
Ziekenhuis St Jansdal
Wethouder Jansenlaan 90 - Postbus 138 - 3840 AC Harderwijk
Telefoon 0341 46 39 11 - Internet www.stjansdal.nl
Harderwijk, mei 2017
CAZ OOG 33.05.17
Nastaar
In het oog zit een ooglens, achter de iris. Om
de lens zit een cellofaandun kapsel. Als de lens
troebel wordt, noemen we dat staar of cataract.
Bij een staaroperatie wordt het troebele deel
van de lens weggehaald door een kleine opening
in het oog.Van het kapsel blijft een zakje
achter. In dit zakje wordt meestal de kunstlens
geplaatst. Het dunne kapsel kan mettertijd ook
troebel worden. U bemerkt dit doordat uw
gezichtsvermogen ten opzichte van de tijd vlak
na de staaroperatie wat achteruit gaat. Deze
troebeling heet nastaar.
Laserbehandeling
Met de laser kan de oogarts zonder in het oog
te snijden een heldere opening maken in het
vertroebelde kapsel.
Hoe gaat de behandeling?
Op de dag van de behandeling kunt u uw eigen
medicijnen en oogdruppels gewoon gebruiken.
Een uitzondering hierop vormen de druppels
die een vernauwing van de pupil geven, zoals
pilocarpine en isoptocarpine. Overlegt u bij
twijfel met uw oogarts.
In een aantal gevallen zal de oogarts u
druppels voorschrijven voor de behandeling.
Deze druppels hoeft u meestal maar kort te
gebruiken.
De behandeling vindt plaats op de laserafdeling.
U krijgt voorafgaand aan de behandeling
druppels in uw oog om de pupil te verwijden
en de oogdruk te verlagen. Na ongeveer 20
minuten zijn de druppels goed ingewerkt.
U krijgt vlak voor de behandeling nog een
verdovingsdruppel om het hoornvlies te
verdoven. Er wordt een contactlens op uw oog
gezet (soms wordt dit achterwege gelaten).
Net als op de polikliniek zet u uw kin op een
kinsteun en plaatst u uw hoofd tegen een
hoofdband. Het is belangrijk dat u goed stil zit.
De behandeling duurt meestal 5 à 10 minuten.
Van de laserbehandeling voelt u niets. Wel wordt
uw oog zodanig verblind dat u direct na de
behandeling weinig ziet met het behandelde oog.
Na een half uur is het zicht meestal al weer
grotendeels hersteld.
U wordt geadviseerd een begeleider mee te
nemen. In verband met de oogdruppels en de
verblinding van uw oog is het niet verstandig
auto te rijden na de laserbehandeling. Bij zonnig
weer is het verstandig een zonnebril te dragen
na de laserbehandeling.
Er wordt na de behandeling meestal geen
controleafspraak gemaakt. Bij problemen kunt
u een afspraak maken bij de oogarts die u
behandeld heeft.
Wanneer uw brilsterkte na de staaroperatie
is aangepast, is geen verdere controle van de
sterkte nodig. Laat bij twijfel de opticien na
enige weken de sterkte controleren.
Complicaties
De laserbehandeling van nastaar met de laser is
veilig en effectief, maar bij elke behandeling is er
een kleine kans op complicaties, dus ook bij de
nastaarbehandeling.
Indien u ook glaucoom heeft, bestaat er een
kans op oogdrukverhoging. Om deze reden is
het verstandig om na 1 week de oogdruk te
laten controleren.
Indien u een netvliesloslating heeft gehad of
netvliesloslating in uw familie voorkomt of u
erg bijziend bent, bestaat er een kleine kans op
netvliesloslating.
Wanneer u direct na de behandeling een aantal
kleine zwarte ‘meebewegende vlekjes’ ziet,
hoort dat meestal bij de behandeling. Dit zijn de
restjes van het kapsel.
Nemen de vlekken toe, ziet u lichtflitsen of is
het alsof u tegen een gordijn aankijkt, dan kan
het zijn dat er iets mis is met uw netvlies
Tot slot
In deze folder is in het kort weergegeven
wanneer het nodig kan zijn uw ogen met laser
te behandelen. Ook wordt aangegeven hoe het
een en ander in zijn werk gaat.Verdere vragen
kunt u het best aan uw eigen oogarts stellen.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek oogheelkunde van het ziekenhuis,
telefoonnummer (0341) 463751.
Download