Jaargang 44 nr - Colegio Arubano

advertisement
Colegio Arubano 2016-2017
ColegioArubano PLT 2016/2017
Vak: Wiskunde-D
Lesweek 1
Lesweek 2
Lesweek 3
Blok 1
Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 6:
Week 33 – 38 Discrete dynamische
Discrete dynamische
Discrete dynamische
modellen
modellen
modellen
Periode 1
CP-1: Hoofdstuk 6. Discrete Dynamische Modellen
Blok 2
Hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 7:
Week 41 – 45 Bewijzen
Bewijzen
Bewijzen
Periode 2
CP-2: Hoofdstuk 7. Bewijzen
Rapport 1
Rapport I= (CP-1+CP-2)/2
Blok 3
Hoofdstuk 10:
Hoofdstuk 10:
Hoofdstuk 10:
Week 47 – 2
Complexe getallen.
Complexe getallen.
Complexe getallen.
Periode 3
CP-3: Hoofdstuk 10. Complexe getallen.
Blok 3
Hoofdstuk 9:
Hoofdstuk 9:
Hoofdstuk 9:
Week 4 – 8
Meetkundige plaatsen en Meetkundige plaatsen
Meetkundige plaatsen en
raaklijn eigenschappen.
en raaklijn eigenschap. raaklijn eigenschappen.
Periode 4
CP-4: Hoofdstuk 9. Meetkundige plaatsen en raaklijn eigenschappen.
Rapport 2
Rapport II=(CP-3+CP-4)/2
Blok 5
Hoofdstuk 11:
Hoofdstuk 11:
Hoofdstuk 11:
Week 10 – 15 Lineaire Algebra.
Lineaire Algebra.
Lineaire Algebra.
Periode 5
CP-5: Hoofdstuk 11. Lianeaire Algebra.
Blok 6
Hoofdstuk 12:
Hoofdstuk 12:
Hoofdstuk 12:
Week 19 – 24 Continue kansverdelingen. Continue kansverd.
Continue kansverd.
Periode 6
CP-6: Hoofdstuk 12. Continu Kansverdelingen.
Rapport 3
Rapport III=(CP-5+CP-6)/2.
Jaarlaag: VWO-5
Lesweek 4
Hoofdstuk 6:
Discrete dynamische
modellen
Docent: M. Röling
Lesweek 5
Hfst 6 & Voorbereiding CP1
Hoofdstuk 7:
Bewijzen
Weging: 1x
Hoofdstuk 7 &
Voorbereiding CP-2
Weging:1x
Hoofdstuk 10:
Complexe getallen.
Hoofdstuk 9:
Meetkundige plaatsen
en raaklijn eigenschap.
Hoofdstuk 10 &
Voorbereiding CP-3
Weging:1x
Hoofdstuk 9 &
Voorbereiding CP-4
Weging: 1x
Hoofdstuk 11:
Lineaire Algebra.
Hoofdstuk 12:
Continue kansverd.
Hoofdstuk 11 &
Voorbereiding CP-5
Weging: 1x
Hoofdstuk 12 &
Voorbereiding CP-6.
Weging: 1x
Download