persbericht

advertisement
PERSBERICHT
===============================================================
Enkhuizen, 24 juni 2010
Milieubewust afkoppelen
Geen plaats voor zware metalen in de bodem
Pipelife Nederland BV is er in geslaagd om met een passende oplossing te komen om vervuild
wegdekwater schoon af te koppelen. Pipelife heeft hiervoor het SpaRc Hydrosystem 1000 ontwikkeld.
Het SpaRc Hydrosystem 1000 filtert naast de vaste vuildeeltjes en slib ook in water oplosbare
schadelijke stoffen zoals PAK’s, zware metalen, fosfaten en ammoniak uit afgekoppeld wegdekwater.
Gestuurd vanuit de Europese en Nederlandse regelgeving wordt regenwater steeds vaker
afgekoppeld en ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem of doorgegeven naar het oppervlaktewater.
Recent uitgevoerde onderzoeken in o.a. Duitsland en Nederland tonen echter aan dat afvloeiend
wegdekwater hoge concentraties van in water opgeloste stoffen bevat, zoals zware metalen (zink,
koper, lood en cadmium), koolwaterstoffen in de vorm van oliesporen, polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s), fosfaten en andere schadelijke stoffen. Deze stoffen vormen een sluipende
en op den duur zeer risicovolle vervuiling van de bodem en grond- en oppervlaktewater. Pipelife biedt
nu de mogelijkheid om dit vervuilingsprobleem niet door te geven aan toekomstige generaties, wat
perfect past in de missie van de Pipelife groep.
Met het SpaRc Hydrosystem 1000 zijn waterschappen en gemeenten nu veel beter in staat, dan tot nu
toe mogelijk was, om aan hun inspanningsverplichting te voldoen met betrekking tot lozingen op het
oppervlaktewater en emissies in de bodem. Het SpaRc Hydrosystem 1000 is de overtreffende trap
van het lamellenfilter en aanverwante systemen die slechts in beperkte mate de vaste deeltjes filteren.
Het SpaRc Hydrosystem 1000 is in staat deeltjes kleiner dan 45 µm op te vangen waarbij deeltjes
groter dan 75 µm zelfs voor 99 % gefilterd worden. Bovendien worden in water opgeloste stoffen zoals
fosfaten en zware metalen voor meer dan 90% gefilterd. De kwaliteit van het gefilterde water is zo
hoog, dat directe lozing op oppervlakte water of infiltratie met de SpaRc Infiltratie systemen mogelijk
is.
Het systeem past perfect in de decentrale afkoppelstrategie en is eenvoudig te installeren in een
kunststof Renoflow inspectieput. Het SpaRc Hydrosysteem is als eerste door de strenge eisen van de
DIBt (Duitse Instituut voor Bouwstoffen) gekomen en heeft dan ook een DIBt-toelating gekregen.
===============================================================
Voor de redactie:
Persbericht en plaatjes in hoge resolutie te downloaden via volgende link.
http://www.pipelife.nl/nl/news/news.php?n=1447
Afbeelding 1
http://www.pipelife.nl/media/nl/pictures/Infra/SpaRc_Hydrosystem_1000_Industrie.jpg#Afbeelding
t.b.v. persbericht
Afbeelding 2
http://www.pipelife.nl/media/nl/pictures/Infra/SpaRc_Hydrosystem_1000_Road.jpg#Afbeelding t.b.v.
persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pipelife Nederland BV
De heer M. Berkhout
Product manager Infra
Telefoonnummer: 0228-355 605
Mobiel: 06-53153807
E-mail: [email protected]
www.pipelife.nl
Afbeelding 1: toepassing met aangesloten parkeerterrein en dakoppervlakken
Afbeelding 2: toepassing met aangesloten wegdek
Download