HAVO deel 1 Inhoud NiNa Opmerkingen over tekst Opgaven die

advertisement
HAVO deel 1
Inhoud
1 Bewegen
1 Meten van tijden en
afstanden
2 Grafieken en formules;
snelheid
Extra / Doen
2 Versnellen
1 Vallen in lucht en vacuüm
2 Optrekken en remmen
Extra / Doen
NiNa
Opmerkingen over tekst
Opgaven die
kunnen vervallen
C1.1,2
Het hele hoofdstuk hoort bij de leerstof.
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
stroboscoop?:
10, 11, 12
gem. snelheid?:
27
C1.1,2
Weliswaar hoort x = ½gt2 niet bij de
examenstof, maar wij zien geen andere
manier om het begrip versnelling te
introduceren. De pagina’s 40 en 46 kunnen
worden overgeslagen.
28
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
De paragrafen 1 en 2 horen bij de leerstof.
3 Drie wetten van Newton
1 De traagheidswet van
Newton
2 De krachtwet van Newton
3 De actie/reactiewet van
Newton
Extra / Doen
4 Vectoren
1 Scalars en vectoren
2 Krachten in evenwicht
Extra / Doen
C1.4,5
5 Spiegels en lenzen
1 Beelden bij spiegels en
lenzen
2 Constructiestralen
3 Breking
Extra / Doen
6 Stroom, spanning en
weerstand
1 De wet van Ohm
2 Serie en parallel
3 De huisinstallatie
Extra / Doen
−
G1.1-3
Het hele hoofdstuk hoort bij de leerstof.
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
Het is wel verstandig om de leesteksten te
laten bestuderen.
1
Ontbrekend: G 
en Gserie = ΣG
R
7
1
2
3
B2.2,3
De paragrafen 1 en 2 horen bij de leerstof.
Radioactiviteit
Ioniserende straling
Toepassingen en gevaren
Kernenergie
Extra / Doen
Paragraaf 3, actie/reactie is uit het
programma verdwenen.
docenten moeten
minder lang dan
vroeger met 2.1
bezig zijn.
3, 4, 6, 7, 10, 11,
14, 19, 20, 23, 35,
36, T3
16, 17
19 t/m 26
28, 33, 38
C1.3
8 Signaalverwerking
1 Schakelen met poorten
2 Meten, sturen en regelen
Extra / Doen
−
9 Algemene technieken
1 Afronden en rekenen
Extra en Doen
A
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
Het hele hoofdstuk hoort bij de leerstof.
In het katern komt een paragraaf over
hefbomen i.v.m. C1.6.
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
Optica zit niet meer in het CE.
Voor het SE is B3 Optica een van de
niet-verplichte subdomeinen.
Docenten mogen zelf bepalen wat ze doen.
Van paragraaf 3 moet alleen de atomaire
massa-eenheid gekend worden. De rest
vervalt.
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
Het is wel verstandig om de leesteksten te
laten bestuderen.
De stof van dit hoofdstuk zit niet meer in het
CE.
Voor het SE is G2 Technische
automatisering een van de niet-verplichte
subdomeinen.
Docenten mogen zelf bepalen wat ze doen.
Het hele hoofdstuk hoort bij de leerstof.
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
HAVO deel 2
Inhoud
1 Energie en arbeid
1 Arbeid en vermogen
2 Zwaarte-, kinetische en
veerenergie
3 Energieomzettingen;
rendement
Extra / Doen
2 Energie en warmte
1 Opwarmen en afkoelen
2 Warmte en leven
Extra / Doen
3 Trillen en slinger
1 Zwaaien en dansen
2 Fase en geluid
Extra / Doen
4 Golven
1 Lopende golven
2 Staande golven
Extra / Doen
5 Elektromagnetisme
1 Magneten en
elektromagneten
2 De lorentzkracht
3 Magneten in spoelen
Extra / Doen
6 Inductie
1 Inductiespanning
2 De transformator
Extra / Doen
NiNa
Opmerkingen over tekst
C2.1,2
Het hele hoofdstuk hoort bij de leerstof.
In het katern komt nog een kleine aanvulling
over de notaties van een paar formules.
In Extra en Doen zitten geen verplichte
onderdelen.
D1.1,2
Het hoofdstuk is bruikbaar als basis voor D1,
maar D1.3-6 moeten in het katern behandeld
worden.
B1.1,2,5
Het hoofdstuk hoort bij de leerstof.
B1.3-5
Het hoofdstuk hoort bij de leerstof.
−
Het hoofdstuk hoort niet meer bij de leerstof.
−
Het hoofdstuk hoort niet meer bij de leerstof.
Plannen voor het aanvullende CE-katern
Kleinigheden
 B1.6
Informatieoverdracht etc.
 B2.1
El.magn. straling.
1
G
 G1.2
en Gv = ΣG
R
 G1.4,5 Opwekking en transport van elektrische energie.
Grotere pakketten nieuwe stof
 B2.4
Medische beeldvorming.
 C1.6
Hefbomen.
 D1
Eigenschappen van stoffen en materialen.
 E1
Zonnestelsel en heelal.
Keuzeonderwerpen SE
We maken hier losse modules voor.
 B3
Optica. Er staat genoeg in de twee boeken.
 D2
Functionele materialen. Verplicht.
 E2
Aarde en klimaat.
 F
Menselijk lichaam.
 I
Onderzoek en ontwerp. Verplicht.
Opgaven die
kunnen vervallen
Download