Biomeststoffen en bodemverbeteringsmiddelen

advertisement
Biomeststoffen en bodemverbeteringsmiddelen
Technische fiche
Teneinde de hierna vermelde omschrijvingen beter te kunnen begrijpen, wensen we eerst enkele begrippen te
verduidelijken.
 De samenstelling van een meststof wordt veelal bepaald onder vorm van percentages ”NPK” en organische stof. NPK
staat voor de scheikundige elementen Stikstof (N), Fosfor (P), ook gekend als fosfaat (P2O5) en Kalium (K), ook gekend
als potas of kali (K2O)
Het gehalte van deze elementen in een meststof wordt uitgedrukt onder vorm van procenten. Bijvoorbeeld:
NPK = 6-3-2 betekent dat deze mestsof 6% stikstof, 3% fosfor en 2% kalium bevat
 Naast NPK is het element Magnesuim (Mg) ook belangrijk.
 Bij kalkmeststoffen gebruikt men het percentage ZBW. Dit staat voor “Zuur Bindende Waarde” en deze waarde geeft
aan in welke mate de meststof de grond minder zuur maakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dolomietkalk: kalkmeststof, 58 ZBW (Zuur Bindende Waarde), 19% MgO. Trager werkend en bevat meer
spoorelementen dan zeewierkalk en meer magnesium.
Zeewierkalk: kalkmeststof, 45 ZBW en 4 % MgO.
Algenkalk of krijtkalk, 45 ZBW en 4 % MgO, zacht gekorreld, van versteende zeewieren, lost snel op.
Basaltmeel: fijn gemalen gesteentemeel 43% SiO2 (Silicium), 13% MgO en 11% CaO. Is een hard vulkanisch
gesteente dat wegens zijn hoog siliciumgehalte vooral gebruikt wordt als plantenversterkend middel.
Lavameel: fijn gemalen gesteentemeel 43% SiO2 (Silicium), 7 % MgO en 12% CaO. Is een zacht vulkanisch gesteente,
meestal gebruikt om het water in de grond beter vast te houden (structuurverbeteraar).
Lavagruis: grof gemalen gesteentemeel 41% SiO2 en 8% MgO. Is een zacht vulkanisch gesteente, meestal gebruikt
om het water in de grond beter vast te houden (structuurverbeteraar).
Bentoniet: gesteentemeel. Is een kleimateriaal, dat vooral aan zandgronden wordt toegevoegd om het water beter op
te houden (structuurverbeteraar). Hoe meer montmorilloniet aanwezig, hoe beter de kwaliteit. De aangeboden bentoniet
bevat 60% montmorillioniet. Iin fijne korrel van 1 à 3 mm doormeter.
Plantafert: bodemverbeteringsmiddel; bevat cacao en moutkiemen. Laag in meststoffen (NPK = 2-1-2) , maar bevat
veel organische stoffen (65 %). Traagwerkende humusverbeteraar.
Regenwormencompost: bodemverbeteraar NPK = 2-1-2 en 50 % organische stof. Zijn gecomposteerde uitwerpselen
van regenwormen die voorverteerde stal- of paardenmest omvormen tot kompost. Is ook sterk watervasthoudend en
verlucht de bodem.
Gedroogde kippenmest: dierlijke bodemverbeteraar. NPK = 4-2-3 en 60% organische stof. Kippenmest werkt
krachtiger dan koemest (dubbel zoveel stikstof). Oppassen voor verbranding van de jonge planten of bij droog weer!
Gedroogde koemest: dierlijke bodemverbeteraar, NPK = 2-1-2 en 50% organische stof.
Gedroogde zeealgen (= zeewiermeel uit Noorse zeeën): bevat veel groeihormonen, vitaminen, sulfaten en
spoorelementen, zoals jodium, ijzer, natrium, koper en mangaan. 50% organische stof .
Termitec: is een nieuwe bodemverbeteraar die 70% organische stof bevat, o.a. afkomstig van humus-of huminizuren,
moutkiemen, luzernemeel, druivenpulp, enz…, aangerijkt met belangrijke spoorelementen zoals boor, molybdeen,
kobalt en mangaan. Verlengt de werking van de meststof en laat ze minder uitspoelen. Verbetert ook de wortelvorming.
Dosering: 2.5 à 3kg/are.
Potgrond: is gewone standaard potgrond (niet 100% bio). Is grond voor zaaibakjes, is luchtig en bevat niet teveel
voedingstoffen omdat anders verbranding optreedt van de wortels van de jonge plantjes.
Bio-potgrond: is een biologische potgrond op basis van tuinturf, regenwormenmest, klei, zeewierkalk, basaltmeel en
een beetje biomeststof.
Kokosturf: is een vezelachtige massa, die zich bevindt tussen de bolster en de noot; breekt trager af dan turf, maar kan
wel meer positief geladen elementen binden. Kan ook 6 tot 8 maal zijn eigen volume aan water opnemen.
Orgabio: universele samengestelde basismeststof; NPK = 5-3-6, 3% Mg en 50% organische stof, bevat
haarmeel, beendermeel en plantaardige producten. Geschikt voor alle teelten.
BioGro: samengestelde meststof; NPK = 7-3-10 en 50% organische stof. Is, in vergelijking met Orgabio een zeer rijke
basismeststof, maar bevat geen MgO. Zeer geschikt voor groenten (GRO staat voor groenten).
Bioflora: 100% plantaardige biomeststof, samengesteld uit soja, moutkiemen, katoenzaadmeel, melasse, vinasseextract en zeewiermeel. NPK = 5-0-7 en 2% MgO en 40% organische stof. Is ook geschikt als kamerplantenmeststof
en bio-bladvoeding. Lange werkingsduur (ongeveer 3 maanden).
Bloedmeel: stikstofmeststof. 14% N (snelwerkend) en 80% organische stof.
Biomix 1: eiwitrijke stikstofmeststof. Overwegend haarmeel met een beetje diermeel. Traagwerkend.
NPK = 11-3-0 en 80% organische stof.
06.11.2012
22. Biomix 2: eiwitrijke stikstofmeststof. Overwegend bloedmeel met een beetje diermeel. Zelfde samenstelling als Biomix
1 maar sneller werkend.
23. Natuurfosfaat: traagwerkende fosfaatmeststof (29% P2O5) en 44% CaO, die beter werkt in zure grond.
24. Beendermeel: fosfaatmeststof NP = 8-13 , 12 % CaO en 65 % organische stof; werkt sneller dan natuurfosfaten
wegens de aanwezige stikstof.
25. Vinase-extract 38%: snelwerkende potasmeststof; is een droge potassulfaat ( 38% potas). Goed voor de groenteteelt.
Wordt geproduceerd uit bietenmelasse en is afkomstig van een suikerfabriek uit N-Frankrijk. Is een droog stuivend
poeder, alleen strooien bij windstil weer.
26. Patentkali: bevat 30% potas en 10% MgO. In kleine hoeveelheden bij wortelgewassen (bv. aardappelen).
Bevordert de groei van de knol en de bewaarbaarheid. Ter vervanging kan ook houtasse gebruikt worden.
27. Orgakali: is vinasse-extract verwerkt in organisch basismateriaal. Trager werkend. NPK: 2-0-20 en 40% organische
stof. Is in zandgronden beter geschikt dan andere potassulfaatmeststoffen omdat hij minder uitspoelt.
28. Kieseriet: snelwerkende magnesiummeststof met zwavel. 27% MgO in water oplosbaar. Stimuleert de fotosynthese of
bladgroenwerking.
29. Bio Pyretrex: bevat Pyrethrum en piperonylbutoxide. Pyrethrum is de bloem van een chrysantensoort uit Kenia.
Universeel bestrijdingsmiddel tegen zuigende en vretende insecten: bladluizen, rupsen, kevers, larven, en larven van
groentevliegen, ook coloradokever. Dosis: 50 ml per 10 L water per 100 m².
30. Ecostyle Pyrethro-pur: geconcentreerd, bevat Pyrethrum zonder piperonylbutoxide (vervangen door raapzaadolie),
doodt de insecten door contactwerking en is veilig voor bijen. Ter bestrijding van luizen (incl. wol-,dop-,en schildluizen),
kevers (incl. coloradokever in aardappelteelt), witte vlieg, rode spin en trips. Dosis: 10-20 ml per L water.
31. Ecostyle Pyrethro-pur spray: is een bestrijdingsmiddel tegen vliegende insecten, op basis van organische zuren.
32. Ecostyle Pyrethro-pur mierenspray: is een bestrijdingsmiddel tegen mieren
33. Ecostyle mierenpoeder: ideaal voor op terrassen en paden (1 cm dik leggen langs het mierenpad)
34. Stop slak: waterresistente mechanische barrière; lijmproduct, slakken kunnen niet over de lijmbarrière heen. Vorm:
vloeibaar, in flacon met 1,1 kg product, wat volstaat voor een behandeling van 200 m.
35. Stop slak korrels: mechanische barrière van lavagruisbrokjes die door hun scherpe randen slakken weghouden.
Gebruik: maak rondom de te beschermen planten een strooilaag van min. 4 tot 5 cm breed en 1 cm hoog. Maak de
strooilaag eerst zuiver (verwijder bladeren en onkruid rond de plant).
36. Ecostyle Escar-go: waterbestendige, natuurlijke strooikorrels op basis van zetmeel en ferri-fosfaat. Ferrri-fosfaat wordt
door de micro-organismen in de bodem omgezet tot ijzer en fosfaat (= opneembare stoffen voor de planten). Product
verlamt de middenkropklier van de slak. De slak kruipt terug in haar schuilplaats (vaak tot in de bodem) en sterft.
Gelijkmatig uitstrooien (2,5 tot 5 g/m²).
37. Bordeauxse pap: wateroplosbaar fungicide op basis van 20% koper. Tegen valse meeldauw: grijs schimmelpluis aan
de onderkant van de bladeren (zoals bij aardappelplaag, tomatenschimmel); op de bovenkant: gele vlekken die soms
bruin verkleuren , tegen schurft (appel, peer), tegen krulziekte (perzik), enz.. Dosis: 100 g/10 liter water/100 m².
38. Sulfovit spuitzavel: contactfungicide ter bestrijding van echte meeldauw (wit schimmelpluis op bovenkant van de
bladeren bij temperatuur vanaf 20°C = zomerschimmel op rozen, druiven, bessen, kersen, pruimen en houtig kleinfruit.
In de groenteteelt op augurken, pompoenen, meloenen, courgetten, schorseneren, komkommers, enz.. Bestaat uit 80
% zwavel en 20 % gemalen kalksteen. Dosis: 20 tot 80 g/10 l water/100m².
39. Ecostyle onkruidvreter: werkt zoals glyfosfaat (dit is de actieve stof in Round-Up). Het vernietigt zowel de stengel als
de wortel maar het werkt ook tegen kattenstaart en zevenblad (waartegen glyfosfaat niet werkt). Dosis: 160ml/liter
water
Werkzame stof = organische vetzuren die de celwanden oplossen.
40. Orgamé zeewierextract: komt van bruin-en groenwieren (Noorwegen, Ierland, Schotland). Groeibevorderende werking
wegens aanwezige vitaminen, hormonen en enzymen. Bevat ook meer dan 50 verschillende spoorelementen. Dosis:
30 à 50 ml per are; 3 tot 4 maal herhalen.
41. Bioflora : bruine, licht siroopachtige vloeistof van plantaardige oorsprong, rijk aan potas (N-P:2-7) en aangerijkt met
zeewier-extract. Zorgt vooral voor een steviger gewas dat beter bestand is tegen ziektes. Dosis: 300 tot 500 ml per 100
l water.
42. Insectengaas HOWI: maaswijdte 1,35 x 1,35 mm. Is een zeer sterk gaas dat gebruikt wordt als bescherming tegen
kool-, wortel-, en uivlieg, rupsen en vlinders, koolgalmug, melige koolluis, enz.. Ook bescherming tegen hagel,
slagregens, tegen vogelvraat en tegen schadelijk wild zoals fazanten en konijnen. Mits enige zorg kan dit net tot 15 jaar
lang na elkaar gebruikt worden. Het is verkrijgbaar in breedtes van 2,60 m en 3,66 m.
06.11.2012
Download