aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

advertisement
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR BEDRIJVEN
WAAROM EEN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR BEDRIJVEN?
De kans dat u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld is reëel. Iemand kan een ongeluk krijgen in uw
bedrijf of een product dat u levert veroorzaakt schade aan personen of zaken. De trend is dat de bedragen
die door benadeelden worden geclaimd, door de jaren heen steeds verder stijgen.
Ook kiezen rechters vaak de kant van de persoon die schade geleden heeft. Schadebedragen, maar ook
de verdedigingskosten, kunnen een grote aanslag op uw vermogen vormen. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekert u zich tegen de financiële gevolgen die voortvloeien uit dergelijke
schadeclaims.
Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering van Chubb?
De aansprakelijkheidsverzekering van Chubb biedt een zeer ruime dekking voor schade die aan
werknemers of aan derden is toegebracht en waarvoor uw onderneming aansprakelijk is. Verzekerd
is de schade aan personen, aan zaken, en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgschade.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor claims die tegen uw onderneming worden ingediend
wanneer u aansprakelijk bent voor:
• Schade door uw werknemers veroorzaakt bij andere personen en bedrijven (bedrijfsaansprakelijkheid);
• Schade veroorzaakt door producten die u produceert of levert (productaansprakelijkheid);
• Ongelukken en beroepsziekten ontstaan tijdens het werk (werkgeversaansprakelijkheid);
• Schade door plotselinge en onverwachte milieuverontreiniging (milieuaansprakelijkheid).
Daarnaast dekt de aansprakelijkheidsverzekering de kosten die u maakt om bovengenoemde schades
te beperken. Ook als blijkt dat u ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld voor een gedekte schade, biedt
deze verzekering uitkomst.
Alle kosten, zoals proceskosten die voortvloeien uit de afhandeling, betalen wij voor u.
BIJ CHUBB BENT U
GEGARANDEERD VAN RUIME
EN FLEXIBELE DEKKINGEN
Schadevoorbeeld:
Mevrouw Bakker koopt een nieuwe set tuinstoelen. Een maand na de aanschaf zakt zij door een van de
stoelen waarbij zij met haar achterhoofd op de tegels terechtkomt, waardoor ze een ernstige hersenschudding oploopt. Ze kan gedurende 2 jaar niet werken en spreekt de fabrikant aan voor de door haar
geleden schade; verlies van inkomsten, kosten voor vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke hulp,
smartengeld etc. De fabrikant heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Chubb. Direct na
melding neemt Chubb de behandeling van de zaak op zich. Na onderzoek van de stoel blijkt dat de fabrikant
aansprakelijk is voor het ongeval. De schade wordt vastgesteld op EUR 27.500 en er volgt een uitkering
onder de aansprakelijkheidsverzekering.
De voordelen van Chubb AVB
• Zeer ruime voorwaarden, ook in vergelijking met beurspolissen
• Hoge verzekerde bedragen; geen co-assurantie of herverzekering nodig
• Voorwaarden op “loss occurrence” basis, in plaats van “claims made”
• Wereldwijde dekking mogelijk: dus ook voor buitenlandse vestigingen en US export
Chubb Extra’s
Loss occurrence
Als één van de weinige verzekeraars in Nederland, biedt Chubb dekking op basis van het zogenaamde
‘loss-occurrence’-principe. Dit houdt in dat schade ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering en pas
een aantal jaren na afloop van de verzekering wordt gemeld, toch verzekerd is.
Wereldwijde dekkingen
De polis biedt wereldwijde dekking (standaard inclusief USA /Canada). Het maakt dus niet uit waar de
schade is ontstaan.
Geen tussentijdse opzegging
De verzekering kan in verband met een schade niet tussentijds door Chubb worden opgezegd.
Morele verantwoordelijkheid
Loopt een bezoeker van uw bedrijf schade op waarvoor u niet aansprakelijk bent? Maar voelt u zich wel
moreel verantwoordelijk? Dan biedt deze verzekering toch dekking voor deze schade.
Leveringsvoorwaarden
Er is geen verplichting voor de onderneming om leveringsvoorwaarden te hanteren of zich in geval van
schade hierop te beroepen.
Verzekerd op maat
Chubb biedt u advies op maat. We kijken samen met u welke verzekeringsoplossing het meest geschikt is
voor uw bedrijf.
Wat zijn onze doelgroepen?
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van Chubb biedt u als ondernemer de zekerheid
die u zoekt. Wij verzekeren graag:
• Drankenindustrie
• Uitgeverijen
• Drukkerijen
• Bloemenhandel
• Hotels
• Vastgoedondernemingen
• Metaalindustrie
• Toeleveranciers in de energiebesparende sector
• Producenten van elektrische apparatuur, technische instrumenten en consumentenproducten
Daarnaast heeft Chubb zich gespecialiseerd in het verzekeren van de complexe aansprakelijkheidsrisico’s van bedrijven in onder meer de Life Science sector, zoals:
• Producenten van medische apparatuur en instrumenten
• Producenten van medicijnen
• Biotechnologie bedrijven
• Contract Research Organisations (CRO’s)
Sinds 1882 staat Chubb bekend om haar uitzonderlijke service en sterke financiële draagkracht.
Chubb staat voor integriteit en betrouwbaarheid. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van
specifieke en bijzondere risico´s en bedrijfstakken. Verzekeren betekent voor Chubb het creëren van
zekerheid. Hiermee bedoelen we:
• Kennis hebben van het risico… zodat wij de best passende oplossing kunnen bieden.
Wij investeren tijd in het onderzoeken van potentiële risico’s en kunnen hierbij onze geavanceerde
loss control diensten aanbieden.
• Het voeren van een gedegen acceptatiebeleid … zodat we op maat gemaakte polissen
kunnen afgeven. Onze specialistische kennis zorgt ervoor dat we de beste dekking kunnen
ontwikkelen die in de markt verkrijgbaar is.
• Onze superieure schadebehandeling … kenmerkend vanwege de snelheid en redelijkheid.
Onze stabiele financiële positie en ons behoudende beleggingsbeleid maken het mogelijk dat wij
ook op lange termijn schades kunnen betalen.
OP DE MOMENTEN DAT HET ERTOE DOET,
WILT U ZICH ZEKER VOELEN.
Veelgestelde vragen?
Is gevolgschade verzekerd?
Ja, schade aan personen, aan zaken en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgschade is
verzekerd. Een voorbeeld van gevolgschade is de sluiting van een fabriek voor 2 dagen als een door
u geleverd machineonderdeel de productielijn heeft beschadigd. De inkomsten die de fabriek dan
misloopt noemen we gevolgschade.
Is schade veroorzaakt door een medewerker gedekt?
De verzekering dekt schade die aan derden is toegebracht en waarvoor uw onderneming aansprakelijk is. Het maakt niet uit of u daarbij werkgever was, ondernemer of leverancier van
producten. Ook de schade die vennoten, stagiaires en vrijwilligers veroorzaken, is verzekerd.
Is er dekking voor het terugroepen van (defecte) producten?
Soms moeten ondernemingen (hoge) kosten maken voor het terugroepen van producten als deze
dreigen schade aan derden te veroorzaken. De kosten voor het terugroepen van producten zijn niet
standaard meeverzekerd maar ondernemingen die producten leveren kunnen hiervoor een aparte
dekking als uitbreiding op de AVB inkopen bij Chubb. Dit noemen wij een recall-dekking. Voorbeelden
van terugroepacties vindt u vaak in de pers en komen bijvoorbeeld regelmatig voor in de drankenindustrie en bij consumentenproducten
Mijn huidige verzekeraar is niet in staat om het verzekerde bedrag van mijn polis te
verhogen. Wat kan Chubb voor mij doen?
Als aanvulling op een bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, kunnen wij een aparte
polis bieden om aan de behoefte aan een hoger verzekerd bedrag te voldoen. Dit noemen wij een
excedentverzekering.
Hoe kan ik schadeclaims voorkomen?
Veel schadeclaims zijn eenvoudig te voorkomen. Bijvoorbeeld door contractmanagement of door
de manier van werken te veranderen. Chubb beschikt over specialisten die u kunnen begeleiden op
het gebied van risicobeheersing en het voorkomen van schade. Zij maken graag een uitgebreide
risicoanalyse van uw bedrijf en geven u concrete adviezen waarmee u schades binnen uw bedrijf kunt
voorkomen of beperken.
Heeft Chubb mogelijkheden voor multinationale ondernemingen?
Als internationale verzekeraar met 120 vestigingen in 26 landen is Chubb uitstekend in staat om
overal ter wereld risico’s te verzekeren, polissen af te geven en schades in behandeling te nemen.
Kortom, Chubb is met haar internationale netwerk van eigen kantoren een professionele zakenpartner voor multinationals.
Wat kost deze verzekering?
De premie die u betaalt is afhankelijk van de risico’s die uw onderneming loopt en wordt vaak
vastgesteld op basis van de omzet. Wij rekenen graag de hoogte van de premie voor u uit. Voor
het aanvragen van een offerte kunt u terecht bij uw assurantieadviseur.
Chubb Insurance Company of Europe SE
Postbus 704 - 2130 AS Hoofddorp / Wegalaan 43 - 2132 JD Hoofddorp
T. 023 - 566 18 00 / F. 023 - 565 13 71
E. [email protected] / W. www.chubb.nl (www.chubb.com)
120 offices in 26 countries
Kies zekerheid. Kies Chubb.
Dekking wordt geboden door Chubb Insurance Company of Europe SE. Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van
de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid. www.chubb.com CHUBB INSURANCE COMPANY
OF EUROPE SE Registered office: One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England & Wales registered under company number
SE13. Authorised by the Prudential Regulation Authority and whose registered Netherlands branch address is Wegalaan 43, 2132 JD Hoofddorp. K.v.K. Amsterdam 34322621. Supervision, on behalf of
the Minister of Finance, is exercised by the Dutch Central Bank (“De Nederlandse Bank”) and the Netherlands Authority for the Financial Markets (“Autoriteit Financiele Markten”).
05.2015
Download