Officier moet ook worden getraind voor seks en drank

advertisement
Officier moet ook worden getraind voor seks
en drank
Cadetten en adelborsten moeten leren zich niet te bezondigen aan geweld, intimidatie
en seksisme. Bij de opleiding van de officieren is daarom meer aandacht nodig voor
integriteit.
Dat blijkt uit een rapport van de COID (Centrale Organisatie Integriteit Defensie),
dat maandag aan commandant Theo Vleugels van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
is overhandigd.
Vleugels zei in een reactie dat hij het beoordelingssysteem van cadetten en
adelborsten sterk wil verbeteren en het meldingssysteem voor integriteit wil
aanscherpen. De maatregelen zullen volgens hem drie tot vijf jaar in beslag nemen.
In het rapport is onderzocht of aspirant-officieren voldoende zijn beschermd tegen de
verleidingen die horen bij hun vak, tegen schendingen door medestudenten, docenten of
buitenstaanders en tegen valse of lastig te onderzoeken beschuldigingen.
De onderzoekers concluderen dat het opleiden van officieren een kwetsbaar proces is.
Officieren moeten in complexe en gevaarlijke situaties doorgaan waar anderen stoppen
en beschikken over middelen om te kunnen doden. Tijdens de opleiding worden grenzen
opgezocht, zodat de cadetten en adelborsten voorbereid worden om hun gevaarlijke werk
te kunnen doen.
Uit rapport blijkt dat dit risico's met zich meebrengt. Die leiden soms tot
incidenten. Het rapport bevat aanbevelingen om die beter te kunnen opvangen. Zo moeten
andere seksuele mores en mores voor alcoholgebruik komen.
Download