Reizen tijdens zwangerschap

advertisement
Reizen tijdens zwangerschap
Naam:
Boekingsnummer:
Vertrekdatum:
Ik, _____________________________verklaar hierbij dat de uitgerekende
bevallingsdatum ____________________ is en dat ik op de dag van vertrek
________ weken zwanger ben.
1. Ik ben gezond en er zijn geen complicaties.
2. Bijgaand de medische verklaring van mijn arts/verloskundige waar uit blijkt
dat ik in staat ben om de reis te maken.
Ik draag de volledige verantwoordelijkheid en kan de vervoerder nooit
aansprakelijk stellen voor schade, kosten voor repatriëring, kosten voor
medische hulp of kosten die direct of indirect ontstaan door mijn beslissing om
met uw maatschappij te reizen.
Handtekening
Nationaliteit:
Adres:
Paspoortnummer:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards