Haemangiomen - Streekziekenhuis Koningin Beatrix

advertisement
Plastische Chirurgie
Haemangiomen
Inleiding
Haemangiomen zijn in of op de huid gelegen afwijkingen die bestaan uit grote
hoeveelheden kleine bloedvaatjes (capillaire bloedvaten). Sommige zijn reeds bij
de geboorte aanwezig of ontstaan in de eerste maanden na de geboorte. Anderen
ontstaan juist op oudere leeftijd. In deze folder leest u meer informatie hierover.
Soorten
Er kunnen verschillende soorten haemangiomen worden onderscheiden:
• Aardbei-haemangioom (haemangioma fructosum)
Dit is een vrij algemeen voorkomende vorm van haemangioom. Dit type is bij de
geboorte aanwezig of het ontstaat in het eerste jaar na de geboorte. In de eerste
weken tot maanden kunnen zij een snelle groei vertonen.
Hoe ziet het eruit?
De aardbei-haemangiomen beginnen als vlakke of iets verheven rode plekken. Het
groeit uit tot een helderrode zwelling die in grootte kan varieren van enkele
millimeters tot centimers.
Hoe wordt het behandeld?
In verreweg de meeste gevallen is behandeling niet nodig of zelfs schadelijk. Meer
dan 95% van de aardbeihaemangiomen verdwijnt uiteindelijk spontaan. Meestal
gebeurt dit tussen het 3e en 10e levensjaar. Behandeling is wel noodzakelijk
wanneer grote haemangiomen in het gezicht het ademhalen of het zien gaan
belemmeren. In die gevallen kan bijvoorbeeld prednison worden toegediend.
Dergelijke behandelingen dienen alleen te gebeuren in gespecialiseerde klinieken
onder begeleiding van een team van specialisten.
Hoe is het beloop?
Zoals gezegd worden de meeste haemangiomen vanzelf kleiner vanaf het 3e
levensjaar. Soms gaat deze ‘regressie’ gepaard met vorming van een zweer aan
het oppervlak van het heamangioom. Ook grote haemangiomen in cosmetish
gevoelige gebieden kunnen vrijwel volledig verdwijnen. Het uiteindelijk cosmetisch
resultaat is meestal goed.
• Caverneus haemangioom
Het caverneus haemangioom is zeldzamer dan het aardbei-haemangioom. Ook
het caverneus haemangioom bestaat uit een grote kluwen van verwijdde
bloedvaatjes, maar deze liggen dieper in de huid dan bij het aardbeihaemangioom.
Hoe ziet het eruit?
Omdat de vaten veel dieper liggen heeft het caverneus haemangioom soms het
aspect van een diepe bloeduitstorting. Het is een niet-scherp begrensde, roodblauw tot bijna huidkleurige zwelling in de huid.
Het verdere beleid en beloop is vergelijkbaar met dat van het aardbeihaemangioom.
1/2
• Ouderdoms haemangioom (haemangioma senilis)
Ouderdoms haemangiomen zijn kleine rode ‘bultjes’ die vanaf ongeveer het 25e
levensjaar kunnen ontstaan. Ze zijn vergelijkbaar met het aardbei-haemangioom bij
kinderen, maar worden zelden groter dan enkele millimeters. Zij bestaan uit een
kluwen van kleine bloedvaatjes.
Wie kan het krijgen?
Ouderdoms haemangiomen komen bijzonder veel voor. Vrijwel iedereen ouder dan
50 jaar heeft er wel een of meer. Sommige mensen kunnen in de loop der jaren
vele honderden haemangiomen ontwikkelen.
Wat kan er aan gedaan worden?
Omdat ouderdoms haemangiomen goedaardig zijn is behandeling niet nodig.
Eventueel kunnen zij behandeld worden door coagulatie (verbranden).
Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u zich contact opnemen met de polikliniek
Plastische Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30
uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 46 00.
Wanneer zich thuis, binnen 24 uur na ontslag, problemen voordoen, kunt u contact
opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon: 0543 54 45 55.
In andere gevallen kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie
of met uw huisarts.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u schriftelijk toestemming geeft,
mogen zij gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling
betrokken zijn, mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat
voor uw behandeling nodig is.
Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en
verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat
kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte
ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen.
Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’,
verkrijgbaar op de afdeling.
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website: www.skbwinterswijk.nl
______________________________
folder plc 187 versie december 2012
2/2
Download