Boktor

advertisement
Boktor
De boktorren (Cerambycidae) zijn een familie uit de orde kevers.
Boktorren hebben als volwassen kever (imago) een langwerpig
lichaam en sprieterige poten. Wat ze vrijwel altijd onderscheidt van
andere langwerpige kevers als kniptorren en soldaatjes zijn de
extreem lange tasters, die vaak minstens zo lang zijn als het lichaam
maar meestal langer, hoewel er uitzonderingen zijn. De larven van
vrijwel alle soorten leven van planten en met name in al dan niet
dood hout, en richten soms grote schade aan. Soms worden door aan
levend hout te knagen plantenziektes verspreid, maar ook kan de
vraatzucht, grote aantallen en met name een combinatie daarvan
grote schade aanrichten aan houten objecten als meubelen,
dakconstructies en kunstvoorwerpen.
Er zijn meer dan 20.000 soorten boktorren, die een grote variatie
kennen aan kleuren en patronen, de basisvorm is meestal wel
hetzelfde. Sommige soorten imiteren wespen en mieren (mimicry),
zoals de kleine wespenbok. De meeste boktorren eten als kever
alleen nectar en stuifmeel, geen enkele soort jaagt actief op andere
prooien. Sommige soorten eten zelfs helemaal niets meer en richten
zich volledig op de voortplanting.
© Harry Leurmans
Download