GCS 401.2 Protocol kraamverzorging Geboortecentrum Sophia

advertisement
GCS 401.2 Protocol kraamverzorging Geboortecentrum Sophia - pasgeborene
Proceseigenaar: teammanager
Versiedatum* 15-12-2014
Versie 002
Beoordelaars: expertisegroep
Publicatiedatum: 11 juni 2012
Doel: algemene werkafspraken tussen de verloskundige maatschappen en Kraamzorg met
als doel eenduidigheid.
Opgesteld door: Expertisegroep GCS
Bestemd voor: verloskundigen en kraamverzorgenden
Bevoegd om handelingen uit te voeren: n.v.t.
Inhoud:
Aandachtspunten: n.v.t.
Werkwijze – voorbereiding: n.v.t.
Werkwijze – uitvoering:
Baby baden
- Niet baden op de eerste dag.
- Niet baden bij temperatuur lager dan 36.5 C of hoger dan 37.5 C.
- Baby hoeft niet elke dag in bad, aanpassen naar gesteldheid baby en wens ouders.
Navelverzorging
- Zo natuurlijk mogelijk laten drogen, dus liever geen alcohol, gaasjes etc. gebruiken.
- Na het bad goed droog deppen.
- Bij vermoeden ontsteking (vurige randen) contact opnemen met verloskundige.
- Attendeer kraamvrouwen erop dat na afvallen navelstomp het af en toe een beetje
kan bloeden.
Temperatuur baby
- Bij temperatuur lager dan 36.0 C contact opnemen met verloskundige.
- Bij temperatuur hoger dan 38.0 C contact opnemen met verloskundige.
Kleur baby
- Bij geel zien direct contact opnemen met verloskundige.
- Bij toename geel zien of twijfel verloskundige bellen.
- Letten op sufheid, minder drinken en algehele toestand baby.
- Zie voor handeling protocol geelzien (hyperbilirubinemie)
Blauw zien / bleek zien
- Bij blauw of grauw zien, direct verloskundige waarschuwen.
- Bij bleek zien, direct verloskundige waarschuwen.
PKU screening
1
-
Wordt ná 72 uur post partum gedaan door eigen verloskundige.
Nummer 'hielprik envelop' noteren op de consultatiebureau overdracht.
Borstvoeding
- Weeg de baby dagelijks bij borstvoeding.
- Bij niet goed lopen van de borstvoeding contact opnemen met verloskundige.
- Bij gewichtsverlies van 7% contact opnemen met de verloskundige en start kolven.
- Bij gewichtsverlies van 10% wederom contact opnemen met verloskundige en in
overleg start bijvoeden
- Tepelhoedjes alleen in overleg met verloskundige.
- Bij tepelkloven dun bepanthen smeren.
- Zie richtlijn borstvoeding.
Bijvoeding
- In overleg met verloskundige.
- Bijvoedingschema in overleg met verloskundige. Bij bijvoeding direct starten met
kolven.
- Liefst bijvoeden met hypoallergenen voeding.
Flesvoeding
- In principe flesvoeding à 3 uur per dag. Per dag ophogen met 10 cc tot maximaal
100cc
- Vanaf de 8ste dag mag 150 ml per kilogram lichaamsgewicht per 24 uur.
- Baby's tot 2500 gram ook ophogen met 10 ml., wèl aanbieden, kijken wat de baby
opneemt.
- Bij afwijkingen van deze standaard overleg met verloskundige.
- Weeg de baby bij flesvoeding 1 ste, 2de, 3de dag en daarna om de dag.
Vitamine K
Conform Nieuwe Nederlandse richtlijn voor vitamine K toediening aan voldragen
pasgeborenen.
Vitamine D
- Vanaf 8e dag geven, dosering afhankelijk van concentratie.
Observatie gezinssituatie
- Bij twijfel over gezins-of thuissituatie kraamvrouw overleggen met verloskundige.
- Bij ontslag ALTIJD verloskundige op de hoogte brengen en thuiskraamzorg bellen.
Werkwijze – nazorg: n.v.t.
Bijlagen: n.v.t.
Bronvermelding/Literatuur: n.v.t.
© Copyright Geboortecentrum Sophia. Alle rechten voorbehouden.
2
Download