Opiniepagina Volkskrant naar aanleiding visie document

advertisement
EEN NIEUW VERLOSKUNDIG SYSTEEM MOET BABYSTERFTE VERMINDEREN
De Nederlandse gynaecologen, verenigd in de NVOG, willen dat
verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden in één team gaan
samenwerken en één (regionale) verloskundige organisatie vormen om de
Nederlandse verloskundige zorg weer boven in de top tien te krijgen: gezonde
kinderen en tevreden ouders.
Nederland bungelt qua babysterfte bijna onderaan de ranglijst van Europese landen.
In antwoord op deze beschamende cijfers willen wij als Nederlandse gynaecologen
dat elke zwangere, pasgeborene en kraamvrouw op ieder moment toegang heeft tot
de juiste zorg. De kern van onze visie ‘Een stap verder’ is dat er één verloskundige
organisatie komt waarin verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen,
kinderartsen, anesthesiologen en gynaecologen als één team het klokje rond klaar
staat voor de patiënt. Er mag voor de zwangere geen muur meer staan tussen
verloskundige en gynaecologische zorg. Bij spoedsituaties moet er in het ziekenhuis
dag en nacht, binnen 15 minuten ingegrepen kunnen worden. Ook moeten alle
hulpverleners altijd toegang hebben tot één gezamenlijk dossier van de zwangere.
Op dit moment werken verloskundigen en gynaecologen in onafhankelijke
organisaties. Het huidige systeem gaat ervan uit dat het mogelijk is om risico’s
correct in te schatten: zwangeren met een laag risico kunnen bij de verloskundige
blijven. Zwangeren met een hoog risico moeten naar de gynaecoloog. Maar de cijfers
laten zien dat deze indeling vooraf niet goed kan worden gemaakt. Van alle
zwangere vrouwen wordt 85% tijdens de zwangerschap zowel door een
verloskundige als door een gynaecoloog gezien. En 76% van alle zwangeren bevalt
uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis. Voor
vrouwen die hun eerste kind krijgen, zijn de cijfers nog opmerkelijker: 84% wordt
aanvankelijk begeleid door een verloskundige, maar 80% komt tijdens de bevalling
alsnog bij de gynaecoloog terecht.
In één verloskundige organisatie kan de expertise van alle beroepsgroepen beter en
efficiënter worden gebruikt. Verloskundigen en gynaecologen behouden hun eigen
professionele autonomie en kunnen in de samenwerking hun eigen kennis en kunde
inbrengen. Ook de zwangere en haar partner behouden de mogelijkheid om te
kiezen voor een thuisbevalling onder leiding van de verloskundige. Een voorwaarde
hiervoor is wel dat de zwangere de juiste informatie krijgt om te kunnen kiezen.
Vrouwen die hun eerste kind verwachten, moeten weten dat de kans dat zij een
ziekenhuis nodig hebben, groot is.
Het is de bedoeling dat alle Nederlandse ziekenhuizen aan strengere eisen gaan
voldoen om de verloskundige spoedzorg te starten binnen 15 minuten, 24 uur per
dag. De gynaecologen vinden dat verantwoorde zorg voorop staat. Dat betekent in
de praktijk dat verloskundeafdelingen van de ziekenhuizen binnen een regio moeten
gaan samenwerken. Beschikbaarheid van hoogwaardige zorg gaat boven
bereikbaarheid van minder goede zorg. Uiteraard moet erop worden toegezien dat
de normen van bereikbaarheid die de overheid voor de acute zorg heeft opgesteld
per regio worden gehaald. De NVOG pleit dan ook voor een regionale organisatie
van verloskundige zorg.
Op dit moment is het voor zwangeren duur om in het ziekenhuis te bevallen.
Vrouwen zonder een medische indicatie betalen bij een poliklinische bevalling in het
ziekenhuis een eigen bijdrage aan de ziektekostenverzekeraar, bij een thuisbevalling
niet. Deze financiële drempel raakt juist de zwangere uit sociaal kwetsbare groepen
waar meer zwangerschapscomplicaties voorkomen.
De commotie over de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland heeft geleid
tot onrust onder professionals en zwangeren, maar ook tot verbeteringen in het
Nederlandse verloskundige systeem. Zwangeren en hun partners zijn daardoor beter
geïnformeerd over de feitelijke risico’s van een zwangerschap en de bevalling: zo
kunnen zwangeren en hun partners zich beter voorbereiden op onverwachte
gebeurtenissen. Er ontstaan Verloskundige Samenwerkings Verbanden waarin de
professionals lokale afspraken hebben gemaakt over hun samenwerking. Landelijk is
de zgn. Perinatale Audit ingevoerd: alle calamiteiten worden door alle betrokkenen
nabesproken. Dat leidt tot verbetering van de zorg. En nu willen wij de verloskundige
zorg onderbrengen in één overzichtelijk systeem waarin alle hulpverleners
samenwerken.
Gynaecologen maken zich sterk voor een combinatie van de meest veilige en
klantvriendelijke verloskundige zorg. In samenwerking met álle betrokkenen is dit een
bereikbaar doel.
Het bestuur van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards