Persbericht - Medisch Contact

advertisement
Persbericht
Startbonus voor samenwerking tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp
Minister Schippers doet handreiking aan huisartsen
Vrijdag 2 december 2011
Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag de huisartsen een handreiking gedaan in het
meningsverschil over het terughalen van 112 miljoen euro aan overschrijdingen in de
huisartsenzorg. De minister kondigde aan in 2012 en 2013 extra geld uit te trekken als
startsubsidie voor de samenwerking tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp.
Daarnaast vult Schippers de eerder genomen maatregel anders in. Hierdoor zullen de gevolgen
ervan ten opzichte van 2011 voor de huisartsen worden verzacht.
Tegelijkertijd riep de minister de huisartsen op om met haar werk te maken van meer en betere
‘zorg in de buurt’. Vanaf 2013 kunnen de huisartsen voor meer werk ook op meer geld rekenen.
Schippers deed haar uitspraken vandaag op de viering van het 65-jarig bestaan van de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in Den Haag.
De huisartsen hebben aangegeven grote zorgen te hebben over de samenwerking tussen de
huisartsenposten en de spoedeisende hulp (SEH) door de korting. Ook minister Schippers vindt het
van groot belang te voorkomen dat patiënten zonder dat daartoe aanleiding is rechtstreeks naar een
spoedeisende hulp (SEH) gaan. Goede afstemming en samenwerking tussen de goedkopere
huisartsenposten en de duurdere SEH’s is hiervoor vereist. De bedoeling is dat patiënten zich in
eerste instantie bij een huisartsenpost melden; alleen wanneer dat noodzakelijk is, worden zij meteen
doorgestuurd naar een SEH. Schippers kondigde aan dat zij in 2012 en 2013 extra geld vrijmaakt om
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen huisartsenposten en SEH’s te stimuleren. Harde
voorwaarde is hiervoor wel dat glashelder is wie welke zorg tegen welke prijs levert. De minister wil
hierover zo snel mogelijk in overleg treden met de LHV.
Schippers houdt vast aan het terughalen van de overschrijding van 112 miljoen euro, maar heeft naar
aanleiding van signalen uit het veld wel besloten dat bedrag over meerdere posten te verdelen.
Hierdoor worden de lasten beter verdeeld en zijn verzekeraars flexibeler bij het invullen ervan.
Besloten is ook dat de maatregelen worden toegepast op geïndexeerde tarieven. In de berekeningen
van de LHV is geen rekening met indexering gehouden. Alles bij elkaar leveren deze wijzigingen een
verzachting van de gevolgen voor huisartsenpraktijken op.
Concreet komt een en ander erop neer dat de huisartsen in tegenstelling tot eerdere plannen minder
hoeven in te leveren op het bedrag dat zij jaarlijks per patiënt krijgen. Dit inschrijftarief wordt met nog
geen één euro verminderd. Het tarief per consult gaat met nog geen dertig cent naar beneden. Met
Zorgverzekeraars Nederland is verder overeengekomen dat zij volgend jaar op een aantal variabele
posten 30 miljoen minder contracteren met huisartsen.
Verder zei Schippers dat zij de huisarts beschouwt als ‘de spil waar de zorg omdraait’. De rol van de
huisarts wordt alleen maar groter, omdat de zorg in de buurt verder wordt versterkt. Zij wil daarover
met de huisartsen harde afspraken maken. Wanneer die afspraken – ook in relatie tot de problematiek
van de stijgende zorguitgaven – gemaakt kunnen worden, is er vanaf 2013 ruimte voor financiële groei
in de huisartsenzorg.
Het kabinet trekt 15 miljard extra uit voor de zorg, maar maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat
de uitgaven verder stijgen. Daarom heeft het kabinet besloten overschrijdingen terug te halen in de
sectoren waar ze plaatsvinden. Het gaat dan om geld dat teveel is uitgegeven, bovenop de
afgesproken groei. Voor deze benadering, die niet alleen op de huisartsenzorg wordt toegepast, is
gekozen om de rekening van de stijgende zorgkosten niet eenzijdig bij de patiënt en premiebetaler te
leggen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards