GGD Hart voor Brabant behaalt als eerste GGD het HKZ

advertisement
PERSBERICHT
Primeur voor Stichting Zuidwester!
Middelharnis- Stichting Zuidwester, een organisatie voor zorg- en
dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft als
één van de eerste organisaties in haar werkgebied het volledige HKZcertificaat behaald.
Dit resultaat is een enorme opsteker voor de organisatie die al enige tijd te kampen
heeft met organisatorische problemen. “Het behalen van dit certificaat geeft aan dat
we binnen onze organisatie keihard werken aan verbetering”, aldus bestuursvoorzitter
Luc Kenter. “Ik ben dan ook enorm trots op alle medewerkers die er aan hebben
meegewerkt om voor deze certificering in aanmerking te komen”.
HKZ
De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. (ISO
9001) Externe auditoren van het Keurmerkinstituut hebben de afgelopen maanden
alle locaties van Zuidwester bezocht. Tijdens deze bezoeken werden gesprekken
gevoerd met medewerkers en werden protocollen en procedures onderzocht. Met de
uitkomst van deze gesprekken en onderzoeken, kon maar uiteindelijk maar één
conclusie worden getrokken: Zuidwester verdient het certificaat van het HKZ
keurmerk!
“We kunnen nu echter niet op onze lauweren rusten”, zeggen
kwaliteitsfunctionarissen Jan Leenders en Rien Koopman van Zuidwester. “Het
behalen van het certificaat betekent dat wij onze zaken op dit moment goed op orde
hebben. De komende jaren zal Zuidwester echter met regelmaat opnieuw worden
bezocht door externe auditoren. Telkens weer zullen wij worden getoetst of de
kwaliteit nog steeds voldoet. Uiteraard blijft ons interne auditteam, dat bestaat uit
medewerkers van Zuidwester, óók kritisch en continue de kwaliteit van onze zorg- en
dienstverlening in de gaten houden. Voor nu geldt in elk geval dat er een prestatie
van formaat is geleverd, waar we met elkaar heel trots op zijn!”
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over Stichting Zuidwester en bovenstaand persbericht, kunt u
contact opnemen met de afdeling Communicatie en PR:
Telefoon: 0187 89 8888
Email: [email protected]
Download